Cine merge la biserică trăieşte mai mult şi scapă de depresie

Incredibil dar adevărat. Un studiu realizat de o echipă de cercetători din Olanda, a relevat faptul că mersul la biserică prelungește viața și alungă depresia din viața oamenilor!

Persoanele care merg frecvent la biserică, trăiesc mai mult. Aşa arată un studiu al Facultății de Medicină Erasmus din Rotterdam.

Mersul la biserică și participarea la activițățile religioase de orice fel are efectul unui antidepresiv mult mai eficient pentru europenii de peste 50 de nai decât au activitățile sportive, educaționale sau politice.

La studiu au participat peste 9000 de oameni cu vârste de peste 50 de ani din toată Europa. Oamenii au fost urmăriți pe o perioadă de 4 ani de zile în care s-a dovedit că mersul la biserică este singura activitate perseverentă care le oferă oamenilor o stare de bine, eliminând stările de depresie la care alții erau prezente.

Un alt studiu realizat la Universitatea Harvard arată că mersul regulat la biserică poate ajuta la speranța unei vieți mai lungi și mai ferită de probleme grave.

Prin rugăciune, oamneii creează o legătură cu Divinitatea, o legătură pe care își pun speranța și găsesc un protector permanent al ființei lor.

Vrei sa fii la curent cu noile stiri? Da-ne un like!


This will close in 30 seconds

ll-conizal" rolseatyle='margin: 8px 0; clear: both;.cofplatia-t">ll-conizl daf -malicuub-sil &&s=-del"aan sielat"sc=grlbtypeuavedl daf en)tpt-p -malicuub-sillarginagelx 0; tl '.a)f -malicuub-sil &&s=-del"aan u" ( daf dashicuub "poi>tl preloa-hellip;div class="dimensions">tl && data.mime }}" srr">– pove_gdpashicuub "poidiv> -hellip;dlass="attacd}} /u {{ data.hub-sil &&s=-ddiv> all-mpove_gdpashicuub "poidiv> all-m-hellip;dlass="attac#>iv class="dimensions">Previzualizare atașament
<# if ( dat; { data.orientation }}"ipt type="text/html" id="tmpl-media-library-view-switcher"> tl ten)t

Prevcookie_info_eage cla

uploading ) { #> (se ud-eage #> <# } #> <# if (ove_gdpriv class="wp-media-wrapper"> <# } else if ( 'video' === datntrols class="wp-au="sc- )dp ree <-ong> {{ ree
{"media-frame-title">< 'video' === data.type ) { var w_rule = ''; if ( data.width ) { w_rule = 'width: ' + data.width + 'px;'; f ( wp.m> {{ res.contentWidth ) { w_rule = 'width: ' + wp.media.view.settings.contentWidth + 'px;'; } #>
<# } #>
<# del"aan sielatta.uploading && data.sizes && data.can.save ) { #> <# } else if ( 'pdf' === data.subtype && data.l imaginii Salvat. }}"> <#div class="details">

Detalii

Nume fișier: {{ data.filename }}
Tip de fișier: {{ data.mime }}
<# } #>
{{ data.fl dacă imaginea este pur decorativă. fiav">{{ data.fileLengthHumanReadable }}
/decision-tree" target== data.type && data.meta.bitrate ) { #> <# } #>
{{{ data.compat.meta } <# } #>
<# var maybeReadOnly = data.can.save || data.alclass="screen-reader-te
<# } #> scrie scol imaginiiEton> <# } #>

<# }}" src="{{ && dalass=media-fram-mallcuub-l } }}" src="{{ ays-le = 'width: ' +t).f dn(wege.src !== ays- && dalass=-in-mo5f -malicuub-sil &&s=-del"aan siel'image' === d& dalasef ggestedHeight ) { #>

DimeyOpen_ $(documv> las"button edit-attachment">Editează imagia <# } & data.l imaginii < &ta.mime }}" src="{{userS$(documeo>

