Iată cum ar putea profita România de pe urma crizei din Grecia

Criza din Grecia ar putea fi un avantaj pentru economia din România. Grecia seamănă tot mai mult, pe zi ce trece, ca un bolnav aflat în comă profundă pe care „-> ps in ECcts-daterTXXgle32EjPo!-- " iner ,zDOo comă profundă pe cab 4eterss="contzoUess="rowpamă profag-ue"> tea fi un avantajxo35Iters

tea fbr .site-tum-ar-puteap-json/' /i l- 1ionn ogldow.adv_ || []).push({CCrsibscript

Criza din Grecia ar putea fi un avantaj pentru economia din România. Grecia seamănă tot mai mult, pe zi ce trece, ca un bolnav aflat în comă profundă pe care „-> ps in ECcts-daterTXXgle32EjPo!-- " iner ,zDOo comă profundă pe cab 4eterss="contzoUess="rowpamă profag-ue"> tea fi un a cia tag-ecmoea _gdpr_cookie_v fo_bareli id="meoea -gdpr-v fo-bar-hiddeli> ea -gdpr-data---formai> ea -gdpr-lecia=schent gdpr_v fobar_ull-= w_idt ass="container"> eoea -gdpr-v fo-bar- Menu ntainer"> eoea -gdpr-v fo-bar- Men data-ad-cl ntainer"> eoea -gdpr-cookie-notidp data

F crsim cookie-uu-fo dea-s://a-cri ce cV,bunvanlxecl toț " asj.l noer">. Pos://OsVa- cV,Crssgq =p e cookie-uu-ff crsim surmy "c/arTza/tivezs-r-i, dst8b i.jpg" c.CCrsibscriptpt> eoea -gdpr-but - data egbut neoea -gdpr-v fobar-allow-all">Accepp prsi-= w:fixed;idt : -999999999999999999999px; < sgtulpup-bui - Men mhttpsgtulpup-class="meta-eclv32959.recenthttp32959.recentcon"t [{"param":" Vrei su fu5C gcur cugnoiceppeiri? Da-ne ICAlike!CCrsi lock" sgttcofbook-like lock" fb-roo-widat-st < 'sgttb-but s://www.r sgpbttb-eta-eclvss="entr' cache/ et--fulnupgoog cache/ et--fulnupgoog thents/tea profitp6077 ets/slickgoogslick.min.js?a p=5.4.1'{}); thents/tea profitp6077 ets/booter"apgoogbooter"ap.min.js?a p=5.4.1'{}); thents/tea profitp6077 ets/sidrgoogjquery.sidr.min.js?a p=5.4.1'{}); thents/tea profitp6077 ets/magnr tulpupgjquery.magnr tulpup.min.js?a p=5.4.1'{}); thents/tea profitp6077 ets/sli -p607oogjquery.sli Pro.min.js?a p=5.4.1'{}); thents/tea profitp6077 ets/jquery-match-greciagjquery.matchHrecia.min.js?a p=5.4.1'{}); cache/ et--fulnupgoog cache/ et--fulnupgoog thents/tea profitp6077 ets/sn/' /.js?a p=5.4.1'{}); thents/tea profitp6077 ets/fixed stire -sn/' /.js?a p=5.4.1'{}); /* \ admin\/admin-ajax6290-,-roma_id":c4831-,-rlugin_dir":ct-cate\/\ \ \/rlugins\/gdpr-cookie-ce_gliance-,-is_.ads":c-,-er"ica_init":c1-,-enabled_default":{"third_e y":0,"advanced":0},"geo_niaa :"false-,-force_re

*/ }); rlugins/gdpr-cookie-ce_gliancea-est); v cludts/oog embed.min.js?a p=5.4.1'{}); eoea -gdpr-modal- Men eoea --fullfix lo o-prsi-= w-lef eoea _gdpr_modal_thent_vclass===tem-objec#eli id="meoea -gdpr-modal- lose300w" snofollow
gdpr-vc neoea gdpr-drrow- lose3>.jpg" c eoea -gdpr-modal-lef - Men data-ad- ntainer"> eoea -gdpr-co_ga}y-lo o- data rlugins/gdpr-cookie-ce_gliancea-est)vmages/gdpr-lo o.png/ NEWS eli id="mimggle32EjPo!-" scriptpt>
gdpr- !tabt0/02/ >Prezee gdpr- !tabt0/02/ >Cookie-uu-ceppe"ica necesodendog" c "fa fata-ad- ntainer"> eoea -gdpr-branoed--c data dem-object-categorordp ss.org rlugins/gdpr-cookie-ce_gliance" ge _blank300w" snoopnt/ueli id="'eoea -gdpr-branoed-'>Powered by  eoea -gdpr-modal-recia- Men data-ad-itainer"> eoea -gdpr-modal-0/02/ >a-controlswrap"> "fmary-menu" pt> e112"modal- Men nt-wrap"> itainer"> eoea -gdpr-tabt Men data-ad-cld- ntainhttporivacy_ea pv eli id="meoea -gdpr-tabte112 data-ad-i abt0/02/ >Prezee eoea -gdpr-tabte112t Men data be 3nbsp;  is"dsdeosebit 2/0iormaagil fdiza _ha;pt crm wwvCrizlal"seecep8hrcas ei o rs peeda oce_ga})a"c/apoa5ws8oU ct,, Itiatza ure ICAobisbygvadr ed" si cas ei"stidV,/sp wwi. Dac ICAlnum" sitT5iormanet5H> -itecital"see o rs .rsuglimee <, ve fOv g4en.cnevoieeo4enurntza5.cv id="cuIi8hrcas ei o rs CCrsibe P dea v, sr""stcofcnevoi H> vaapoa5ws-itecitalo4enurntza5.cda5ws8hrcas ei o rs ,pokdiveaglu,fo deapperplow o ore32Ejdeisa surmo deap/spceso o om="en.ws.5Oo3nIow_ha;y,a,dis"dsvorbs ceord eecepdumneavoooira (num nu=8oU cteazacda5ws8hrcas ei o rs 2/ccuass=scopuu-fo ser-ivr_saitT5si legipCae5si nu -s=angajeazacgi nu vaaadopsa toa5wsdin izipntc/ necesodeao deywl"seecep8hrcas ei o rs pselucva5ws-4en.kdiv edsi uaatza5w, 2ac is"ds2azul CCrsibe tajxo35IUtiatza  =.ewow.adRews.5Oo3nH> Itiatzeazacda5wcep8hrcas ei o rs ss=lw.sappe"ica g4escopuu-cri r0vpws.rurmnews. eU ct,rm.wbr Dreptdiveaglu,fH> vaapoa5ws-itecitalda5ws8hrcas ei o rs o dea:ws.5Ooa fa<> >V4enurntzacv id="cuIi wwvC"e=produyoU dsi s pv cntc/ >Execut, si urCaririranza/tiicepdumneavoooira >P s="eipazlala_ha;pelT5iormaa/tive5 .rasje-uu-cor >Coaudici si dezvolpdza lcuIi8oaercs(le"8hrdumneavoooira fa fao3nH> -s=angajeazacgi nu vaapoa5wsofuelda5ws8hrcas ei o rs impseunaid nurntzcennlsurmoaagt pt ii e s pv cnt5C gcws.rupeceazacH> p dea v, /spceso om="en. A avas(adrn urCarsuis=obl vpon r uaas-4ea _ha;pexc fid cty,atta eh-si s ants eecce o vpws.rceppos=/sw.-si si nu -s=angajeazacss=asr -a v, a orde-dreptui-eliacceszlal"seecep8hrcas ei o rs pws.rv, /sivesc CCrsibe Blie a5.cds=asr a imp"r oU ct,rnnlsurmiransferului delda5ws8o fid cty,ae. A ava ceord eesvoren.cutiatza5e dcar o deplitalo 5si nu vegheazaciodeosebieywl"seecepdumneavoooira 8hrcas ei o rs gi nu 8oU cteazacda5wsre ed" oarizlalItiatza con ss=2l" t C5iormaa/tive5(chat, fd=um, etc.). Pj. ia CCrsibe Îowce >P rs tza rătuu-f(şilmemora rătuu-” (acceso Cookie-uu-cepa-crvand.ţCnva5ou lri de=ssje-uu-5In feednews v,lrios=aou/s cmosuiui suis=utiatza5e asje-uu-c/ lri de=s3mts.rutiatza5ou-, ooife 360sât,y "c/a/oa5 "tcofcşilmcV,i liskdşilmcV,accesiplom o deutiatza5ou-. >Perm" ar_saaţC lri Crssittps:asurmss=alt pCpfd 2s alterasje-uu-,y "n.kdv clusfir-oyg-u nlnum" sitT5o deapcde, onlxecl toţă,d.r rezmcV,v,lrioay ,zmcV,utiaă şilmcV,plăcu5ă. Îmbunva5ăţesc,cds=asrrţC:cnum >tajxo35IExiva "2 de pe unt5 cu-fd 2cookie-uu-:ndow.adRews fa fao3n–rătuu- surmpub_sawtasgqdelevaor . rsibe tajxo35ICws.rava uril fdizviaţă,s unui cookie?ndow.adRews.5Oo3nCookie-uu-ceppuis=adminioiratefd 2web-s pveie. Duril fdizviaţă,s unui cookie,poa5wsvcu-, s mnr 5o!, rTpiozâ"erde=scopui-o deyws.rest 2slas=r. Unele cookie-uu-ppuis=f crsite,-xcluh-vT5o deowbCn 3m sesiune (sess a okies)zşilnu< cV,puis=reţCnuje ode ă ce utiatza5ouulza 4">răsit webasje-ullsi unele cookie-uu-ppuis=reţCnuje şilref crsite,de fieyws.rde ă"câ"erutiatza5ouulztevdalepela lswebsite,(“cookie-uu-fo ="cnlisk”). Cu toa5wsa eh, cookie-uu-ceppos=n.coUefrsm ss=u nutiatza5oufr-i,cenofcmo({}jehrss=iormattpsulzset8b icce frowsla-u ui rsibe tajxo35ICkdsuis=8ookie-uu-cepplas=rm ss= eiţC?ndow.adRews.5Oo3nAnum" .rsecţCunC ss=8o ţCnujfd 2s unele asje-uu-foos=n.cfurntza5kehrss=iormattpsulzunor"rmaţei4">rţC/nurntzcen (ex:,rofitbox, us=video surmo/div> <ă). A ava rmaţei4">rţCppos=/las=cds=asr >Cookie-uu-fd 2s rid="coţă,s asje-ului >Cookie-uu-xds=a tză,s vtzsatou lri >Cookie-uu-xo degeo ge ting >Cookie-uu-xds=r-oregisirare >Cookie-uu-xo depub_sawtasg >Cookie-uu-xac/anurntzou lri de=pub_sawtasg >A ava ceokie-uu-xoos=/sovenilrT5lalurmva5ou ierma5.: Gss="roA years, Fcofbook, Youj.be etc fa fao3ntajxo35ICookie-uu-fd 2s rid="coţă:ndow.adRews.5Oo3nA avaspCpfd 2cookie,reţCne >set8b icesvolumului5o devideo Romei >vsjez fdizvideo sireamed-rcdeyws.rest 2ce_gatiploifrowsla-u fa fao3ntajxo35ICookie-uu-fo dea tza vtzsatou lri ow.adRews.5Oo3nDe fieyws.rde ă"câ"eru nutiatza5oufvtzsează,a avassite,soft-ullrT5ess="roa yearscfurntza5-eliol eiţ " 2ent/uează,u ncookields=a tză,s utiatza5ouului. A avancookiel 5spunw 2acă,sţCrmcV,vtzsat a avassite,pâ" "a um. Browsla-u l 5v, spunw 2acă,sveţC a avascookie, iai 2ac3menu,svom,ent/up unul. A avaa <ă CCrsibe tajxo35ICookie-uu-xo der-oregisirare ow.adRews.5Oo3nAsugurmcâ"ervă r-iregisiraţC p.ra avassite,lent/uăm,u ncookiel8ws.rneilnuoţă,dac3mesuiseţC r-oregisirat"surmnu. S pveiec/ noooireif crszscca avae=cookie-uu-fo dearneilrătalco j.l cdeyws.rsuiseţC r-oregisirat"şilracă,sveţC /erm"siunea" deun s pv cnu lnumo. Ds=asr cdeusla me-ulldvs. Dac3menuaaţC yoU ctatn“păoireazw-mă r-iregisirat” a avancookiels 5v, oUefrg.rurto"cuacâ"erveţC r-oshide frowsla-u lsurmcalcula5ouul CCrsibe tajxo35ICookie-uu-xo depub_sawtasg ow.adRews.5Oo3nA avae cookie-uu-paleperm" do3meoflăm,2acă,sţCrvizuaatza5esurmnumo/div> <ă o , yws.rest 2pCpulza avaeia şilsât,pCap al secut d.rsâ"ersţCrvăzut mosajui-oub_sawtar.ws.5Oo3nA avae cookie-uu-pleff crsim şils dea ge alpub_sawtasgalo . Pj. mff crsi,cds=asrrţC o deo cV,bunvan ge as.ru pub_sawtăţii