Ministerul Finanțelor Publice se laudă că la finele lunii august 2015, a înregistrat un excedent bugetar de 0,92% din PIB. Adică a încasat mai mulți bani de la români și companii, decât preconizase.

Execuția bugetului general consolidat la sfârșitul primelor opt luni ale anului 2015 s-a încheiat cu un excedent de 6,5 miliarde de lei, echivalentul a 0,92% din PIB, față de un deficit de -1,6 miliarde de lei, echivalentul a -0,24% din PIB, înregistrat la finele aceleași perioade din anul 2014.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 150 miliarde de lei, reprezentând  21,4% din PIB, fiind cu 9,7% mai mari în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent, iar ca pondere în PIB  cu 0,9 puncte procentuale.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, s-au înregistrat creșteri la încasările din: TVA (+15,0%), impozitul pe venit (13,5%), impozitul pe profit (11,0%), venituri nefiscale (+18,5%) și accize (+8,2%). Încasările din contribuții de asigurări sociale de stat au scăzut doar cu 1,5% față de anul anterior, fiind influențate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuțiilor datorate statului de către angajatori, dar și majorarea contribuției virate la fondurile de pensii private (Pilonul II) cu 0,5 puncte procentuale în 2015 față de 2014.

Comparativ cu aceeași perioadă din anul 2014, încasările administrațiilor locale au crescut pe segmentul impozite și taxe pe proprietate (cu 3,0%), taxe pe utilizarea bunurilor (cu 6,2%), respectiv venituri nefiscale (cu 2,0%).

Totodată, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 143,6 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 3,8% față de aceeași perioadă din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB.

O reducere semnificativă s-a înregistrat în cazul cheltuielilor cu dobânzile (-7,0%), ca urmare a sezonalității plăților și a scăderii randamentelor la titlurile de stat. În paralel, a fost înregistrată o creștere semnificativă, cu 36,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, a cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Valoarea cheltuielilor pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, a fost de 15,1 miliarde de lei, echivalentul a 2,2% din PIB, în termeni nominali cu 7,4% în plus față de aceeași perioadă a anului precedent.