<#user# } #> < &ta.mime }sNext ta.mimeota.caniasă g">{{ (ove_gdpStânga class=o a.mimeota.caniasă gspan>< (ove_gdpCa-fra class=o a.mimeota.caniasă gp cla
n>Text altl imaginii. Lasă l d& daste pur decorativyOpen_ $(docum c !=-to=en aria-c !=-to= ss=" <# } #> spaet-switcher"> ste-m.mime }sNten)t

PreF-menu">Mte-m.mime }sNhment-acto a.migota.caniasă gighten var w_rule = 'ge.sles &Emspieo> PrePpanlse f 0npentru ="me }sNhment-acto a.m"button edit-attachment">Editează imagineota.caniasă gs audipersonid="t clas=o a.mattachment-. Lasă l dacă imaginea este pur decorativyOpen_ $(docum c !=-to =en aria-c !=-to =e <# } #> spaeUcriLas">Eton> {ext" class="name">Text altel imaginiiompat.meta }}< d& daste pur decorativyOpen_ $(docum ggabl) { #> ggabl) ggabllass=" <# } #> ggabllass="e }}" src="{{userS$(documeo> <#user# } #> imgggabllass="e }sNext ) { #>ass="e ) { #>ta.uggabata.size r['id="tmpl-']pan cla &&s=-ggabae-me alt=ectaclota.caniasă g=ttom/p> t ) { #>asMameapanoucript> ngs"icutt="wp-medi&div c ngs"icutt s="e ) { #>ta.uggabata.size r['n>asM> ngs"icutt="wp-medi&div c ngs"icutt s="e ) { #>ta.uggabata.size r['="/ci']pan cla &&s=-ggabae-me alt=ectaclota.caniasă g="/ci t ) { #>asM/divcript> ngs"icutt="wp-medi&div c ngs"icutt s="e ) { #>ta.uggabata.size r['ader']pan cla &&s=-ggabae-me alt=ectaclota.caniasă gader" delayOped='elayOped'div> alt="" /> #> lp#ayvcript> ngs"icutt="wp-medi&div c ngs"icutt sghtlayOp <# if ( dat;dM eăright ) { #>

las"en-reader-te t altl imaginii. Lasă l d& daste pgaller_ $(docum c !=-to=en aria-c !=-to= ss=" <# } #> spaet-switcher"> IRI on-tree" tar tionigota.caniasă gighte ideo"> filename"galler_Defaultsorat{d ightttac filename"galler_Defaultsorat{d"> elayOped="elayOped" < ptpa#>

PrePpanlse f 0npentru ="me=o a.migota.caniasă g #>" ideo"> ' #>ttac filename"galler_Defaultsorat{d"> #>elayOped="elayOped" Mte-m.mime=o a.migota.caniasă gs="updideo"> ' tac filename"galler_Defaultsorat{d"> #>elayOped="elayOped" t altl imaginiiompat.meta }l d& daste pgaller_ $(docum e pents=en aria-e pents=e e pents= ss=" <# } #> e pents=div> sgota.caniasă g1pdidan cla &&s=-1tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 1ectacl=o a.mime sgota.caniasă g2pdidan cla &&s=-2tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 2ectacl=o a.mime sgota.caniasă g3pdidan cla &&s=-3tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 3ectacl=o a.mime sgota.caniasă g4pdidan cla &&s=-4tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 4ectacl=o a.mime sgota.caniasă g5pdidan cla &&s=-5tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 5ectacl=o a.mime sgota.caniasă g6pdidan cla &&s=-6tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 6ectacl=o a.mime sgota.caniasă g7pdidan cla &&s=-7tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 7ectacl=o a.mime sgota.caniasă g8pdidan cla &&s=-8tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 8ectacl=o a.mime sgota.caniasă g9pdidan cla &&s=-9tac filename"galler_Defaultsoe pentsd"> #>elayOped="elayOped" < div> 9ectacl=o a.mime t altl dacă imagi1); "ste pgaller_ $(docum random-orh2 ce <# } #> _orh2 byRandomassmedm l imaginii {{alt="" />ompat.meta }l d& daste pgaller_ $(docum ggabl) { #> ggabl) ggabllass= <# } #> ggabllass=cher"> imgggabllass=d }} a.mime sgota.caniasă g asMameapanouectacl=o a.mime sgota.caniasă gn> asM> alt="" /> #> lp#ayectacl=o a.mime Text altl dacă imagi1); "ste ppen_utto $(docum"> ia-labe noreferrer">De rack-labe cher"> emptyMe.slao> ia-labe 0; isVext/ho> &ndass=d }}Prorirw ompat.meta class="slas"deo"> isVext/ho> Text altl dacă imagi1); "ste ppen_utto $(docum"> iaaginalImiv> <# } #> se cher"> emptyMe.slao> ialr: b il &&svezi în lass=orirw ('diuttoa if redia-assompat.meta class="ss=d }}Text altl dacă imagi1); "ste ppen_utto $(docum"> iaame"> <# } ame"> emptyMe.slao> iaame">lr: b il &&svezi în lass=orirw c !=-t l imaginii {{ Math.roundl). Lasă l dacă imaginea este pmmspi c !=- $(docum-c !=-t rong> {{ lass=e <# } #> spaeT r /decision-( data.messagmspi cree < ivyOpen_: ;ion }}"ipt type="tgmspi -).f } #>

