Președintele României, Klaus Iohannis a primit joi o lovitură dură. A mai pierdut încă o casă, cumpărată în mod fraudulos cu banii din ”meditații la fizică”. Este a doua casă pierdută de Iohannis din cele 7 cumpărate în ultimii ani la Sibiu. DNA ar trebui oare să se autosesizez?! Sau imunitatea prezidențială le ia ”maul”?!

Ghinion! Pas cu pas, Klaus Iohannis pierde casele pe care le-a ”cumpărat” cu banii din ”meditații”. După casa din stradă Gheorghe Magheru Nr. 35 din Sibiu, pierdută în urmă cu zece ani, Klaus şi Carmen Iohannis au rămas şi fără imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu Nr. 29.

Este vorba despre spaţiul comercial închiriat pe zeci de mii de euro, Raiffeisen Bank.

Curtea de Apel Braşov a deci joi 12 noiembrie 2015, printr-o decizie definitivă și irevocabilă, anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 924/01.06.1999 de BNP Radu Gabriel Bucşa, încheiat între pârâţii Ioan Bastea (decedat), în calitate de vânzător, şi Carmen Georgeta Johannis şi Klaus Werner Johannis, în calitate de cumpărători, precum şi radierea din Cartea Funciară a Sibiului a dreptului de proprietate al soţilor Iohannis asupra imobilului din stradă Nicolae Bălcescu nr. 29.

”Admite excepţia tardivităţii motivelor de recurs depuse la termenul din 03.09.2015, excepţie invocată de intimatul părat Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov şi în consecinţă: Constată nule motivele de recurs formulate de recurentii pârâţi Lazurca Georgeta, Johannis Carmen Georgeta şi Johannis Klaus Werner prin memoriul de recurs din 03.09.2015 împotriva deciziei civile nr. 235/16.05.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov. Admite cererea de anulare a recursului declarat de recurentul pârat Statul Român prin Municipiul Sibiu, prin Primar, pentru lipsa dovezii mandatului de reprezentare a Statului Român, cerere formulată de intimatul pârat Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov şi în consecinţă: Anulează recursul formulat şi precizat de recurentul pârat Statul Român prin Municipiul Sibiu, prin Primar, împotriva deciziei civile nr. 235/16.05.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov. Respinge recursul formulat de recurentii pârâţi Lazurca Georgeta, Johannis Carmen Georgeta şi Johannis Klaus Werner împotriva deciziei civile nr. 235/16.05.2014 a Tribunalului Braşov, pe care o menţine. Respinge cererea de acordare cheltuieli de judecată în recurs, formulată de intimaţii reclamanţi Antonescu Elisabeta, Oarga Ioan, Oarga Steluţa Ancuţa, Oarga Ioan Adrian. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 12.11.2015”, se arată în minuta deciziei irevocabile a Curţii de Apel Braşov.

Completul de judecată de la Curtea de Apel Braşov a menţinut decizia nr. 235/16.05.2014 pronunţată în apel de judecătoarele Anamaria Ionescu şi Manuela Bonciu, de la Tribunalul Braşov, care au constatat că soţii Iohannis au dobândit imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29 în baza unui certificat de moştenitor emis, de notarul Radu Gabriel Bucşa, pe baza de acte false. Aceleaşi documente false care au stat şi la baza anulării, în iunie 2005, tot printr-o decizie a Curţii de Apel Braşov, a contractului de vânzare-cumpărare prin care Klaus Iohannis şi Carmen Iohannis au achiziţionat imobilul din stradă Gh. Magheru nr. 35, scrie luju.ro.

Iată ce au precizat judecătoarele Anamaria Ionescu şi Manuela Bonciu, de la Tribunalul Braşov, în motivarea hotărârii pronunţate în apel, potrivit jurnaliştilor Rise Project: Cauza ilicită izvorâtă din fraudarea legii ce a invalidat certificatul de moştenitor se extinde şi asupra contractului de vânzare-cumpărare subsecvent, terţii – în speţă doar pârâtul Johannis Klaus Werner – nefiind apăraţi de prezumţia de bună-credinţă, faţă de amploarea operaţiunii ilicite rezultată din hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate, consecinţele juridice produse, succesiunea actelor juridice atacate şi coparticipantii la întocmirea lor. Actul juridic subsecvent, întemeindu-se pe un act juridic încheiat prin fraudarea legii şi fondat pe o cauza ilicită, nu ar putea fi validat prin simplă invocare a bunei-credinţe a terţului, mai ales că acesta este soţul celeilalte părţi contractante care la rândul sau a participat la întocmirea actului nul iniţial. În consecinţă, petitul având că obiect constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare este întemeiat, urmând a fi admis. Consecinţă desfiinţării certificatului de moştenitor nr. 90/1999, prin decizia civilă irevocabilă mai sus-menţionată, şi a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 924/1999, prin prezenţa decizie, acte juridice înscrise în cartea funciară nr. 9331 Sibiu sub B 9, 10, şi 11, o constituie radierea dreptului de proprietate al pârâţilor Bastea Ioan, Johannis Carmen Georgeta şi Johannis Klaus Werner din cartea funciară, potrivit art. 34 pct. 1 din D-L nr. 115/1938 preluat de art. 36 pct. 1 din Legea nr. 7/1996.

Așadar, ținând cont de această decizie definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Brașov, prin care se dovedește negru pe alb că Iohannis a luat casa cu acte false, instituțiile statului de drept se autosesizează pentru a-l cerceta pe stimabilul Președinte pentru abuz în serviciu și uz de fals și fals în acte? Sau DNA va interveni doar pentru a cere anularea hotărârii definitive, la fel ca în cazul Rarinca, și așa să-i spele și imaginea lui Iohannis, nu doar pe cea a Liviei Stanciu.

În România, țara ”statului de drepți”, nu este exclus ca judecătorii de la Curtea de Apel Brașov care au dat această sentință, să fie cercetați disciplinar de Inspecția Judiciară iar CSM să-i dea afară din magistratură pentru obrăznicia de a-l lăsa pe Nea Iohannis fără casă.