Nou Cod Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, aduce vești nu prea bune pentru persoanele fizice autorizate (PFA). Începând din acest an, PFA-urile vor plăti în mod obligatoriu contribuţiile de asigurări sociale.

2016 vine cu modificări de taxe și impozite pentru PFA. Pe lângă cota de impozitare de 16% din venitul net, PFA-urile trebuie să plătească și CAS și CASS.

Conform noilor reglementări, persoanele fizice autorizate sunt obligate să plătească contribuții de asigurări sociale (pensii) și contribuții de asigurări sociale de sănătate.

Cota contribuției de asigurări sociale (CAS) pe care PFA o datorează la sistemul de pensii se aplică din 2016 asupra venitului net obţinut.

Venitul nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru anul fiscal 2016, câștigul salarial mediu brut este de 2.681 lei, în urcare de la 2.415 lei, cât a fost în 2015.

În aceste condiţii, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mică de 938,35 lei, dar nici mai mare de 13.405 lei.

Persoana fizică autorizată poate opta, conform actualelor reglementări, între aplicarea cotei individuale de 10,5% sau a cotei integrale de 26,3%, opțiune care odată exercitată nu poate fi anulată în cursul anului respectiv, ci doar din anul următor.

Aplicând cota CAS de 26,3% asupra acestor valori, PFA va plăti la pensie minimum 246,78 lei (35% x 2.681 lei x 26,3%) și maximum 3.525,515 lei (5 x 2.681 lei x 26,3%).

Dacă persoana optează pentru o contribuție la pensii de 10,5%, atunci aceasta va plăti la pensie cel puţin 98,52 lei (35% x 2.681 lei x 10,5%) şi cel mult 1.407,525 lei (5 x 2.681 lei x 10,5%).

PFA-urile vor datora obligatoriu cota individuală CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă sunt concomitent salariate.

Declararea veniturilor care reprezintă bază lunară de calcul a contribuțiilor sociale se realizează prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declarații privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, al cărui model a fost actualizat prin intermediul Ordinului ANAF nr. 3655/2015).

Formularul se poate depune online de către contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnătură electronică.

Contribuția la pensii se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate de 5,5%, însă baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere a PFA – în sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea în sistem real baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).

În cazul impozitării la norma de venit baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară (care din 1 iulie 2015 este de 1050 lei), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.

Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, în baza declarației de venit estimat (Formular 220) sau a declarației de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Dacă noile reglementări fiscale îți dau bătăi de cap și nu înțelegi exact ce ai de făcut, specialiștii în contabilitate de la www.conta-pfa.ro îți explică pas cu pas ce trebuie să plătești în anul fiscal 2016 dacă ești persoană fizică autorizată.

Și PFA-urile au nevoie de contabil pentru a putea plăti legal și corect contributii PFA în 2016 ca să nu riști să plătești și amenzi pe lângă taxele și impozitele datorate către stat.

Un contabil te poate scuti de multe drumuri la ANAF și de toată bătaia de cap cu formularele pentru CAS, CASS și impozit.