Deputatul PSD Aurelia Cristea a depus un proiect de lege prin care dorește interzicerea definitivă a fumatului în spațiile publice închise. În acest sens, deputatul a trimis și o scrisoare deschisă colegilor săi prin care îi roagă să renunțe la fumat în incinta Parlamentului României.

Deputatul a lansat în dezbatere o iniţiativă legislative referitoare la interzicerea fumatului în spaţiile publice închise.

Aurelia Cristea spune că: Interzicerea fumatului în spaţiile publice închise este un pariu pentru tânăra generaţie, o şansă pe care i-o dăm la o viaţă mai sănătoasă. În urma numeroaselor mesaje primite de la cetăţeni, am elaborat un proiect de propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Intenţionez să depun proiectul în Parlament la finalul lunii viitoare, după o consultare prealabilă cu toţi actorii implicaţi: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, mass-media, reprezentanţii industriei HoReCa şi ai societăţii civile- militanţi antifumat, pacienţi, studenţi, elevi, etc. Termenul de implementare al acestei inițiative legislative, în cazul în care este adoptată, este de 1 ianuarie 2016. Este o iniţiativă pentru care am nevoie de suportul tuturor celor interesați de sănătatea lor şi a copiiilor lor, de un nou mod de viața şi de socializare- fără tutun, de aceea am decis să o supun dezbaterii publice înainte de a o depune în Parlament. Este un draft, pe care vă invit să îl consultaţi, să îl îmbunătăţiţi, să îl amendaţi, să îl criticaţi, în următoarele 30 de zile. 

Aurelia Cristea a trimis o solicitare Camerei Deputaților prin care cere interzicerea fumatului pe holurile Parlamentului României: Ca un prim pas concret, am început demersursile pentru interzicerea fumatului în interiorul Palatului Parlamentului: am început strângerea de semnături și am înaintat conducerii Camerei Deputaţilor o solicitare, pe care am adus-o la cunoștința tuturor colegilor, printr-un e-mail trimis săptămâna trecută. Solicitarea vizează amenajarea de spaţii special destinate fumatului, aplicarea legislaţiei în vigoare şi descurajarea obiceiului care a transformat Parlamentul României într-un “fumoar public”.

Totodată, parlamentarul a trimis colegilor și o scrisoare în care îi roagă să renunțe la fumat în Palrmanet

„Stimate colege, Stimați colegi deputați, Doresc să fac un apel la înțelegerea fiecăruia și implicit la responsabilitatea pe care o avem cu privire la respectarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. În calitate de inițiatori de legi, consider că trebuie să dăm un exemplu de bună conduită și de responsabilitate. Noi trebuie să fim primii care respectă legea pentru ca ulterior să putem avea aceeași pretenție de la cei din jurul nostru. Cred cu tărie că schimbarea trebuie să vină din interior și susțin că respectarea legii privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și interzicerea completă a fumatului în spațiile publice închise nu este numai un imperativ al prezervării sănătății publice ci și o chestiune care ține de civilizație și de responsabilitate. Îmi exprim dorința de a elimina fenomenul fumatului în spații închise neamenajate corespunzător, începând cu holurile Parlamentului, unde încă se fumează nestingherit sub semnele vizibile de „Fumatul interzis”. Pe această cale, vă rog, stimați colegi, să vă alăturați demersului meu, prin semnarea solicitării atașate prezentului e-mail, astfel încât să încetăm să facem din instituția Parlamentului României un „fumoar public”. Am speranța că apelul meu va fi pe deplin înțeles și apreciat inclusiv de colegii fumători și cred că puterea exemplului este cea mai bună cale de a arăta că se poate și altfel și că legea trebuie respectată”, scrie Aurelia Cristea, în scrisoare adresată colegilor parlamentari.

Nu este prima iniţiativă legislativă pe această temă. În momentul de față, în procedura parlamentară există încă doi propuneri de modificare a Legii 349/2002: una inițiată de doamna deputat Mitrea, din 2011, care a trecut de Senat, dar s-a oprit în comisii la Camera Deputaților ( PLx nr. 399/2011) și una inițiată de doamnă deputat Tamara Dorina Ciofu, propunere care se află în dezbatere la Senat (L627/2014).

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 

Art. I. – Legea nr. 349/2002 prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435/21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 1. – Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin inscripționarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfășurarea de campanii de informare și educare a populației, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziționeze, prin indicarea în produsele finale a conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor și asigurerea unui nivel adecvat al calității vieții populației din România, prin interzicerea completă a fumatului în spațiile autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, ale institțiilor și unităților de învățământ de stat și private, în unitățile sanitare de stat și private, precum şi prin interzicerea completă fumatului în spațiile publice închise.
2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Se interzice complet fumatul în spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, cu excepția celulelor pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță.”
3. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
4. La articolul 3, alineatul (2¹) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2¹) Persoanele responsabile din instituțiile menționate conform art. 2, lit. m) și n) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne prin care este interzis complet fumatul în incinta instituției, prin marcarea cu indicatoare: – Fumatul interzis – sau folosirea semnului international, respectiv țigareta barată de o linie transversală.”
5. La articolul 3, alineatul (3), se modifică și va avea următorul cuprins: „Fumatul este interzis complet în baruri, cluburi, discoteci, cafenele, restaurante și în alte unități de alimentaţie publică.”
6. La articolul 3, alineatele (4) și (4¹) se abrogă.
7. La articolul 3, alineatul (7¹) se modifică și va avea următorul cuprins: „Se interzice comercializarea produselor din tutun în spitale și unități de învățământ.”
8. La articolul 3, după alineatul (7¹) se introduce un nou alineat, alin.(7²), cu următorul cuprins: „(7²) Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun la o distanță mai mică de 250 metri față de orice punct de acces în spitale și unități de învățământ.”
9. La articolul 10, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: „a) persoanele fizice care nu respectă prevederile art. 3, alin. (1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) și (7²) se sancționează cu amendă contravențională de la 500 la 2.500 lei şi confiscarea produselor din tutun găsite în unitatea economică la momentul constatării contravenţiei;
b) persoanele juridice care nu respectă prevederile art. 3, alin. (1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) și (7²) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu amendă contravențională de la 2.500 la 10.000 lei şi confiscarea produselor din tutun găsite în unitatea economică la momentul constatării. Constatarea repetată a contravenţiilor la aceeaşi persoană juridică, va duce la suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă de 3 luni pentru unitatea economică în care a fost constatată contravenţia.
10. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: ”(2) Sumele provenite din amenzile contravenționale prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1) se fac venit la bugetul asigurărilor sociale și se virează către bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea programelor naționale de sănătate.”
11. Articolul 14¹ se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 14¹. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele cu atribuţii de control ale Ministerului Sănătăţii Publice, Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Sesizarea cu privire la contravenţiile prevăzute de prezenta lege, se poate realiza şi prin intermediul numărului de urgenţă 112.