Irina Begu e out şi din proba de simplu feminin de la Indian Wells

Sa>,w.recentnews.ro/wp-content/uploads/2rc='a"attachme="hzes="rtic> gICa be Sa>,w.recentnews.ro/wp-content/uploads/2rc=' ="hzes="rtic>gory r-" stcg" co Sa>,w.recentnews.ro/wp-content/uploads/2rc=' ="hzes="rtic>stadata be Sa>,w.recentnews.ro/wp-content/uploads/2rc=' u ="hzes="rtic> u Sa>,w.recentnews.ro/wp-content/uploads/2rc=',w.recentnews.ro/wp-content/uploads/2rc='wt ="hzes="rtic>wt s://ww"auth/wp-content/uploadss.ro/wp-content/u (ad
iv class=
iatioiousnomy menu-item-object-category menu-itwmanifest+xml" href="https://www.recentnews.ro/wp-includes/wlwmanifest"hzes="atioappemai ove- lasse = window.a>Ptioiousww"auth/" title="RSD" href="https://www.recentnews.ro/xmlrpc.php?rsd" /> ="htto/showbtossingle s" class ="htto/showbtos-search"like ="htto/showbtosed s small"="htto/showbtosehowrfacesove-g="="htto/showbtosehars 1 p -2gp-MTop jQuery( Rpfsn).on('sgpbDidOpen', fdamB skip pT05:i ets/slickwidgslick.min.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.rectaines/s"> pT05:i ets/bootstrmawidgbootstrma.min.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.rectaines/s"> pT05:i ets/sidrwidgjquery.sidr.min.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.rectaines/s"> pT05:i ets/magn zsoolapupgjquery.magn zsoolapup.min.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.rectaines/s"> pT05:i ets/slirm rpT05idgjquery.slirm Pro.min.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.rectaines/s"> pT05:i ets/jquery-match- gjquery.matchH .min.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.reccache/li et-m-41nupwidg="me/marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7c.js'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.reccache/li et-m-41nupwidg="me/Xr cky-sidsbaa/v24460155b464f29499a45691097213c997f1400b.js'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.rectaines/s"> pT05:i ets/sm/Pop.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.rectaines/s"> pT05:i ets/fixedenis tagsm/Pop.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfsnenu-ibL/adsb'googls/item/Pop'> /* ,tclugin_dir":tem-obj\/\ight="73" src="htt\ps://www.re\/clugins\/-gdprk-sche-on"pliaxon ,tis_Useg":t ,tsla It_ipr-":t1 ,tenabled_defaul-":{"third_inbjy":0,"advaxond":0},"geo_lopxt8ii":tfalsn ,tforce_retnew":tfalsn ,tis_si-mod":t1 ,tgory me_user":t ,ttnew_lijy":ve-g=",tg-schemexpirxt8ii":t365"}; /* ]]> */ rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https://www.recclugins/-gdprk-sche-on"pliaxon =4.1.9'.rsbLpzRpfsnenu-ibL a/adsb'googls/item/Pop'6Qon3'346" height="73" src="https:/includes/idgs:/embed.min.js?> =5.4.1'.rsbLpzRpfs sontenV1
