Folosirea biodieselului în transport trebuia să reducă emisiile de CO2, în schimb utlizarea acestuia va crește cu aproape 4% emisiile cumulate din acest sector la nivel european, potrivit unei analize a ultimului studiu al Comisiei Europene asupra biocarburanților.

Analiza efectuată de Federația Europeană de Transport și Mediu (T&E) ne spune că aceste emisii în plus sunt echivalentul punerii în circulație a 12 milioane de mașini pe drumurile europene până în 2020. Mai îngrijorător este faptul că această analiză ia în considerare decizia UE2 de limitare la 7% a biocarburanților de primă generație produși din culturi alimentare care pot participa la ținta de reducere a emisiilor din transport.

Jos Dings, directorul excutiv al T&E a declarat că ”Comisia Europeană a demonstrat, într-un final, că eșecul politicilor europene care a dus la stimularea biocarburanților ineficienți este și mai spectaculos decât o indicau studiile precedente. Ar trebui ca atât mandatele, cât și susținerea financiară pentru acești carburanți să înceteze la nivel european și la nivel național după 2020.”

Studiul întârziat al Comisiei Europene susține că numai emisiile provenite din schimbarea destinației terenurilor ale biodieselului produs din culturi de palmier, rapiță și soia – care au loc când terenuri agricole noi sau deja utilizate sunt folosite pentru producția acestor materii prime – depășesc emisiile pe întreg ciclu de viață al motorinei. Analiza T&E adaugă acestora emisiile directe provenite de pe urma arării terenurilor, recoltei, adăugării de îngrășăminte etc. și scade emisiile din alternativele de carburanți fosili.

Concluzia este că, în medie, biodieselul obținut din uleiuri vegetale conduce la emisii cu 80% mai mari decât motorina pe care o înlocuiește. Spre exemplu, biodieselul obținut din culturi de soia și palmier este de două și respectiv de trei ori mai dăunător decât motorina.

Biodieselul este și cel mai consumat biocarburant la nivel european și este estimat că va ajunge la aproape 70% din piața de biocarburanți europeană în 2020. Mai mult de trei sferturi din biocarburanți, care includ atât bioetanolul cât și biodieselul, se estimează că vor avea emisii egale sau mai mari decât benzina și motorina în 2020.

Jos Dings concluzionează: ”Leacul, în cazul de față, este mai dăunător decât boala. Cu toate acestea, plafonul de 7% a ajutat și ar trebui redus la zero după 2020. Acești carburanți nu ar trebui luați în considerare drept carburanți cu zero emisii. Dacă nu punem capăt stimulentelor pentru biocarburanți ineficienți, cei care sunt utili nu au nicio șansă să ajungă pe piață.”

Reforma de anul trecut pentru politicile în domeniul biocarburanților a stabilit o limită pentru consumul în creștere al biocarburanților, care, din cauza schimbărilor indirecte ale destinației terenurilor, cresc emisiile de carbon în loc să le reducă. În cele din urmă, reforma nu a inclus aceste emisii indirecte în contabilizarea emisiilor de carbon ale biocarburanților specificați în Directiva pentru Energie Regenerabilă și Directive pentru Calitatea Carburanților. Acest lucru înseamnă că biocarburanții neperformanți pot fi încă luați în calcul pentru atingerea țintelor de emisii europene și sunt eligibili în continuare pentru susținere financiară. România are obligația de a transpune această decizie luată la nivel european în legislația națională până la 10 septembrie 2017.

În același timp, România și celelalte state membre pot stabili individual ținte mai ambițioase decât cele impuse la nivel european și înainte de 2020, prin reducerea acestui plafon de 7%. Acestea mai pot introduce ținte și scheme de susținere pentru promovarea biocarburanților avansați din deșeuri și reziduuri sau prin acordarea de stimulente pentru eficiență energetică și pentru utilizarea de electricitate din surse regenerabile în domeniul transporturilor.

În momentul de față, carburanții puși pe piață în România conțin un volum de 4,5% etanol în benzină și de 6,5% biodiesel în motorină3 . Acești biocarburanți sunt produși aproape în totalitate din culturi agricole.

Biodieselul este produs în cea mai mare parte din ulei de rapiță și din ulei de palmier importat din țări precum Indonezia, Malaezia și Columbia4. Nu putem spune cu exactitate ce fel de biodiesel este consumat în România, deoarece nu se poate urmări materia primă pe întreg lanțul de furnizare, acesta fiind considerat secret comercial.

Zilele aceastea, Comisia Europeană revizuiește Directiva pentru Energie Regenerabilă și criteriile de sustenabilitate pentru toată bioenergia, incluzând biocarburanții, și va publica o propunere legislativă către finele acestui an.

Infografic biocarburanti 2016-3