Cove, „degustător de lucruri fine” în bucătăria lui Dinescu la TVR

CUc escILMc7vlv revhlucruri finewp-content/uploads/2017/05/Dinescu-si-Cove.jpg" class="attachment-covernR" /zes="(max-width: 346px) 1vbJ9ngid.covZt.jJirzes="(maxsse"> es="(max-width: 346pxe="sos="zr/a> ZPc <6 zss="(Ca TVReamass="a"c clac 9">revhl0ea67 vorbestiv> ered wrectemekbody class="post-template-dwt vo"c iUZOr 3s4ochdc clac 9">re 7vlvp5h> ekt-content-layout align-contwt vo"clinks">
 • om"> văz pe 21="cu,der-da ora 15.00,class=" 1 actos="+, iarder-da 20.00,cpe er:car.ve-g /Yc="ht Pwidtu ri arcitle" nţcentnuri e erta S> ţcirc C tvr-actoctentăG//www.r şwp88r d .moasr r d . gtas i accepom"w.rtle" nţctă"Cove, „degustătoronuri îmbelşuga ,cpreg it î title" content. Dar,cpeidtu ri poeame=arcinevoie actor aju1.10î prepararch r şi om de tirc pe carciove-er şte,itle" name=i u se d î l ils"i pun mânatortrchbă. /Y lucruri actor şi om de tve-g /Yy"> om"> văz pe 21="cu,der-da ora 15.00,class=" 1 actoecentnewpe er:+, iardlass=" HD, tot"Cove, ,cer-da 20.00.c="ht Cumr rm ilss şte î i ri se pricepe prch bntn-da g it, îi rămâna hre ti rel…lass="entry-header-details"> actor assaju1.10ntepeci.mozat ,clasambele pricepândspa rel ove.re. Astfel, by Googltle" na entry- cgumef vr-jamboyer.puslasCcatte actorvr-dulle"ţaor ardei iute a poeame actoa relentrri bntn-da iname=actom u ţctogltlg AgI-eirc.c="ht content=prepari un muşchiulm dor viţw.reu un sosorvr-carcinfo-bps şte celebrme=i u vin, iardlasfelme=a doti tăoem-mi tlee ţce a stăoevân î făşa î tr-o assri măşuţă r aluna r cl ite acto-g piry- cguzeam e //ww>
 • SurpriznewSurprizn,cer-da s=". D î ce l(){daiptRoe 1me ,r rs-a mutna da n clme=Kanal D actoapocentnProTV, unde prczins e/www.reryVtitlşte lczsa.c="ht src="https://www.recentnews.ro/wp2content/uploads/2017/0t-covernews-featured size-covernews-featured wp-post-image" onomsu8ix7/05/Dinescu-si-Cove.jJi5VVkgle.js"0r
  "meta-categorywidth=-cat ">
 • ://www.recentnew , la-tvr/" /> lucruri actor şi om de ta property=avravr 1s=" HDtps://sts irapper"> -image"> >
  l tvrue Resc <
  <="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://www.recentnews.ro/xmlrpc.php?rsd" />
 • N //sts irze_ip":true} ); r . posts i.c="ht button.pr_cookie_i-gdpr--nolas ost-thumbnai nt #moove-gdpr_cookie_igdpr-i- Accepo button.gdpr-i-oove-gdprost-thumbnta-full-widthbuttopr_cookie_info_bar.moove" h dal idthesponsive="tuttopr_cookie_info_bar.moove-gdprost- thesponsive #lain .moove-gdpr-tab-main- odal .t #m psplanon:fixed;ws- : -999999999999999999999px; Vrei st ficentnntr novove-g 30? Da-ne un like!c="ht s facebook-like fb-rooc sr id="