rd wp-c.moove-gdprt-conoolose"hzes="nofollow #moovecda .moov#moovbrrowrolose">s="auths://mat-standard wp-c.moove-gdprt-conolefnr-con00x186.jpg 3 tandard wp-c.moove-gdprk-mauty-lo o-
NEWS/di rd wp-c v class="men .moctedy-tit privacy_"> v rd wp-c.moove-gdprtab #moovecda .moov#moovprivacy-"> v /ww"auth/ #moov itab o/sportPle " cogenerainme.gdprfidențialitățiief"auths:dpr-da-twww.retit<"header-detaass="mensla It-necess d sches class="menuff02/Unnnldpr-modwbtos/div> sla It-necess d sches rd wp-c.moove-gdprtab #moovecda .moov#moovsla It-necess /ww"auth/ #moov itab o/sportC-sche-u a a It neces" cef"auths:dpr-da-tclass=" /div> centn6.jpg 3 tandard wp-c.moove-gdprbran.te--c0x186.j p menu-item-objectordp ss.orgvclugins/-gdprk-sche-on"pliaxon" " g> _blank"hzes="noopener rd wp-'.moove-gdprbran.te-'>Powest-tby <"auth/GDPR C-sche C-"pliaxons="auths://m - ontent..moove-gdprbran.te-a, https> andard wp-c.moove-gdprt-conor r-con00x186.jpg 3>andard wp-c.moove-gdprt-conoo/sportfull-widthdiv> ceonsive="truonten..moove-gdprt-conor e font>andard wp-c. t-conookie_in
>andard wp-c.moove-gdprtab -con00x186.jpg 300 3 tanda v rd wp-c.moove-gdprtab >"mai ove-g=b o/sportPle " cogenerainme.gdprfidențialitățiief"auth e fo>andard wp-c.moove-gdprtab -con00x186.j

  legcoom> nu dielucseaza apoovecle='SdatHain r-udmdal .mo-maut-gdprcu cesoe scopu foFfOg17"Atunci candegomocteaza d acu car-sem aperso-"l, H ipaintt s:ea.rt utiliza scopu a Hgdpr-efoFfOg17"H V"hiurniza tii divv ndeprodu .mo s v ct lehttps://w>Executa si u wtr-nz-seaimordumneavoastr-https://w>P " clipa ladacogICelHain -seavea"ltt e-u orhttps://w>C-"unich si dezvoltprecl tii com rIi"l acu dumneavoastr-https:/entn617"H aseprfidentialitanbe, pecuritanbetsiain gritanbetwbt.morrcu car-sem aperso-"lgc" contedivv:/cf Acces Wellswbt.morcu car-sem aperso-"lgle='Slimitateangajhtimor cn cotrebuhttp"hmorcunoascavsi ca caarbp " clipatellso f re cu divv ladn elHaindmaem it s:egorfidentialitanb.nt="Indianocad Weunui e com rIi"l,egomoctar>ack-srdo-"t.mor banod c sdatializeaza in otdeaunarcu ajueia Wiunor dioamdeHaef ct leg" a Halecuriza caa plhtimor:eadle='Smasu wpotscn tad codar>acSSL (f:Bosts- face wbt.moriliz-gdpt s:ealB h)d oompder"omoctarii sarbtr-nsfea Wui dd d acorfidentiale. Acesoack-srdo-"t.toriefi utilizafeg .moof:Bostsplhtlso nu oriefi pastr-tefobr proH Perso-"liza < anum tor s păriwf um:Slimbabe ca cale='Svizualizaf un e,mdanedabe ca casHaexegLsnme.num tOiUreţu arbtd fc, făstr- cteopţhunhlor UnBostsdiverseeprodu . (snmsu , altt s:talii etc)be coşul s:e umpădătu w(şiimemora < cesooreopţhunh) – generându-r:eastfelgflexibilit a “k-şului dd umpădătu ” (-damsa < plefe aţelor vechhadivnd-damsa < bueinului “ipaintt” şii“e apoo”)https://w>C-sche-u aofe ă dcţhnăf="hlor de s e-u un feed ontloroseasupr- molului nnm uateutilizafeg e-u lor de Perm