l dacă imaginea este pmmspi ' ] ) $(documr

== data.subtype &&span class="spinner">

Detalii

Nume fișier: {{ data.filename }}
Tip de fișier: {{ data.mime }}
Încărcat în: {{ data.dateForm a.mim/en-reader-te
{ #> {{ Math.round( data.meta.bitrate <# } #> mmspi ' ] ) $(documrți:
}}"> on-(fielditreader-te -group l egenden aria-hidden="amea.compegendng> {ext" class="name">Te & data.lxt" class="nwege.srgroupind('.ays"/ci <# } #> < & a.mimcare < iasă g">{{ (ove_gdpStânga class=/div>
< iasă gspan>< (ove_gdpCa-fra class=/div>
< iasă gp cla
n>
< l_1')."niasă gs="up
Nespronf class=/div>
<# if ( dat; fielditr -group l egenden aria-hiddenL) {ext" class="name">Te c !=-to= data.lxt" class="nwege.srgroupind('.ays"/ci <# } #> spaet
< iasă g #>"uub-s v>audircat î class=/div>
< iasă gs
>audipersonid="t class=/div>
< l_1')."niasă gs="up
Nespronf class=/div>
<# if ( dat{ext" class="name">Text altel imaginii. Lasă l dacă imaginea este pmmspi ' ] ) $(documrc !=-to =en aria-c !=-to =e <# } #> spaeUcriLas">E<# if ( dat; fielditr } #>
<# } #>
alt="" /> personid="t ayectacclass=o a.mime ghtlayOp Text alte l imaginii <#me ghtorg/WAI/tutrs"en-reader-te Text alte l imaginii <#me ghtorg/WAI/tutrs"pcte p' ] ) gab-lasstrv class="details"> " alt="" /> ="media-('diio styent-detail/. tutorials/i && ! c !=-to= data. l imaginii. Lasă rs"ed& daste p' ] ) /html" tc !=-to=e <# } #> spaet
{{ rigota.caniasă g #>"uub-ssssssF-menu">Mte-m.mimlass=o a.mime gota.caniasă gighten vvvvvPpanlse f 0npentru ="mlass=o a.mime
audipersonid="t clasass=o a.mime gota.caniasă gs="up
>Nespronf claslas=o a.mime htlayOp Text alte l imaginii. Lasă div class="attachment-inf' ] ) /html" tc !=-to =en aria-c !=-to =e <# } #> spaeUcriLas">E ">E"uOpțalassavansat5f -malicuv>
-t alte l imaginiiDe diasă gso ȘTge.sle hmera-ader-es alte l imaginiiDehmeraCder-es diasă gso ȘTge.slehmeraCder-es c !=-ter: spaeTer: {{iasă grong> {{ar w_rule = 'ge.slespaeTer: e <-on gi1); ed"chesNext ) { #>assl imaginiilr: b il &&s }}
c !=-rel alte l imaginii spaeRel eiasă gso ȘTge.slespaeRel c !=-ader---eage cla . Lasă }{ rsiv class="attachment-inf' ] ) /html" tc !=-css-ader-chnoreferrer">Dec !=Cder-lse eiasă gso ȘTge.slespaeCder-lse {{ rig {{ maybeRd) }}nt"ss="scr rsiv class="atta"me"aan l
<# del"aan si } #>
l"aan sight ) { #>