 • 7vlodal-l s 7vlNOMIE n; jsitld.ed wrectemekbos); js.iditlid; js 9">itl'st-parenoovnectefacebookinet/ro_RO/all.js#xfbml=1&versWS.=v2.11&ivaId=540547196484707'; fjs. Node.insertBefore(js, fjs g }(typczs46, 'dal .m', 'facebook-jssdk') g } g .js"0r id=" r id=" o id=" thesponsred size "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' vernews-feame">ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' vernews-feame">ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' vernews-feame">ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' vernews-feame">ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' reetempl'te-dwt vo"c iUZ'> /* _id":obmit" ,> lugin_dir":ost-par\/\ stric _init":ob ,>enabled_default":{"third_Dirty":0,"advanced":0},"geo_lomsu8ix":ofalse ,>force_reder-":ofalse ,>is_siecte":ob ,>ntr _user":o0 ,>der-_lity": k,>ngdpr-texpirsu8ix":o365"} g/* ]]> */ vernews-feame">ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' vernews-feame">ree "templ'te-dwt vo"c iUZ'rnews' vernews-fe buttoV1odal .t #m://sts irv class="cartkie_i otab-
 • <'pr_cookie_ibran <'>Powe dal idth-iet #moove-gdpcust#moovmoove" halue="" nameet #moove-gdpr_cookie_itab-oove" height="638"63 nt #mlt="privacy_ediav ta>
 •  <="ht în bucătăria lui Dines  og:tideosebit om"colecta, utimozarch cestora siopersoanele peidtu rarcisu olectate.c="ht Cu t> om" cest tăfiecarci aginaeretipg" nettHn bucătăria lui Dines arciun obi="htv dife/jt siocarNOM _ip"ci proprii. Dacaiun enumjt sitetipg" nettHn bucătăria lui Dines oovecrpl 7eopersonalcisuilimentarc, vtti"> ab-mt3aptvr-legaturtnnt" cest-detai pe sct-- l rtepectiv.c="ht /YD om"cgucarNOM opersonalve-g /Yc="ht Inigener om"oovecrpl st furnozat d om"cgucarNOM opersonal,cer-exedilu,cpeidtu l stabimo s noc denta sau"peidtu l procest s nom .c="ht Iniepeci.m,"og:tit> om"idwtoziti le necesarcepeidtu rat 7eovecgucarNOM opersonal predeta om"ot fir-exNOM sc-e 1m.mozate,cdacaieste-"mzdl.c="ht /YUtimozarch 7eorc  olectateope  sct-- ov Hn bucătăria lui Dines   .ve-g /Yc="ht Hn bucătăria lui Dines utimozeazc d omovecgucarNOM opersonal vr-limrpl sgric at scop orc vr-carciau"f olectate.cbrartiDrept-exedilu,cHn bucătăria lui Dines vry"> om"oovecrpl d om"cgucarNOM opersonaldpeidtu l:c="ht ceng<-p>Vt furnoza ab-mt3apii priv nd produsele sc--er ecr oventnews.r>Executa siout3as" tranzNOMIiovedumneavoastdientnews.r>Piclasipatoraepecteietipg" NOMIvetalcisct-- oorentnews.r>="dun
 • om"c" e d om"cgucarNOM opersonaldimprcuntnnt"furnozos"i sau"p esta.js"i e--er ecr tor reorc cmzd/j:tvr-aplecarch unei ecperi judecrarcisau"administdiMIve,cpeidtu l seaiptfmt3a-legislapiei-aplecabilc, peidtu l protejh rept ove-u bun oveHn ucătăexcluoti--> renc="ht /YDrept l ret cces, #moificarc, stergerc sc-otoziticvosg /Yc="ht Puttti"oovecrpl vr-os"ceimoment ratHn bucătăria lui Dines oa oi ace_mo rept l ret cces lat 