Guvernul Cioloș a eșuat lamentabil cu întreaga campanie de donare de bani pentru achiziția operei lui Brâncuși. Executivul este nevoit să restituie donatorilor, toți banii încasați în campania națională.

Pentru că nu au reușit să adune minim 6 milioane de euro în campania națională de donații, Guvernul Cioloș este nevoit să restituie suma de 1,2 milioane de euro colectată de la populație.

Pe tot parcursul anului, românii erau îndemnați prin spoturi pe tv, online, bannere uriașe împrăștiate în toată țara, să doneze bani pentru opera lui Brâncuși. Însă campania nu și-a atins obiectivele.

Drept urmare, sumele donate pentru achiziția sculpturii lui Constantin Brâncuși vor putea fi restituite integral donatorilor până la data de 31 decembrie 2017.

Decizia a fost luată printr-o hotărâre de guvern, în condițiile în care, potrivit OUG 10/2016, dacă până la 31 octombrie 2016 statul român nu dobândește dreptul de proprietate liber de orice sarcini asupra sculpturii, sumele colectate se restituie donatorilor.

Hotărârea stabilește condițiile, etapele și termenele pentru procedura de restituire a donațiilor, precum și modelul cererii de restituire. De asemenea, reglementează modalitatea de suportare a comisioanelor, precum și a diferențelor de curs valutar aferente restituirii donațiilor, care vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Sumele colectate în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilități deschis de Ministerul Culturii la Trezoreria Statului și/ sau din conturile în lei deschise la instituțiile de credit. În ceea ce privește sumele colectate în valută, acestea vor fi restituite tot pe bază de ordin de plată din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii la instituțiile de credit.

În cazul donațiilor prin SMS sau prin liniile de telefonie fixă, Ministerul Culturii va încheia acorduri scrise cu cei patru operatori de telefonie mobilă și cu integratorul tehnic.

Operatorii de telefonie mobilă au fluxuri diferite de decontare a sumelor, ceea ce presupune termene diferite de încasare efectivă a banilor și transferul lor în conturile Ministerului Culturii. Mecanismele de decontare de către operatorii de telefonie mobilă a sumelor donate prin SMS presupun fluxuri diferite de decontare a acestora, respectiv încasarea efectivă a sumelor donate doar odată cu plata facturilor emise de către operatorii de telefonie mobilă către beneficiarii acestor servicii”, precizează Guvernul Cioloș.

Sumele provenind din SMS-uri și din numerele liniilor de telefonie fixă neîncasate până la 31 ianuarie 2017 nu vor mai fi transferate către Ministerul Culturii, urmând a fi returnate către donatori direct de către operatorii de telefonie mobilă.

Donatorii care nu pot fi identificați pot depune la Ministerul Culturii, până pe 31 octombrie 2017, o cerere de restituire a sumelor, însoțită de copii ale documentelor de plată.

Peste 100.000 de donatori au donat împreună suma de 1.273.668 euro pentru achiziția operei lui Brâncuși.