Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a preluat în 2014, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112, 810.844 apeluri de urgenţă, cu o medie de 2.221 apeluri/zi/inspectorat.

Pe parcursul anului 2014, la nivel naţional au fost înregistrate 355.338 urgenţe (în medie 974 pe zi), în creştere cu 14% faţă de anul 2013, în special ca urmare a creşterii solicitărilor de răspuns pentru prim ajutor medical calificat.

Din totalul acestora, 340.368 au fost gestionate de către serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu o medie zilnică de 933 intervenţii, cele mai multe dintre acestea fiind efectuate la nivelul municipiului Bucureşti – 61.283.

În urma misiunilor derulate în cooperare cu celelalte componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (poliţie, jandarmi, poliţie de frontieră, unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale) au fost salvate 5.603 persoane (4.483 adulţi şi 1.120 copii) şi protejate bunuri în valoare de peste 2,33 miliarde lei.

În funcţie de tipurile situaţiilor de urgenţă, s-a intervenit la 306.942 solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare (86% din totalul intervenţiilor), 20.114 incendii şi incendii de vegetaţie uscată – 6%, 11.458 acţiuni pentru protecţia comunităţilor – 3%, 5.591 asistenţă persoane – 2% şi 11.223 alte situaţii de urgenţă – 3%.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală de urgenţă, timpul mediu/ intervenţie/membru echipaj a fost de 55 minute, în timp ce pentru stingerea incendiilor, incendii la fondul forestier şi incendii de vegetaţie uscată, acesta a fost de 3 ore şi 47 minute, iar în cazul gestionării situaţiilor de urgenţă determinate de inundaţii şi alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase – altele decât inundaţiile, precum şi în misiuni pirotehnice şi acţiuni de protecţie, timpul mediu/ intervenţie/membru al echipajului a totalizat 9 ore şi 44 minute.

Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare au acţionat, în medie, la 841 cazuri pe zi, acordând prim-ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă unui număr de 283.660 adulţi şi 29.854 copii, (reprezentând 1,5 % din totalul populaţiei României), pentru următoarele afecţiuni: medicale generale – 45%, traumatisme – 27%, prim-ajutor la accidente rutiere – 5%, intoxicaţii – 5%, boli cardiace – 6%, probleme neurologice-psihiatrice – 6%, precum şi alte afecţiuni – 6%.

În ceea ce priveşte tipul acţiunilor SMURD, 97% din total îl reprezintă primul ajutor medical calificat, 1% intervenţii la accidente de circulaţie şi 2% asistenţă persoane.

Faţă de anul 2013, au crescut cu 14% atât numărul cazurilor de urgenţă la care au participat echipajele SMURD, cât şi numărul persoanelor asistate.

Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD a fost de 11 minute, menţinându-se constant faţă de anul 2013.

În cele 13 centre de pregătire/formare paramedici, existente la nivel naţional, au fost instruite, în acordarea primului ajutor calificat, 1.978 persoane (1876 subofiţeri operativi din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi 102 persoane din cadrul altor instituţii abilitate prin lege să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei medicale de urgenţă).

Până la sfârşitul anului 2014, numărul total al personalului cu pregătire paramedicală din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă a atins cifra de 10.833.

Referitor la stadiul de operaţionalizare SMURD, acesta funcţionează pe întreg teritoriu naţional, având în componenţă 402 echipaje, din care media zilnică a resurselor aflate în intervenţie este de 266 echipaje de prim ajutor calificat, 26 de echipaje de terapie intensivă mobilă şi 8 echipaje de terapie intensivă mobilă nou-născuţi.

În scopul eficientizării dispecerizării şi coordonării unitare a resurselor umane şi materiale, în anul 2014 au fost înfiinţate trei noi dispecerate comune ISU-SAJ, astfel că la nivel naţional sunt operative în prezent 37 dispecerate comune ISU-SAJ, iar în judeţele Mureş şi Hunedoara funcţionează dispecerate integrate, care înglobează toate agenţiile responsabile în asigurarea răspunsului.

Activităţile de prevenire s-au concretizat în 80.490 controale de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă, care au condus la identificarea a peste 263.460 deficienţe, din care 66.716 au fost înlăturate operativ (25,3%), pe timpul controalelor.

Numărul de deficienţe soluţionate pe timpul controalelor se situează, pentru al doilea an consecutiv, pe un trend descrescător, de la 37% din total în anul 2012, la 32% în anul 2013 şi, respectiv, 25,3% în anul 2014. Pentru încălcările la normele specifice s-au aplicat 22.914 amenzi, în cuantum de 24.574.800 lei şi 139.868 de avertismente.

De asemenea, pe parcursul anului trecut au fost organizate şi desfăşurate 35.741 exerciţii privind modul de acţionare în cazul incendiilor, 1.288 exerciţii de alarmare publică, 6.860 exerciţii de evacuare şi 45 de exerciţii de testare a planurilor de urgenţă externă.