t ap#0c;ţhhlor multim-411 sarbs:eal oopwgWwt alB'S e-u Xww.iiHainclusebe r-udm1num t sitHaf:Bosts- c cteo exrt,staţă3dca zP mon3ntloroaXww, mon3utilă şiimon3pld="meă. Îmbunăeăţesc, s:easeperea,3ef ct ţadeub#0cit ţhhso .https:/entn617"Ca be wCcale='Sudm“k-sche”?ef" content="IndiUdm“In netaC-sche” (col-tyrcunos"menşiica “browsolas-sche” sarb“HTTPas-sche” sarbpur şiisim-lum“k-sche” )ale='Sudmfişier de mac adim siuni, t d li şiinumc c, od c v"hii soo daOik-maut "ul, col-ipalul mogdprsarbalB'Sechhpam " aunui utilizaf="wgWwt ca casHaaccesoază3In netulfoFfOg17"C-sche-ulgle='Si tal dat s:#0cita < emisă3dca oftw" c, viruşiisarbXpywa şiinu do a-damsa ţhhlewgWwt hard-divv:-ulgutilizaf="ului).nt="IndiUdmk-scheiesoac t d 2 pădţh: numclcnşiicoBţhnu loadarbntloar>ack-sche-uluif Mon3mult, surh1 cadaexisoaaţă3< unui k-scheiesoacs:tol-ipaeă; cohnic,g .mooweb-s verulgc" coadegLspsck-sche-ulbe l do a-damsa d noube mom loae ca caun utilizaf="wsebe .mocWwt web e- Wiasociaovweb verului ticogICivfoFfOg17"C-sche-u ae hneenu s:#0cită3 ţhhacu car-sem aperso-"l f:Bosts- put aefi utilizafegşi,ae cclcnQon3multt cnzuri, nu identif0că p>rso-"l utilizaf="hicdHain netfoFfOg1ntn6<"h>Ca be wExisoă 2 t mQo wgWwk-sche-u :ef" contenttps:/entn617"– Ca be wBostscnsche). C-sche-u apersisoaate lHaincludnşiit c.m=mplasatt s:eudm1lovweb e de ât c.mwt ca cae l vizitoază3utilizaf="ulaki6Qom loaticogICiva– cunos"me ub numclcndd “thirdbp " y sches” (c-scheu wplasatt s:eem ţh)d– c" cafotsfi f C-sche-u wgWwt r aţă3< e-uluihttps://w>C-sche-u gs:ea-"liză3< vizitaf="hlorhttps://w>C-sche-u gf:Bostsgeo " g> r-dahttps://w>C-sche-u gs:ee regcstr-rehttps://w>C-sche-u gf:Bostspub#0cit tthttps://w>C-sche-u gart iurniz="hlor de pub#0cit tthttps://w>Acesoack-sche-u gfotsegovenii Haladurmăf="hist:rti: Gin.gd-A-"lyites2mFacebook, You lbe etchttps:/entn617"Ca be wC-sche-u wgWwt r aţă:ef" content="IndiAceso oopwgWwk-sche reţhne plefe aţele3utilizaf="ului p> aceso site,d şag ât nu Qon3dpr-mnevohttgWwseta < lor la fieeMgOivizita coad e-uluif Exe W:nt="Inntn6<"h> epărim.torlumuluiaf:Bostsvideo ounderhttps://w>v ez cadavideo streamte-actseMgOi:/tWwo-maut-gdprbrowsol-ulhttps:/entn617"Ca be wC-sche-u wf:Bosts--"liza vizitaf="hlorht" content="IndiDd fieeMgOid ă.cândaudmutilizaf="wvizitoază3aceso site oft- Wi Ha8in.gd-a-"lyites furnizaf s:eo em ţă pt" e generoază3udmk-scheis:ea-"liză3< utilizaf="ului. Acesomk-schei punemypeă3<ţhomon3nizitaf aceso site eânww.a um. Browsol-uli ntespunemypeă3 aceso site,d cesomk-schei u do afirf r-daht" content="IndiAcesoe k-sche-u a uateutilizafeg ca aicoBţhnu loa– chiaa şiiatunci cânda uateţh pOiUseipaanoastră e limbabr> aipub#0cit ttlso . Put mwf a caa pub#0cităţii, f:Bosts- 1dătaidHaexe be iFwt s:/p vacaaţe,3ypeă3utilizaf="ulaa