Guvernul României anunță public planul de acțiune al implementării Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice, după ce a anunțat că suspendă intrarea în vigoare a acestui act normativ.

Pe motiv că este nevoie de 600 judecători, 750 grefieri de ședință, grefieri registratori și arhivari pentru a se putea aplica legea falimentului personal, Guvernul Cioloș a anunțat că amână cu cel puțin un an intrarea în vigoare a legii.

Până atunci, Guvernul ne anunță planul de bătaie:

I. Elaborarea și aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 151 / 2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice după cum urmează:
1.1 HG privind organizarea și funcționarea Comisiilor de insolvență – Ianuarie 2016;
1.2 HG privind Normele metodologice de aplicare a Legii 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Normele sunt finalizate la nivelul ANPC urmând a fi transmise spre avizare și apoi adoptate în aprilie 2016;
II. Modificarea actelor normative de organizare și funcționare a instituțiilor reprezentate în comisiile de insolvență și a altor acte normative secundare:
2.1 HG pentru modificarea HG nr.700/2012 de organizare si functionare a ANPC pentru a suplimenta personalul instituției.
Termene:
o Întocmire și finalizare proiect HG: Ianuarie 2016
o Dezbatere publică potrivit legii 52/2003: Februarie 2016
o Obținere avize: Martie 2016
o Adoptare de către Guvern: Aprilie 2016
Personalul va fi suplimentat după cum urmează:
a) pentru comisia centrală și pentru aparatul tehnic aferent:
7 persoane, după cum urmează:
– 6 persoane pentru aparatul tehnic
– 1 persoana ca membru al comisiei
b) pentru cele 42 de comisii teritoriale si cele 42 de aparate tehnice aferente:
173 persoane, după cum urmează:
– 131 persoane pentru aparatul tehnic teritorial
– 42 persoane ca membrii ai comisiilor teritoriale
2.2 HG pentru suplimentare posturi ONRC și Ordin al Ministrului Justiției de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a ONRC și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunal şi Ordin al Ministrului Justiţiei pentru modificarea statului de funcţii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Suplimentare număr de posturi ONRC și ORCT cu 500.
Termene:
o Întocmire proiecte – Ianuarie – Februarie 2016;
o Dezbatere publică, potrivit Legii nr. 52/2003 – Februarie – Martie 2016 ;
o Obținere avize – Aprilie 2016;
o Adoptare de către Guvern / Ordin MJ – Mai 2016;
2.3 Acte normative secundare (HG și Ordin) pentru aprobarea formatului cadru al secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, conținutul-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare, tarifelor de furnizare informații din secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență, copii ale acestuia și copii de pe actele de procedură publicate, modificarea altor acte care reglementează Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;
Termene:
o Întocmire proiecte – Mai – Iunie 2016;
o Dezbatere publică, potrivit Legii nr. 52/2003 – Iunie – Iulie 2016;
o Obținere avize – Iulie – August 2016;
o Adoptare de către Guvern / Ordin MJ – August 2016;
2.4 Protocoale de colaborare cu instituțiile/entitățile relevante, pentru facilitarea fluxului de informații din/dinspre Buletin
Termene:
o Întocmire protocoale – Mai – Iunie 2016;
o Încheiere protocoale – Iunie 2016;
2.5 Hotărâre a Guvernului pentru suplimentare posturi CSM respectiv: 600 judecători, 750 grefieri de ședință, grefieri registratori și arhivari
III. Alocare personal pentru comisiile de insolventa de la nivel central si teritorial
(județean):
3.1 ANPC
3.1.1 Pentru comisia centrală:
 Angajare personal după cum urmează:
7 persoane, după cum urmează:
– 6 persoane pentru aparatul tehnic
– 1 persoana ca membru al comisiei
Termene:
o Demarare: Aprilie 2016 (condiționat de primirea fondurilor)
o Finalizare: Iulie 2016 (90 de zile de la data primirii fondurilor de către ANPC )
 Achizitii bunuri si servicii după cum urmează:
– mobilier de birou;
– dotare tehnica (calculator,imprimanta,scaner,copiator);
– pagina internet, soft alegere aleatorie a administratorilor si evaluatorilor;
– consumabile, hartie, dosare, bibliorafturi;
– service de întreținere pentru calculatoare;
– servicii de poștă și telefonie;
Termene:
o Demarare: Aprilie 2016 (condiționat de primirea fondurilor)
o Finalizare: Iulie 2016 (90 de zile de la data primirii fondurilor de către ANPC )
3.1.2 Pentru comisiile teritoriale:
