În baza atribuțiilor legale prevăzute în Legea 95/2016, Art. 2 (e), prin care Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, reprezentanții ANANP au efectuat în data de 25 septembrie 2019 o vizită de lucru în situl de importanță comunitară ROSCI0177 Pădurea Topana, amplasata geografic pe Platforma Cotmeana, pe raza localitatilor Fagetelu, Topana si Uda, din zona de nord a județului Olt.

În cadrul deplasării în teren, urmare a analizării stării habitatului 91M0, în baza prevederilor OUG 57/2007, reprezentanții ANANP au luat decizia demarării procesului de realizare a documentației necesare, respectiv, inițierea demersurilor legale aplicării regimului de protecție adecvat pentru suprafețele adiacente sitului de importanță comunitară ROSCI0177 Pădurea Topana care corespund criteriilor de desemnare.

Pădurea Topana, ca entitate unitară, este străbătută de drumul DJ 703D, care reprezintă și limita sitului ROSCI0177 Pădurea Topana, cealaltă parte a pădurii neavând, momentan, statut de arie naturală protejată.

Pe această cale, ANANP mulțumește tuturor cetățenilor care semnalează aspecte legate de starea ariilor naturale protejate, parte a patrimoniului natural național, asigurând că va manifesta maximă receptivitate la orice sesizări care vin în sprijinul protejării și conservării biodiversității.