n cla/html" id="t {{{ data.filegmspiMiv c.mp3, a.mogg:-filename">{{{ data.filegmspiMiv c.ogg a.};ls/i && ! autopen_ch )} ) o"> _.isUdiv clasule = 'ge.slelooplefontrols" e.slelooplef <#> loopch )} )s/i sigdeo"> _.isEmptyule = 'ge.sle mli

Se în disableie_info_eage ge.sle mliz'r>filename">{{{ data.filegmspiMiv c[_eage ge.sle ml.spiv ('. op() ] _.isEmptyule = 'ge.slemp3i

Se în disableie_info_eage ge.slemp3iz'r>filename">{{{ data.filegmspiMiv c[_'mp3' ] _.isEmptyule = 'ge.sleoggi

Se în disableie_info_eage ge.sleoggiz'r>filename">{{{ data.filegmspiMiv c[_'ogg' ] _.isEmptyule = 'ge.slefshii

Se în disableie_info_eage ge.slefshiiz'r>filename">{{{ data.filegmspiMiv c[_'fshi' ] _.isEmptyule = 'ge.slem4ai

Se în disableie_info_eage ge.slem4aiz'r>filename">{{{ data.filegmspiMiv c[_'m4a' ] _.isEmptyule = 'ge.slewavi

Se în disableie_info_eage ge.slewaviz'r>filename">{{{ data.filegmspiMiv c[_'wav' ] _.isEmptyule = 'ge.sle mli

S{{ datound=_eage ge.sle ml.spiv ('. op()pan clao"> ted-5ass=s[uext ] "> . Lasă dl dacă imaginea este pun cla/html" -disabl=en>. L <# } #> grc eiasă gso ȘTge.sle mliz'rETextia-t">ll-co sursa s=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.slemp3i

San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=semp3i

San clanrl9ge! ted-5ass=semp3pan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii. Lasă dl dacă imaginea este pun cla/html" -mp3-disabl=en>. L <# } #> mp3 eiasă gso ȘTge.slemp3iz'rETextia-t">ll-co sursa s=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.sleoggi

San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=seoggi

San clanrl9ge! ted-5ass=seoggpan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii. Lasă dl dacă imaginea este pun cla/html" -ogg-disabl=en>. L <# } #> ogg eiasă gso ȘTge.sleoggiz'rETextia-t">ll-co sursa s=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.slefshii

San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=sefshii

San clanrl9ge! ted-5ass=sefshipan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii. Lasă dl dacă imaginea este pun cla/html" -fshi-disabl=en>. L <# } #> fshi eiasă gso ȘTge.slefshiiz'rETextia-t">ll-co sursa s=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.slem4ai

San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=sem4ai

San clanrl9ge! ted-5ass=sem4apan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii. Lasă dl dacă imaginea este pun cla/html" -m4a-disabl=en>. L <# } #> m4a eiasă gso ȘTge.slem4aiz'rETextia-t">ll-co sursa s=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.slewavi

San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=sewavi

San clanrl9ge! ted-5ass=sewavpan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii. Lasă dl dacă imaginea este pun cla/html" -wav-disabl=en>. L <# } #> wav eiasă gso ȘTge.slewaviz'rETextia-t">ll-co sursa s=/div>
_.isEmptyulted-5ass=s

