Puțin dintre noi știm de unde vine numele de ”român”. Unii spun că de la Roma, de la Imperiul Roman, de la romani, alți cronicari spun că origina numelui nostru ar fi în Vlahia și ar data de circa 600 de ani, scrie adevarul.ro.

Prima ipoteză privind etnonimul român se leagă de o invenţie de acum 200 de ani a latiniştilor. Mai precis, în 1816, Dimitrie Philippide, pe la 1816, publica la Leipzig „Istoria României“ şi „Geografia României“.

Era pentru prima dată când numele de România şi român apărea explicit în străinătate, iar locuitorii Principatele Române aveau să fie cunoscuţi în acest fel.

S-a ajuns la concluzia că de fapt numele de român a fost fabricat în secolul al XIX-lea pentru a servi unor interese politice, de unitate şi independenţă, dar şi pentru a justifica latinitatea. Mai mult decât atât, s-au ajuns la ipoteze cum că vlahii ar fi o populaţie romanică timpurie, în timp ce românii s-au format după.

Miron Costin, în secolul al XVII-lea, scrie că moldovenii şi muntenii şi-au spus mereu „rumâni“.

„Şi cât au trăit românii, până la pustiirea lor de pe aceste locuri deschise şi cât au trăit în munţi, în Maramureş şi pe Olt, tot acest nume l-au ţinut şi îl ţin până astăzi, şi încă mai bine muntenii decât moldovenii, că ei şi acum zic Ţara Rumânească, ca şi românii cei din Ardeal.(…) Deşi şi prin istorii, şi în graiul străinilor, şi între ei înşişi, cu vremurile, cu veacurile, cu înnoirile, românii au şi dobândesc şi alte nume, doar acela care este numele vechi stă întemeiat şi înrădăcinat, adică rumân, cum vedem. Că, măcar că ne chemăm acum moldoveni, dar nu întrebăm: „ştii moldoveneşte?”, ci „ştii rumâneşte?”, adică râmleneşte”, scria Miron Costin.

Ungurul Anton Verancsics în secolul al XVI lea scria: ”Lăsând de o parte nenumăratele cuvinte pe care valahii le au întocmai şi cu acelaşi înţeles ca în limba latină şi în dialectele italienilor, când întreabă ei pe cineva dacă ştie să vorbească pe limba valahă spun: «Oare ştii româneste?», sau când întreabă dacă este valah, îl întreabă: dacă este român”.

Tranquillo Andronico scria în secolul al XVI lea că valachii îşi spun romani, iar un alt italian Francesco della Valle spune în acelaşi secol că ”se denumesc romani în limba lor”.

Germanul Johann Lebel spune în 1540 că valahii „se numesc pe ei înşişi romuini”, iar în secolul al XVII lea maghiarul Martinus Szent-Ivany, cunoscând pe românii din Transilvania, dă un exemplu de expresie românească uzuală, dar grăitoare: „Noi sentem di sange Rumena”.

Cu alte cuvinte este indubitabil faptul că românii şi-au spus în Evul Mediu „rumâni” sau ”rumena„.

Majoritatea cronicarilor spun că vlahii îşi spunea ”rumâni„ tocmai datorită legăturii pe care au avut-o cu lumea latină şi mai precis cu romanii. Se credeau încă din Evul Mediu urmaşi ai Romei. Tocmai de aceea şi-au spus romani, iar prin deformare ”rumâni„, fiindcă Roma în Evul Mediu românesc, se pronunţa Râm.

Iată ce spune Miron Costin din acest punct de vedere. ”Acest nume vine de la descălecatul lor de la Traian”.

Enea Piccolomini, un cronicar italian medieval, spune că aceşti vlahi se considerau urmaşii romanilor.

Grigore Ureche spune clar că „De la Râm(n.r. de la Roma) de tragem”. Această idee a originii romane care a influenţat şi atribuirea etnonimului este, se pare, foarte veche la români.

Mai precis în secolul al XIII lea Ioniţă cel Frumos Caloianul, ţarul bulgarilor şi vlahilor, îi scria Papei Inocenţiu al III lea că vlahii sunt urmaşii romanilor.

Istoricii spun că românii erau numiţi doar de străini vlahi, în timp ce ei îşi spuneau „rumâni“. Vlahi ar înseamna italieni sau romani în dialectele ilirice.

Primul nume este cel de vlah, cu toate variantele sale (valah, valach, voloh, blac, oláh, vlas, ilac, ulah etc.), iar al doilea este cel de rumân/ român, şi el cu anumite variante, mai puţine decât precedentul.