nizitaf eudm1" clol pOi e s:/p vacaaţe. Acesoack-sche-u a uate1non mc, e a tochoază3 ţhhas:/p con00xulovizualizaf, nu s:/p utilizaf=" .htfOg17"D:easeperea, epăm k-sche-u w1non mcaşiiatin alB'S e-u t ca ca aceastICA ţhHfoFfOg17"Ca be wAloack-sche-u aart t:rţelor Uădţhef" content="IndiP uncle Useipi, em ţh gfotsretaadiodivile k-sche-u a1non mc, e copul s:eaourmă a ucces Weudeicap#0c;ţhh, sarbf:Bosts- mner-piza ocap#0c;ţhe. DaC="h<ă3molului d utilizare,d cesom e nu do a-damsa cesoe k-sche-u 2mladfelg umat:rţele pădţh nu dota-damsa gosche-u adcţhnu b dOiaceso site.htfOg17"D:eexe ,w ânda/istribuţh udm1" clol f aceso site,d ceasreţeaalocial In net (ex:3 epărim.tlimbhhae ca casHadorcşteb-damsa < unui e; făstr- cteunui usolalogatbe contul s:eweb-Qonl; pecuritanbeto bank-da; făstr- cteprodu .m="we coşul s:e umpădătu ).htfOg17"Ca be wD c. uategosche-u aimep, ant f:BostsIn net?ef" content="IndiC-sche-u areple intă pdamBulak:Bos"l lSfdamţho-ărinwef ct a3In netului, ajueândaladgenera < unei exrt,staţe dca zP pivetenoasHaşiiadapt < plefe aţelor şiiin selor fieeădii utilizaf=". Refuza < arbs:z-seav"rea k-sche- lor Uo aface uncle e- wimeps-gdp3de f Exe Wgs:ee trebuhaţărhaimep, ant ale k-sche-u or (cMgOinumnecesh<ă3artentif0c; < unui utilizaf="wat in m-41ulaunu rcn t):nttps:/entn617"– Corţhnu wşiis v ct madapt aplefe aţelor utilizaf="ului – c" t mde şti 2mvremc, sep, , hădţh, s v ct mpub#0ce3şiigu> am alc, e- wdHaen etenm sşiis v ct ms:eer In net (opţhunhafamily3mole,Sfdamţh wgWwsafcasHarch).nt="Indi– Limita ctefre vtaţei dd difuza abe iFwtlor – limita ctenumădilui d afişărha< unei e iFwt p>Bostsunw1num t utilizaf="wae un e.nt="Indi– Furniza < dd pub#0cit tt Qon3 clevantă p>Bostsutilizaf=".nt="Indi– Mnmsu a <,eopoomiza caşiicar-sem iXr cileis:ea-"lyites – cum aiefi orfi re< unui 1num t nivelms:eer < wbt.mor, ţhhlewk-rţhnu as:egoscheapotsfi t cep/"te. D:şiif t" e a ,d cesomlucstsse eo ae â amypeMdbrowsol-ul sewk-rocteazww.ra s volaf < şiirecon ;bhlă, bazMtă p> schestcg" content="IndiDaC="h<ă3flexibilităţiialor şiia faptului nă3majoritanbetwi rebcclcnQon3nizitafe e- wşiicclcnQon3ma wf Ca be wI ă.câtentesfatu geMgOiv < dota-s"> aseaa ţh fădăwgrijib Xww.cu ajueia Wik-sche- lor:ef" contenttps:/entn617"– P " clulaaizaţh-vă3 pările3browsol-ului e ccbetceedivv:ştebk-sche-u ap:Bosts- lefmoctarun nivelmdprf t0bilaf:Bostsvo w"l pecurităţiiautilizărinwk-sche- lor.nt="Indi– Dac abf:rsoan s:z-seaveazwwhttag l86.jpg 300 3it<"ag l rd wp-tg-sche-switch"> <"mai ove-g-sche-slirm 3k-sche-round"dwbtosooog enable="Aceav"t"dwbtosooog disable ndiDaeă3dcz-seav"țh aceso molul c-sche, nu vă3orm put aesalv< plefe ațe . Aceastaie seamnww.c andard wp-c.moove-gdprt-conofooem -con00x186.jpg 300tandard wp-c.moove-gdprbpr-da-