Se în -group l egenden aria-hidden=daugco surse>

eipa-fradredia- HTML5 maxima.miompegendng> { !ext" class="name">Text alternativ nd('.ays"/ci tut lst_.eachulted-5ass=s, fun }}nt (miv ,pe &&e <-ong> {{ rigare

< ldi ste-ma isabl=e <#miv gso miv tion" {{rary-vis=/div>
{{ reule }}" class=}"> -group l egenden aria-hiddenPreînput ty.compegendng> { !"en-reader-te
ass="edxt alternativ nd('.aygroupind('.ays"/ci <# } #> ass="edxt altern care

< iasă gautoen=utomt ays=/div>
< iasă g}}
< l_1')."niasă gs="up Nespronf s=/div>
{r: b i
hutopen_s/WAI/tut utopen_s herl/. =c imaginiilr: b il &&s Redia- automt ays=a>. Lasă dl> ">E {r: b i
s/WAI/tutDecoopchherl/. =c imaginiilr: b il &&s Buclays=a>. Lasă dl> dl> <# del"aan si } #>
&nda/html" id="t {{{ data.filegmspiMiv c.mp4, a.mogv:-filename">{{{ data.filegmspiMiv c.ogv, a.mwebm:-filename">{{{ data.filegmspiMiv c.webm a.};ls/i && !&nda &ata.type && ! full.url }}wp ">&ndauub "n lass=chlass=ta.uw =>lass="dge.sleass="leadable }e.sleass="l> 640 ? 640 :le = 'ge.sleass=",să dh =>lass="dge.sle Math.ceil(> t *awc) /uni mege.sleass="lepan clss="uploa {{{ data.fil,săisYouTubbataisVemt/h=ra.tyd;i &o"> _.isEmptyule = 'ge.sle mli

S{{ isYouTubbataeage ge.sle ml.mt chu/youtubb|youtu\.be/epan isVemt/h=r-1cțiuni mege.sle ml.cofplOf('vemt/'epan}i &o"> data.filempl-a-fW }}" draggabl}e.sleass="l>= data.filempl-a-fW }}" 2>S{{ w =>data.filempl-a-fW }}"pan}div id={{ w =>ggabl}e.sleass="pan}i &o"> wcțiuni mege.sleass="lef{săh =>Math.ceil(> ss="dge.sle <*awc) /uni mege.sleass="lepan}div id={{ h =>ggabl}e.sle ;in}i &o"> wc2>S{{ w_rulbata'dtlass=' + wc+ 'px; ';in}i &o"> isYouTubba2>S{{ ader-es.pushul'youtubb-">&ndas);in}i &o"> isVemt/h2>S{{ ader-es.pushul'vemt/-">&ndas);in}i loas="scree < i#>>f_rulba/llPrev <#lwp ">&ndn l<">&nd mpl-edit m class="m">&nda s="uploangs"ader-es.joinul' 'udio> ch o"> wc2>Sls/shicons"<#wio> ;dM eărigh o"> hc2>Sls/ ns"<#hio> ;dM eări ch ) o"> _.isUdiv clasule = 'ge.sleighterlefontrols" e.sleighterlef{să #> ighter gso ȘTge.sleighterlo> ;d pt t# ass="ed it"<#_.isUdiv clasule = 'ge.sleass="edlef? '}} i ch ) o"> _.isUdiv clasule = 'ge.sleautopen_lefontrols" e.sleautopen_lef <#> autopen_ch )} ) o"> _.isUdiv clasule = 'ge.slelooplefontrols" e.slelooplef <#> loopch )} )s/i sigdeo"> _.isEmptyule = 'ge.sle mli

S ) o"> isYouTubba2>S &nd/youtubbcl /t" class="viewisVemt/h2>S &nd/vemt/cl /t" class=S ȘTge.slemp4h2>Se în disableie_info_eage ge.slemp4iz'r ȘTge.slem4vh2>Se în disableie_info_eage ge.slem4viz'r ȘTge.slewebmh2>Se în disableie_info_eage ge.slewebmhz'r ȘTge.sleogvh2>Se în disableie_info_eage ge.sleogviz'r ȘTge.sleflvh2>Se în disableie_info_eage ge.sleflvhz'r&nd l<"aan si _.isEmptyule = 'ge.sle mli

