Guvernul României introduce o nouă taxă pe motiv de solidaritate, ce va fi plătită de toate companiile din ţară. Ministerul de Finanţe susţine că nu e vorba de o nouă taxă ci de o „contribuţie socială”.

Guvernul este în foame mare de bani şi introduce o nouă taxă pe care o botează „contribuţie socială”. Toate companiile din România vor plăti 2% pe fondul de salarii al companiilor.

E o impozitare a muncii, dar nu e contribuţie. Şi cel mai bine se observă asta atunci când ne uităm la destinaţia banilor care ar urma să fie colectaţi.

Din 2% va merge 90% la stat, la buget, pentru a acoperi diferite destinaţii în funcţie de soluțiile bugetare şi 10% va merge către sprijinul tuturor salariaților care se pot confrunta cu o situație deosebită în care angajatorul intră în insolvență şi nu le achită obligaţiile, îi e afectată pensia”, a spus Ionuț Mișa.

Doar 10% din acel 2% va merge către chestiuni care presupun solidaritate socială. Şi dacă ne uităm acum la asocierea pe care o făcea ministrul cu vechea contribuţie pentru creanţe salariale, observăm că, de fapt, practic scade acea cotă care înseamnă o contribuţie cu notă socială. Scade de la 0,25% la 0,2%. Dar avem o taxă la 2%, denumită de solidaritate. 90% din ea ar urma să se piardă în găleata mare a bugetului, cu destinaţia banilor necunoscută.

Contribuția pentru solidaritate socială nu este o taxă nouă, ci o contribuție socială corelată cu măsura privind reducerea numărului contribuțiilor sociale și cu necesitatea asigurării prestațiilor sociale de care beneficiază salariații în conformitate cu principiile care stau la baza sistemelor de asigurări sociale, cum ar fi principiul contributivităţii și cel al solidarităţii sociale.  Contribuția se plătește la bugetul de stat și se datorează de către angajatori la fondul brut de salarii, fiind destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații, cum ar fi indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale. Nivelul contribuției este stabilit astfel încât să asigure necesarul pentru plata prestațiilor sociale de care beneficiază salariații„, susţine Ministerul Finanţelor.

Este total contrar ideii de solidaritate. Dacă ar fi fost pentru a sprijini categorii defavorizate, atunci banii ar fi trebuit să aibă o direcţie precisă, în acest scop. 

„În ceea ce privește Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, obligativitatea constituirii acestuia este instituită prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L283 din 28 octombrie 1980, cu modificările aduse prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial nr. L270 din 8 octombrie 2002. Din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se asigură plata salariilor în situația în care angajatorii intră în insolvență, în limita a 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat”, mai precizează Ministerul Finanţelor.