Vești bune pentru beneficiarii Schemei de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”. Ministerul pentru IMM-uri a efectuat plăți pentru 42 de cereri venite de la intreprinderile mici și mijlocii.

Astăzi au fost efectuate primele plăți către beneficiarii Schemei de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”. Acestea însumează un număr de 42 de Cereri de plată în valoare totală de peste 145.000 lei.

Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor prin intermediul IMM-urilor, valoarea minimă a ajutorului financiar ce poate fi solicitat de un IMM fiind de 4.000 euro (echivalentul în lei), sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 lei /luna pentru studii medii şi 2328 lei /luna pentru studii superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi maxim 12 luni.

Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare.