Orice societate care ajunge în punctul de imposibilitate a plăților către creditori poate fi redresată prin reorganizarea judiciară. O astfel de procedură salvează practic de la declararea falimentului. Modul în care se va realiza acest lucru poartă numele de plan de reorganizare și va fi prezentat creditorilor, ce ar urma să îl și aprobe.

În tot acest demers, dar nu numai, chiar și pentru expertize contabile și analize de patrimoniu, vă poate ajuta Cabinet Lichidator, prin reprezentat, practician în insolvență Mihaela Monea. Planul de organizare ce ar urma să fie întocmit poate fi numit chiar plan de afaceri, pentru că poartă toate aceste caracteristici.

Planul de reorganizare va fi depus de societatea debitoare, aprobat de adunarea generală a acționarilor, dar la fel de bine poate fi depus de un administrator judiciar.

Ce conține, ce trebuie știut

Planul de reorganizare prevede restructurarea unei societăți, însă aceasta își va continua activitatea, cu posibilitate de a lichida anumite bunuri, dacă este cazul. Prevede, obligatoriu, un program de plată al creanțelor, totală sau parțială. Conține de asemenea despăgubiri ce ar putea reveni unor creditori, detalii despre menținerea conducerii sau sursele de proveniență pentru resursele financiare.

Veți fi sfătuiți mai bine de specialiști în domeniu, cum este și echipa de la Cabinet Lichidator. Un astfel de plan ar putea dura până la 3 ani maximum, dar trebuie să fie supus votului. De asemenea, trebuie spus că nu pot fi confirmate simultan mai multe astfel de planuri.

Cum se desfășoară acest proces

După confirmare, intervin schimbările specifice ale debitorului. Un astfel de plan joacă rol de hotărâre definitivă și irevocabilă pentru societatea debitoare. În tot acest parcurs un administrator special supravegheat de administratorul judiciar va conduce societatea. Dacă nu este respectat planul, acționarii pot cere prin comitet declararea falimentului. Oricum, activitatea este urmărită și justificată, iar trimestrial debitorul prezintă raport către comitet.

Sfârșitul reorganizării judiciare

Există două modalități care permit ulterior societății să iasă din acest plan de reorganizare. Fie își încetează reorganizarea pentru că revine la situația normală, fie intră în faliment. În orice caz, doar o hotărâre a judecătorului sindic clarifică situația.

Dacă este vorba de faliment, societatea își încheie activitatea, iar lichidatorul vinde toate bunurile și încasează creanțele, pentru ca banii obținuți să fie oferiți creditorilor. Dacă ar rămâne bani, sumele sunt distribuite către acționari.

Pentru astfel de situații complexe, la limită, însă nu neapărat irevocabile, la granița între faliment și revenire la normal cu funcționarea societății, echipa de la Cabinet Lichidator vă poate ajuta. Începe totul cu partea de consultanță și cei interesați sunt sfătuiți în primă fază gratuit despre ce ar urma să se întâmple. Toate demersurile realizate și implicațiile acestora vă sunt detaliate de către specialiștii de la Cabinet Lichidator.

Activează pe piața bucureșteană, iar detaliile de contact vă ajută să găsiți mai rapid practicianul în insolvență.

Contact:

+4 0770 417 373

office@cabinetlichidator.ro