 Angajare personal după cum urmează:
173 de persoane, dintre care:
 131 persoane aparat tehnic:
– 3 persoane aparat tehnic x 41 de comisii judetene;
– 8 persoane aparat tehnic la nivelul comisiei din București;
 42 persoane membrii comisii
Termene:
o Demarare: Iunie-August 2016 (condiționat de primirea fondurilor);
o Finalizare: 90 de zile de data primirii fondurilor;
 Achiziții bunuri și servicii, după cum urmează:
– – mobilier de birou,
– -dotare tehnica (calculator,imprimanta,scaner,copiator);
– – consumabile,hartie,dosare,bibliorafturi;
– – service de intretinere pentru calculatoare
– – servicii de posta si telefonie
Termene:
o Demarare: Iunie-August 2016 (condiționat de primirea fondurilor);
o Finalizare: 90 de zile de data primirii fondurilor;
3.2 Ministerul Justiției:
3.2.1 ONRC Buletinul Procedurilor de Insolventa
a. Angajare personal după cum urmează:
 Anul 2016: 141 persoane;
 Anul 2017: 359 persoane;
Termene:
o Demarare: Iulie 2016 (conditionat de primirea fondurilor)
o Finalizare: Octombrie 2016 (90 de zile de la data primirii fondurilor de catre
ONRC)
b. Achiziții bunuri și servicii şi active nefinanciare
Termene:
o Demarare: Februarie 2016 (condiționat de primirea fondurilor)
o Finalizare: Aprilie 2016 (90 de zile de la data primirii fondurilor de catre ONRC)
c. Dezvoltarea, testarea şi punerea în producţie a sistemului informatic pentru înfiinţarea în cadrul Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a secţiunii „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
Termene:
o Demarare: Mai 2016 (conditonat de primirea fondurilor şi încheierea contractului de achiziţie publică)
o Finalizare: August 2016 (90 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică de către ONRC condiţionat de primirea fondurilor şi încheierea contractului de achiziţie publică)
3.2.2 CSM
a. Măsuri pentru consolidarea capacități administrative a instanțelor judecătorești cu competență în aplicarea Legii nr.151/2015
a1. Angajare personal – 600 judecători și 750 grefieri
Termen:
o Minim 6 luni de la data alocării fondurilor.
a2. Cursuri formare profesionala
Termene:
o 2 luni specializarea formatorilor (există un număr foarte mic de formatori în această materie) + 6 luni de la alocarea fondurilor pentru cursanți;
a3. Infrastructură instanțe: săli de judecată, arhive, birouri
a4. Achiziții bunuri și servicii
o Mobilier și echipamente IT pentru personal;
o Consumabile;
o Costuri de comunicare a actelor de procedură;
Termen:
o 3 luni de la alocarea fondurilor;
4. Constituire comisii la nivel central
4.1 Numirea reprezentantului in Comisie de catre instituțiile implicate
Termen:
o iulie 2016 (conditionat de obtinerea fondurilor si angajare personal)
5. Constituire celor 42 de comisii teritoriale (județene):
5.1 Numirea reprezentantului in Comisie de catre institutiile implicate
Termen:
o Septembrie/noiembrie 2016 (conditionat de obtinerea fondurilor si angajare personal
6. Primele masuri ale comisiei de insolventa la nivel central:
6.1 Elaborarea criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil
Termen:
o Demarare: August 2016 (conditionat de alocarea bugetului)
o Finalizare: Noiembrie 2016
6.2 Elaborarea criteriilor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor acestora
Termen:
o Demarare: August 2016 (conditionat de alocarea bugetului)
o Finalizare: Noiembrie 2016
6.3 Elaborarea formularului de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare
Termen:
o Demarare: August 2016 (conditionat de alocarea bugetului)
o Finalizare: Noiembrie 2016
6.4 Aprobarea Listei administratorilor procedurii şi a lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice
Termen:
o 3 luni de la constituirea Comisiei de insolvenţă la nivel central;
6.5 Intocmirea listei evaluatorilor autorizati pentru procedura insolventei persoanelor fizice
Termen:
o Demarare: August 2016 (conditionat de alocarea bugetului);
o Finalizare: Noiembrie 2016;
6.6 Protocoale de colaborare cu instituțiile/entitățile relevante, pentru facilitarea fluxului de
informații din/dinspre Comisia de insolvență la nivel central
Termen:
o Demarare: August 2016 (conditionat de alocarea bugetului);
o Finalizare: Noiembrie 2016;
6.7 Formare profesionala a personalului
Termen:
o Demarare: August 2016 (conditionat de alocarea bugetului);
o Finalizare: Noiembrie 2016;
6.8 Campanii de informare
Termen:
o Demarare: August 2016 (conditionat de alocarea bugetului);
o Finalizare: Noiembrie 2016;