7eovecgucarNOM opersonal carcioi prIvescnc="ht Bekefecrati ret semekec mo rept l ret#moificarc sau"itergerc h cestor d om"sjde rept l ret ioi op ne,cdvr-mot tvrtemeiate,cda nredeta rch 7eorc susmentiona7e.c="ht Inicech ce prIveste proepectarca somerci.ma, puttti"utimozat rept l retotozitic faran fiiutimozate d> r peidtu tatocentn sc-nt=t> fiipastdite.cbrartiHn bucătăria lui Dines vegheazc ipdeosebi rat 7eovedumneavoastdi cgucarNOM opersonal sa nt=fir-#moificate,cafectateisau"a://aibim"epeidtu 7ert nc="ht /YCgdpr-svosg /Yc="ht Hn bucătăria lui Dines olecteazc d om"refe/jtoa latutimozarch sct-- oortipg" nettpeidtu l ofe/j -er ecr "cu bune operpl o tirc si utimozato tirc irc,=printutimozarch de „-mdpr-s” –=fisiercepe-carci (ador.r retipg" nett ey opiazc pe hard"idwcme=dumneavoastdi"a unciocand accestti"un sct-. Fisiercle -gdpr-s nt=permjt identifecarch dumneavoastdi personala. Dateietipregistdite"pot fiipagintietn ultate,cdape sc-o rpt ultar"i sit l7 d om"dr-#mnito tzarc.c="ht Puttti"oetat (ador.r astfel vresaioa oi ab-mt3ezetvr-legaturtnnt"prezenta -gdpr-s- oor,cdasandu-vryastfel libertaaeade eyaccepoa sau"nu. Det semekec, puttti"oetat (ador.r peidtu l rezNOMIva -gdpr-s- oenc="ht /YSer ecr ipg" NOMIvevosg /Yc="ht Anumjtci agini retipg" nettdttinuom"dr tHn bucătăria lui Dines nptRvr-fea67 ttipg" NOMIvet(chat, fmtum, etc.). Puttti"utimozat cest fea67 ttprintre pletarch unui fmt3ularder-incenier-. Fmt3ularme=iovecrpl unele d om"cgucarNOM opersonal, cum a fiinumclc, ad esa, numar.r ret7eovfon, ad esa elect ica. Acestetdape su olectate d> r vr-scop l ret iamcliora ser ecr ovtipg" NOMIvetsit oi raspundeinevoilrcncbrartiUtimozato ti-incenis tor ceste-ser ecr pot avch cces latab-mt3apiile furnozatr tvr- şpul incenier"i sitpot #moifica sau"iterge vr-os"ceimoment ab-mt3apiile furnozatrnc="ht /YL - "='htt l7 agini retipg" netvosg /Yc="ht Pagintietretipg" nettHn bucătăria lui Dines pot n tolo l - "='htt l7 sct-- . Hn bucătăria lui Dines  nu oidtoleazc ceste-sct-- sc-nt=p> om"fi scrsid" Nt raspunzato peidtu rNOMIc oveorc vr-maM _"eret-gtfidenti.motnae sau"peidtu n tolut l lrcn Dvr-acest-mot , oi renom mioa oi ab-mt3adsait=priv lat MIc oveacestor sct-- inicech ce prIveste protectia 7eorceinaipg"eret eyutimozatsau"ret eyfurnoza d om"cgucarNOM opersonalnc="ht /YAccepoarch prezenteorc prNOMIc vosg /Yc="ht Printutimozarch acest cesct-,yaccepoati prezenteoe prNOMIc . Dacainuyaccepoati kieem-iieacestor prNOMIc , nt=utimozati sct-- l sc-nt=furnozat d om"cgucarNOM opersonalnc="ht /YMmoificar vosg /Yc="ht Prezenteoe prNOMIc iau"f e 1m.mozate luntnaceasta. Os"ceimooificarc vt fiipubleca atIc isc-oi abtdi vr-vig> re lat ublecarch ein Dvr-acest-mot oi rug mioa n ultatioperiooicnaceastai agina.c="ht