o deaplrătaldkdiveaglu/div> , v3mevom,=j. aelivralpub_sawtasgalbazws " a aastIvpv id=" ţCk CCrsibe tajxo35IAla ceokie-uu-pac/armaţelri o">rţCndow.adRews.5Oo3nP unele pagini,l eiţC-xoos=-etar/sp wwile cookie-uu-plnon"mer-r-owbcopui-eliarurmvau-ppuccesui-u ei ar_saaţC , surmo deap" tza o ar_saaţCe. Dapcenlă,Cosuiui d utiatzare,la avanasjeinurţCpnurătuu-). rsibe tajxo35ID pedsuis=8ookie-uu-ceprT5gdpaor o deIormanet?ndow.adRews.5Oo3nCookie-uu-cepreprezior " l" tulzc alr2l" ţC 8b iV2i liskda,Iormanetului,,ajutâ"erlalent/up i utiatza5ou. Refuza >Eveagl xds=r-ot-gbuioţăr srT5gdpaor ale cookie-uu-cor (8ws.rnusnecesnlă,urt ctyfsaa rţC s pv cnt5pub_sae,şilgua pra({}jal iui d afişăr ss unei div> i utiatza5ou0dT5iormanet, 2dperijogle ,s3mese=oUei pedcon"tualei wob"r >tajxo35IIe ă"câtev, sfatuu-xyws.rv3m /otsas aeyar ţC f">răfgrijim360y "d ajutorullcookie-uu-lri:ndow.adRews fa fao3n–

rţC >P dearr-oţeleg.ga avae=s t8b i,lurmva5oaiec/ lwra-uu-fpos=n.cf crsitoare,lalife gj. ţC f crsi opţCunwa “ajutor” a frowsla-u ui,p de cV,Crssgq taati. fa fao3nCookiels tingsmr-i,Iormanet Explrier dem-object-cacri/ss="cs.microsoftoogleen-us/iormanet-explrier/deleta-ma geca okies#ie=ie-11">t-cacri/ss="cs.microsoftoogleen-us/iormanet-explrier/deleta-ma geca okies#ie=ie-11 t-categosup5gdp.mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable-cookies-webasje-pre-cren av t-categosup5gdp.ess="rooglechro({/answer/95647?hl=en t-categosup5gdp.app"rooglekb/ph17191?l dele=en_US t-cacri/ww.opmaaooglehelp/trtou als/ /ww.youro choices.ogledo/ "fmary-me=t>a-coni abt0/02/ >Cookie-uu-ceppe"ica necesodendog" crclasitainer"> eoea -gdpr-tabte112t Men dataclasitainer"> oSioSc dantainhttptw- ge dantainhttptw- ge -putet Menait/ueli id="ptw- t Menait/u tw-nfl dantainer"> oSioSc dantainhttptw- ge dantainhttptw- ge -putet Menait/ueli id="ptw- t Menait/u tw-nfl dantainer"> oSioSc dantainhttptw- ge dantainhttptw- ge -putet Menait/ueli id="ptw- t Menait/u tw-nfl dCookie-u pt"ica necesodrt-gbuieeo3men.kdactiv tfr-i,cenofcmo({}j, ooife 360sât,y "/j. mfsalvs pre-crioțec/ao dea t8b ile,cookie-uu-lri. scriptpscriptpscriptpscriptpscriptpscriptpscriptpscriptpscriptp"> itainer"> eoea -gdpr-siatus-bodr data-ad-clap lli id="'gdpr-dccl-wra' fd=ecmoea _gdpr_er"ica_a okiesel>ssza/tiveaz ap ldata-ad-cld-ta<>ap lli id="-cookie-switch"> < cookie-sli ,cookie-round"n ECctputetenable="Activ t"n ECctputetdisable-ecDsza/tiv te clpg" cata-ad-cld-ta< ap ldata-ad-cld- eoea -gdpr-si"ica-warned--messige e yalueCaug12ttop: 10px;e> o3nDară,d.za/tiv țC a avasmosui eoea -gdpr-modal-foo eit Men data-ad-clntainer"> eoea -gdpr-but - data egbut neoea -gdpr-modal-allow-all but -visip2/ >A/tiv re toa5w egbut neoea -gdpr-modal-saa -s tingsmbut -visip2/ >Salveaz "a t8b ile eoea --fullfixe cl-expar "fmary-me=t> tpt>