Dan Costescu, numit director general la CFR SA

DAN COSTESCU a fost numit Director General al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ca urmare a procesului de selecţie pentru manager privat, desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 35 (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

În vârstă de 46 de ani, Dan M. Costescu va prelua luni 2 martie 2015 conducerea executivă a CNCF CFR SA, compania naţională care administrează şi gestionează infrastructura feroviară publică

Experienţa profesională, acumulată în cei peste 20 de ani de activitate în domenii precum management, dezvoltare de afaceri feroviare, conducere şi implementare de proiecte, consultanţă feroviară, cercetare sau academic, i-a permis ocuparea până în prezent a unor poziţii reprezentative în companii private sau de stat, din România şi Europa, din domenii precum industrie sau exploatare feroviară.

A fost responsabil individual sau în echipe complexe, pentru strategiile de achiziţie, restructurare, repoziţionare pe piaţă sau integrare în structura dorită de acţionariat, ori autoritatea tutelară a unor companii precum: Romvag S.A (România), Karsdorfer Eisenbahn – KEG/Cale Ferată Privată (Germania), Autoritatea Feroviară Română (AFER).

A înfiinţat, dezvoltat şi condus companii de inginerie feroviară, şi aici menţionăm Forschung Mess – und Daten-Technik Zentrum (Germania) şi Sistematic Engineering (România) şi, de asemenea, a reprezentant Căile Ferate Române în Comitetul Director pentru Cercetare Aplicată şi Elaborare a Normelor Feroviare Internaţionale, din cadrul European Railway Research Institute – ERRI (Olanda) – Organismul de Cercetare al UIC.