Acest="dpr-- oveofe/ dcţtn o tirc de-sct-- un feedte-d oiircos asuprNimoo lececum su utimozate sct-- ov irc de- rciutimozato , astfel î cât i ovep> o faceişi mcu efecronpe şi mcu a://aibim"epeidtu utimozato .entnews.r>Permjt aplecaţttirc mul şidiatsau"ret la p"de ptt l7 sct-- i fir-incluss î tr-un enumjt sitetpeidtu l crci o examiAgIţă dci (are mcu oiircoai , mcu utimă şi mcu pmăcuo . Îmbun o ţesc, ret semekec, efecronţat ublecot ţtttocentn.entnewseceng /YCciog:tiun “-gdpr-”?vosg /Yc="ht Un “Ipg" nettCgdpr-” (kieem-y unowcmt şi ca “browsie" gdpr-” sau"“HTTP" gdpr-” sau"puc şi simptu “-gdpr-” )iog:tiun fişiec de-mIc idimenrg/' , -mt3aptdvr-lig" e şi numcrc, carc vt fiistoesaiaci-gmtutt l, kieeinal l mobimnsau"al7 echtpamonpe aoveunui utimozato "de pttcarcisr-a://aează Ipg" netdl.c="ht ="dpr-- l est i pllsaiaLvr-sovecrplrch emisă dci rciun om"accest ab-mt3aţttie"de ptthard-drIve- l utimozato lui).c="ht Un -gdpr- estet-mt3aptdvr-2 părţt:inumclc şi coiţtnutme=iau"oiirarcat-gdpr-- luin Mcu mulk, ruratade exisr-mţă h unui -gdpr- esteteltieeinao ; kih ic, d> r web-ser ecul carcia trimist-gdpr-- l îl=p> om"accest dvr-nou î momentme=î carciun utimozato "ss î t> rce pttwebsct--.r asoci.t om"cit ab-mt3aţtadeja stoesaă şi reacţtona î consecimţă.c="ht ="dpr-- ovea- ă"usertirc o examiAgIţă pmăcuo dci (are şi susţtn efort ovemulkortwebsct--. "peidtu a ofe/j -er ecr iptfmttabimciutimozato lorc:tex –=prefe/jIţeie î maM _"eret-gtfidenţtamotnae ocentn, opţtuntie priv nd limba sct-- lui, coş rcede aumpăr t sau"publecot k rrclevant .en"ht /YCarciesteteuratade viaţă h unui -gdpr-?vosg /Yc="ht Cgdpr-- ove-u administdiMe"de web-ser ece. Duratade viaţă h unui -gdpr- "> om"vc a semnificat , repipzândide-scop l peidtu rarcieste pdasag. Uncle -gdpr-- e-u fmirsite excluotietpeidtu o stn ă serg/'e (sersWS. -mdpr-s) şi nu="cu -u reţtnute odsaă ce utimozato l a păr sittwebsct--.r si uncle -gdpr-- e-u reţtnute şi refmirsite de fiecarcidsaă cândiutimozato l revtne pet cel om" cest tăc"dpr-- ovepot fiişters"eretun utimozato "î os"ceimoment aLvr-ipg" idi l se. orc browsie- luinen"ht /YCe su odpr-- ovepdasag"eret erţt?vosg /Yc="ht Anumjtcisecţtunteret-gtţtnut"de pttuncle sct--. "pot fiifurnozatr aLvr-ipg" idi l unor-7erţe părţt/furnozos" (ex: tag-box, ur-video sau"o
  re şi p MIc overet-gtfidenţtamotnae aovereţtn o .recesct-- luinen"ht /YCum su fmirsite odpr-- ovedci rciacest-sitevosg /Yc="ht O=operp pe acest-site "> om"pdasa -gdpr--. "î scop "de:c="ht ceng<-p>Cgdpr-- "de ptr-mt3amţă h sct-- luientnews.r>="dpr-- aret naloză h operpl o tircentnews.r>="dpr-- apeidtu geo.jsgpomooventnews.r>="dpr-- aretî registdireentnews.r>="dpr-- apeidtu publecot k entnews.r>="dpr-- aa eyfurnozo tirc de-publecot k entnews.r>Acestet-gdpr-- apot proveni retda urm o ti 7ert : GruNcZrAnalyMIcs,cFacebook, Youtmbe etcentnewseceng /YCgdpr-- "de ptr-mt3amţă:vosg /Yc="ht Acest- p"de -gdpr- reţtne=prefe/jIţeie utimozato lui pe acest-site,t şa î cât nu="cu este-nevoie de seplrch irc ia fiecarcioperplrcia sct-- luin Exedile:c="ht ceng<-p>se. oeit>lum luitpeidtu video t1e ecentnews.r>vct-zade video stdeam m gener< unul. Acesta=permjtr-#mnito tzarca utimozato tirc un re it=priv lat rotejhrch 7eorc cgucarNOM opersonalnc="ht /YCgdpr-- apeidtu geo.jsgpomoovensg /Yc="ht Aceste -gdpr-- e-u utimozate dci rciun r peidtu a .jsgpoa coiţtnutme=–= hiardşi a unciocândisu eţt pci aginaenoastdă î limba română iau"î eltă limbă p imiţt aceeaşi reiv cănc="ht /YCgdpr-- apeidtu î registdireensg /Yc="ht A unciocândivă î registdiţt pciacest-site,tgenerăm un -gdpr- carcine enuIţă dacă"su eţt î registdit sau"nu. Ser ecele noastd- fmirsesc ceste--gdpr-- "peidtu aine er ta coitme=cu rarcisu eţt î registdit şi racă hveţt permjrg/'ea peidtu un -er ecru enume. Det semekec, ne permjtr-să"asocienuos"ceicomentariu pttcarciîl= iţt pcisct--.r n.meru=cu usie m--.r dvs. Dacă"nuyaţt selectat “păstdeaza-mă î registdit”, cest -gdpr- sn oi ştergciauto3aptcândiveţt î chide browsie- l sau"calculato lnc="ht /YCgdpr-- apeidtu publecot k ensg /Yc="ht Aceste -gdpr-- ene permjt-să"aflăm dacă hţtitizm.mozat"sau"nu"o
  m putta livr publecot k atbazap pe aceaspă ab-mt3aţtrnc="ht /YAltet-gdpr-- ea ey7erţeirc părţtvosg /Yc="ht Pttuncle agini, erţt apot oetatpropriile -gdpr-- eenonjmc, î scop l ret iurm e-u://api.uneitaplecaţtt, sau"peidtu l m oza otaplecaţte. Dato toă moo lecedttutimozare,t cest sct- nu=p> om"accest ceste--gdpr-- ,cda fel aumt7erţeie părţtenu=p>t"accest odpr-- ovedcţtnute dciacest-site.en"ht Detexedilu,c ândipostribuţteun eclasol fmirsindibuMon l"peidtu reţeovletsoci.me aflat pe acest-site,t cea reţeatsoci.mă"ta î registdi NOMIvotnaea vs.en"ht /YCe p"de ab-mt3aţtt"su stoesaetşi accesttr aLvr-ipg" idi l -gdpr-- oor?vosg /Yc="ht ="dpr-- ovepăstdează ab-mt3aţtt"î tr-un fişiec te-d de-mIc idimenrg/' = arcepermjt-unui website să"rt unoască"un browsie. Web-ser ecul oi renunoaşte browsie- l pân cândi-gdpr-- l expiră iau"este-şters.c="ht ="dpr-- l -tochează ab-mt3aţtt"importantttcarciîmbun o ţesc examiAgIţa dci (are pe Ipg" net (ex: se. oeilimbtt"î tcarcisr-dorcşte accestrch un cesct-; păstdirci unui usie"logat î cont l retweb-"cul; securotnaeaocentn bankoov; păstdirci produselo "î coş l retaumpăr t ).en"ht /YDttce su odpr-- oveimportantttpeidtu Ipg" net?vosg /Yc="ht ="dpr-- overeprezint pea67 l -eidtald l fea6ţton u efecronpe a Ipg" netdlui, ajuMândida gener om"faceiuncle sct--. "impoaibim de fmirsit.en"ht Refuzarch sau"rezNOMIvarec -gdpr--. irc nu î seamn că"nuyveţtimcu primipublecot k rocentn, ri"d> r că aceastaint=v imcu putta ţtne=n t"de prefe/jIţeie şi ipg" eseie vs., rvidenţtatr aLvr--g portamentme=dci (are.c="ht ceng<-p>Exedilearetî tdebuiIţărt"importantttale -gdpr-- oor (carcinu-necestoă autentifecarch unui utimozato "aLvr-ipg" idi l unusaiptR):c=tnewseceng –=Cgtţtnut"şi ser ecr adapatte prefe/jIţeirc utimozato lui –= aanu tr de-şti ,cvremc, sport, hărţt, ser ecr publece şi gudia amentalc, sct--. "dr-epg" e-gdment şi ser ecr ret rhvel.c="ht –=Ofe/tttadapatte pe ipg" eseoveutimozato tirc –=reţtnerci patoleirc,=prefe/jIţeie deilimbă (ex: afişarch rezultateorc cmu. orc î limba română).c="ht –=Reţtnerci filtreorc de protecţte daipp tirc priv nd coiţtnutme=pe Ipg" net (opţtunt"family mooe, fea6ţt "de safcisrarch).c="ht –=Limrplrci frenvgIţecede difuzarc a
  t"auMo-cula. Î consecimţă, nt=svepot dupleca sau"c pleca ptt l7 reţeovepeidtu l seacula sau"c pleca dvr-nou. Deoa ceinu=p>t"î deplenit cest fea6ţtt, nuypot fiiscrsid" Nte viruşi.c="ht ="dpr-- ovepot fiitotuşi fmirsite peidtu scop "negative. Deoa cei-tochează ab-mt3aţtt"el='httprefe/jIţeie şi istoricme=dci (are aldutimozato tirc,=atât pe un enumcisct-rcât şi pe="cu mulk r l7 sct-- ăc"dpr-- ovepot fiifmirsite ato fmt3ă dciSpywa e. Mulk rproduse anti-ipywa e su onştiepg"eret cest-fapa şi î mod n pl h parchează c"dpr-- ovepeidtu l fiişters"eî tcad pi.procedu tirc de-ştergcre/sc nare anti-virus/anti-ipywa e.c="ht Înigener uaie probteme-pot nrec -gdpr--. i . Peidtu că"aLvr-ipg" idi l irc se"transmjt î mod n pl h î embelcisens in-mt3aţtt"î tre browsietşi website,tdacă un etacato "sau"persoană"neauto tzapă abter en"eî tpatcursulret rhnsmjterc h 7eorc, ab-mt3aţttie"-gtţtnutveret-gdpr-epot fiiabtercepoate. Deşi fmiclci ar,t cest detai se "> om"î tâdilacdacaibrowsie- l se"-gtecteaz oa ser ietfmirsindio reţeattecews-apă (ex: o reţeatWiF "nesecurozată).c="ht Altetatac bazapcepe-cgdpr-eimptIcă se. grcşitttale -gdpr-- oor pe ser ece. Dacă"un website nu=sovecrpă browsie- lui i fmirsească"d> r canalcicews-ape,t tacato t apot fmirsi aceaspă vulner omze vulner oândipea67elcislabttale versWuntirc vechttale browsie-eorcnc="ht Cgdpr-- ove-u pr> tipde-i şi nuypot fiievotnae dacă dos"ţt să vă bucuraţi ret cces pv cele="cu bune şi cele="cu ma "sct--. "dr-pe Ipg" net –=loesle=iau"ing" naţtonai . Cu oijIţeiegcreicler Nimoo leceirc de-op" Nre şi a-bekefecrtirc pe carcioveaduc, tuttţt lua măs le necesarceretsecurotnae-astel î cât i  tuttţt (a nt"î creer e pe ipg" net.c="ht /YCum pot opri c"dpr-- ov?vosg /Yc="ht DezNOMIvarec şi refuz l ret iprimi-gdpr-- apot faceidnumjtcisct-- dimprNOMIcabimcisau"rifecim de operpl şi fmirsit. Det semekec, refuz l ret iaccepoa -gdpr-- enu î seamn că"nuyveţtimcu primi/yeerapublecot k rocentn.c="ht Estetpoaibimă se.arch din browsie"peidtu rat cestet-gdpr-- e-ă"nuymcu fir-accepoate sau"poţt seta browsie- l să accepoet-gdpr-- eretda un sct- enume. Dar,tdetexedilu,ceacă"nu eştt î registattfmirsindic"dpr-- ov,"nuyveu putta măst nomentari .c="ht T> om"browsie-ele mooe neeofe/ poaibimotnaea c l schtmba se. le -gdpr--. irc. Acestetse. se găsesc de rtgulă î “opţtunt” sau"î me-i l ret“prefe/jIţe” al browsie- lui fmirsit.en"ht ceng<-p>Peidtu aiîIţeiegcr ceste-se. , urm oacele l - "pot fiifmirsitoare,t ltfel tuttţt fmirsi opţtunma “ajuMor” a browsie- lui peidtu "cu mulk relt.moi.entnewseceng Cgdpr- snomoovs"î Ipg" net Eiplorer rrrent-post-pucă st-pucă st-parensupport.mozilda.orghen-US/kb/enable-and-disable--gdpr-s-websct--prefe/encestps:c="ht Cgdpr- snomoovs"î Chrome rrrent-post-parensupport.KruNcZire rchrome/answer/95647?hl=en">st-parensupport.KruNcZire rchrome/answer/95647?hl=entps:c="ht Cgdpr- snomoovs"î Safa "rrrent-post-parensupport.appcZire rkb/ph17191?loesle=en_US">st-parensupport.appcZire rkb/ph17191?loesle=en_UStps:c="ht Cgdpr- snomoovs"î Op" N rrrent-post-pucăww.op" Nire rhelp/tuto tals/">st-pucăww.op" Nire rhelp/tuto tals/tps:c="ht Peidtu se. le -gdpr--. ircigenerww.yourocentnchoices.re reo/tps: undeigăsiţtimcu mulk rab-mt3aţtt"aLvv nd coifidenţtamotnaea-legat dcipublecot k atocentn.c="ht  <="ht nare-full-wtutton.pr_cookie_itab-pcus-oove" h dal ic butto9privacy_ediav taost-thumbn e="nt #mlt="stric -necess _-mdpr-s>
 • <"tw-.j-ooveainer tw-nfleignt #moove-gdoSioSceignt #mlt="tw-.jsgpoeignt #mlt="tw-.jsgpo- e-d-ooveainer> <"tw-.j-ooveainer tw-nfleignt #moove-gdoSioSceignt #mlt="tw-.jsgpoeignt #mlt="tw-.jsgpo- e-d-ooveainer> <"tw-.j-ooveainer tw-nflei="dpr-- l -tric necesaritdebuie să"fir-acMIvat"î os"ceimoment, astfel î cât i puttm"salvh prefe/jIțeovepeidtu se. le -gdpr--. irc.c b b b b b b b b " nameet #moove-gdpr_cookie_istatus-barieight="638"<-mt3ight="638"63 <'heme .cc ' fmtspmain .moovestric _-mdpr-s><>rezNOMIveaz entabtlight="638"63 <-abtl <>ngdpr--switch"> <> <">
 • ://sts ight="638"63 > Dacă dczNOMIvațt acest-moo l= gdpr-, nuyvă t>m putta salvh prefe/jIțeov. Aceastaiî seamn că"de fiecarcidsaă cândioperplțt acest-site,tvaitdebui să acMIvațt sau"i dczNOMIvațt odpr-- ovedvr-nou.<="ht ht="63re-full-width-wtutton.pr_cookie_itab-pcus-oove" h dal ="63re-full-widtutton.pr_cookie_itab-pcus-oove" h dal re-full-wtutto9stric -necesar _-mdpr-s7dal re-full-width-wtutton.pr_cookie_itab-oove" h dal re-full-widthbutton.pcust#moovmoove" h dal idth-iet #moove-gdpr_cookie_i#moovmfoo er-oove" height="638"nt #moove-gdpr_cookie_ib - omtp /e Start --> ://ponsi re-full-wtutton.pr_cookie_i#moovmoove" h dal c butto9main .moove-gdpr-t#moov dal c bodyl c html> buttoCache