S{{ datound=_eage ge.sle ml.spiv ('. op()pan clao"> ted-5ass=s[uext ] "> &nda/html" -disabl=en aria-hiddenaud. Lasă dl dacă imaginea este p">&nda/html" -disabl=en>. L <# } #> grc eiasă gso ȘTge.sle mliz'rETextia-t">ll-co sursa ">&nds=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.slemp4i

San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=semp4i

San clanrl9ge! ted-5ass=semp4pan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii&nda/html" -mp4-disabl=en aria-hiddenMP4. Lasă dl dacă imaginea este p">&nda/html" -mp4-disabl=en>. L <# } #> mp4 eiasă gso ȘTge.slemp4iz'rETextia-t">ll-co sursa ">&nds=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.slem4vi

San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=sem4vi

San clanrl9ge! ted-5ass=sem4vpan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii&nda/html" -m4v-disabl=en aria-hiddenM4V. Lasă dl dacă imaginea este p">&nda/html" -m4v-disabl=en>. L <# } #> m4v eiasă gso ȘTge.slem4viz'rETextia-t">ll-co sursa ">&nds=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.slewebmh2>2>San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=sewebmh2>2>San clanrl9ge! ted-5ass=sewebmpan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii&nda/html" -webm-disabl=en aria-hiddenWEBM. Lasă dl dacă imaginea este p">&nda/html" -webm-disabl=en>. L <# } #> webm eiasă gso ȘTge.slewebmhz'rETextia-t">ll-co sursa ">&nds=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.sleogvh2>2>San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=seogvi

San clanrl9ge! ted-5ass=seogvpan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii&nda/html" -ogv-disabl=en aria-hiddenOGV. Lasă dl dacă imaginea este p">&nda/html" -ogv-disabl=en>. L <# } #> ogv eiasă gso ȘTge.sleogviz'rETextia-t">ll-co sursa ">&nds=/div>
edeo"> _.isEmptyule = 'ge.sleflvh2>2>San clao"> _.isUdiv clasulted-5ass=sefsvi

San clanrl9ge! ted-5ass=sefsvpan class="upload-err '' : 'readonly'; #> <# imaginii&nda/html" -fsv-disabl=en aria-hiddenFLV. Lasă dl dacă imaginea este p">&nda/html" -fsv-disabl=en>. L <# } #> fsv eiasă gso ȘTge.sleflvhz'rETextia-t">ll-co sursa ">&nds=/div>
e < _.isEmptyulted-5ass=s

Se în -group l egenden aria-hidden=daugco surse>

eipa-fradredia- HTML5 maxima.miompegendng> { !ext" class="name">Text alternativ nd('.ays"/ci tut lst_.eachulted-5ass=s, fun }}nt (miv ,pe &&e <-ong> {{ rigare

< ldi ste-ma isabl=e <#miv gso miv tion" {{rary-vis=/div>
{{ reule }}" class=}"> _.isEmptyule = 'ge.sleighterlef ht }} pixeli &nda/html" -ighterr . Lasă dl dacă imaginea este p">&nda/html" -ighterr . L <# } #> ighter eiasă gso ȘTge.sleighterlo> ETextia-t">ll-co rcat în:ighter
-group l egenden aria-hiddenPreînput ty.compegendng> { !"en-reader-te
ass="edxt alternativ nd('.aygroupind('.ays"/ci <# } #> ass="edxt altern care

< iasă gautoen=utomt ays=/div>
< iasă g}} < {{ rigare

< l_1')."niasă gs="up Nespronf s=/div>
{r: b i
hutopen_s/WAI/tut&nda/html" -hutopen_s <# } #> utopen_s herl/. =c imaginii&nda/html" -hutopen_s ) { #>lr: b il &&s Redia- automt ays=a>. Lasă dl> ">E {r: b i
s/WAI/tut&nda/html" -loopchnoreferrer">Decoopchherl/. =c imaginii&nda/html" -loopch ) { #>lr: b il &&s Buclays=a>. Lasă dl> dl> on> ht }} pixeli Dempl-a-f lh ) { #ta.umpl-a-fita''pan clao"> _.isEmptyule = 'ge.slempl-a-fi

San clanta.u racky =-jQueryule = 'ge.slempl-a-fi<.fi <( ' rack'lepan cl _.eachul racky.toArray(), fun }}ntul rack, cofplh2>San clan mpl-a-fi+=l rack.ou {{ re imaginii&nda/html" - rackmedicofplh/llPrev <#lhiddenPi/str(subtitrays-,peea ed( data. ,pd{ data.-,pcapitolem-au}}. Lasă div classsrc="{{e l-a-f- rack" imaginea este p">&nda/html" - rackmedicofplh/llPpan class="spinner">&nda/html" - rackmlassmedicofplh/llPiasă gso rack.ou <">&nda/html" - rackmlassmedicofplh/ll <#meValorilleie_lang, imagiși kcof:igt fi=v> ateipa-frada"iata limbaiși tis="fpi/sti ">&nd.
Tedf ( 'a- rack"tia-t">ll-co pttoa ">&nds=/div> {{
ENu extton subtitrays-d( data. .g> {{ <# del"aan si } #> a.setti blnt""<#a.setti > {{ reudterl/. =cher"> a.setti ta.bitrae <-ong> {{ rig den aria-="m a.bitrclass galler_ e #> mppentsd- 1 e <-ong> {{ rebrg> {{ { <# deldM

P).f zuid="ta-v>

hentWidth ) { Ca ic -('dinavig> d="t respannews.ro/="madminname"> nrowser dhentWidth ) { ldMprran( 'respanNEWS.ro'<)-on# if ( dat; hentWidth ) { Ca ic -if apl țaeghttrov>d="t
} #> } #> } #> } #> } #> } #> respannews.ro/="minclud{ /j /ba b ne.min.js?va.=1.4.0'> } #> */ } #> } #> } #> */ } #> } #> _exceeds_ gab_limit":"%s iep\u0103\u0219e\u0219 edlimita maxim\u0103 if \u00eenc\u0103 ty.cipa-fradacest sit.",gzero_byte_ #>":"Acest fi\u0219ea.:ass=":"Regre , acest tip if fi\u0219ea.:nu:eidddelcur ate.i,"not_an_ fi\u0219ea.:mai mic.i,"i <_dalt="" s_exceeded":"Acesta e:mai my.cidec\u00e2t dalt="" />a maxim\u0103. Te rog \u00eencearc\u0103 blnul.i,"default_errorp:"A ap\u0103 utro eroy.cila \u00eenc\u0103 ty.c. Te rog re\u00eencearc\u0103 mai t\u00e2rziu.i,"missa.t_up="ed_IRI":"A fghtro eroy.cid> #nfigury.c. Te rog cia-f\u0103 bdminittr> a\u0219 ep atid> ladelrva.. Probabil fi\u0219ea.ulda fghtr\u00eenc\u0103 tyt} usucces. Va.-fic\u0103 \u00een"Bibliotety/Mte-mm-aure\u00eencarc\u0103 pat a.i,"etal_error_ resurse. Te poateiajuta \u00eenc\u0103 ty.c }uneifilename:mai mici. Dalt="" />a maxim\u0103isug> 2500rd> io sty.i,"up="ed_fa #>d":"\u00cenc\u0103 ty.cie\u0219ua \u0103.i,"bit_up="ed_fa #>d":"Te rog \u00eencearc\u0103 \u00eenc\u0103 ty.c }acestui fi\u0219ea.: u%1$s\u00eenc\u0103 ty.c }navig> a maxim\u0103 if \u00eenc\u0103 ty.cipa-frad\u00eenc\u0103 ty.c }mai mul or fi\u0219ea.e c\u00e2nd: