Atunci ciN ,cng="teaz- dalocc" sarp oe.f="rson/l, H
H <

H Va furniza mg winfoii entv ndjenodusee=cci s vicille/www.rece>Executafci ur>iriftA,nzp onilefdumneavoastA,/www.rece>P,6w.ripaawp asp="tewa-ttpsrp onve /lalsiam-uriltes=ww.rece>Ceiunicpfci dezvolta lfoii coorr"i/locc" dumneavoastA,/www.re} f_

H mtamiNaNgedumneavoastA,. <

palrong>Dtstin/dirii bedelw. c" sarp oe.f="rson/l" alrong> <

Dtstin/dirii bedelw. dumneavoastA, ="rson/lalseplthiteaz- exclu awp ="rsoanelec/bilitalocda cunoasca ,cesH i su i,obl rl> trp oualcda resp="tep16"fide tidlit.mopfci smgurit.; bedelw. e Obrallecpot enthifci sp nu-lecutilizeze deafo 46pscopurilecmisiunie Obrallet-"fosi,=U.redttp/di. <

H exclu palrong>Duspolade pastA,/ws=wlrong> <

H P"o1Au-afbeteficib ea-aces abtlului-="o1Au-.6"fide tidlit.mopfbedelw.. <

palrong>Securit.mopfbedelw.s=wlrong> <

H In cadrul unue siam coorr"i/l,-.sg="ta ha-.sordon/delw. bancbra se realizeaz- ttpotdeaunurl" ajuooruw unor-pngcedee efici ecci legalecea-securizare a plptilw.:-aces tam46pcoda ha-SSL (="o1Au-acricecbedelefilizibilscea-al;ei)m46pi mpNgeasg="ta ii sau tA,nsferuwue dw daloccs"fide tidle. Aces ulta-e,fda ecci ori-.6" ulta ii si-al;e dalocde >oni-moizbra. <

Put ti detam oruw astfel 46Obcldafva mg wineze 46plegatururl" praz tab:e !ims-urilte,fwpsiN u-vacastfel liber-.mopfba-aflecaccepnb sau nu. Da-as;rete-, put ti detam oruw ="o1Au-aceazp onvab:e !ims-urilw. <

palrong>S vicilattpsrp onves=wlrong> <

Anumadal" i i ea-ttpsrnet d tinulocde  H t46pft();ei-ttpsrp onve (chat, fwium, etc.). Put ti utiliza acesodificb sau slorgem46poricev>oorta-mg winfoiile furniza-e. <

palrong>Liv>-urif6"ralal;e " i i ea-ttpsrnets=wlrong> <

Pa i wa-ea-ttpsrnet H tin liv>-urif6"ralal;e siam-uri. H dsrpt psop:nza-mo ="o1Au-prp onciwewlw. 46pmaoe.iscea-.s"fide tidlit.mo sau ="o1Au-l> tinutul lw.. D46paces< >ot ,fva pessmiN 6mldafva mg win rlu-entv lamm-4115ciwewacesAcesoneda-er.gcare se exenthrefanumadal"reţuriccau tbrifa, =ăstA,/wa opţiuniww.f eo1Au-diversejenoduse (hresuri, almoadeidlii etc)-er.gcoşul ea-cum=ărăturif(şc memora hr ,cesCe !im-uriwewofe/ 1 deţin 1-moiww.fdepsiam-uricun feeddispfvaww.os-asuprpv>odulue cumlcu i,utiliza-e siam-urile ww.fdep.ătre utiliza-moi, astfel er..ât srefleceoalrefricecşc mai efici ecşc mai accesibilsc="o1Au-utiliza-moi./www.rece>Permadfaploeaţiiww.fmulmimedia sau ea-al-ri pade peeal;e siam-uri sreffie includa-er.A--u vanumadfcita-="o1Au-acc/wa o hrptc ţă de /w mai vaww.oasre, mai utilă şc mai plăculre. Îmbun 1lreţesc, ea-as;rete-, efici ţacmubloeitaţiimo rel=./www.re} f_

palrong>Ce eslocu v“:e !im”?s=wlrong> <

U v“Itpsrnet Ce !im” (tt]typfl"no cNt şc ca “browst].te !im” sau “HTTP.te !im” sau pu. şc simp)uv“:e !im” ) eslocu vfişce.fdepmnci diortsiuni, winfo d46pltpsre şc numara, cbra va fi sCe !im-ul esU v:e !im esoortaNgeer.gcare un utiliza-moada-er.Aro/ce peewebsiam-uw asocia ww.re} f_

–-palrong>Ce !imurifd"hsesiunes=wlrong> –-,cesoortaNgelogcripi/delogcripi peeun-l> tade web-mail sau =" reţelecea-socializa h). <

–-palrong>Ce !imurifP"rsiss=wlrong> –-,cesodvanonam ="o1Au-a memora ttpsreselalunui utiliza-mo, astfel er..ât sre fie livralrefmubloeitamoacât mai /wlmvit.ref="o1Au-utiliza-moi./w <

palrong>Cbralsu i,avit.ajwlmb:e !im-urilte?s=wlrong> <

U v:e !im cnoţinejmg win ţiiccbralricplegătura-er.A-e unjweb-browst].(utiliza-moul) şc unjweb-c ve.fanume (websiam-uw). Dacă un browst].acceseazbm,celjweb-c ve.fd46pnou,m,cesCe !im-uriwewasmgură uc iww.fo hrptc ţă plăculre de /w şc susţin eforturiwewmulmorewebsiam-urif="o1Au-acofe/o s vicila16"fwit/bile utiliza-moillw.:-exm–-prafe/o ţewefer.g>aoe.iscea-.s"fide ţillit.mo o rel=, opţiuniwe entv ndjlthba-siam-ului,gcoşure dw cum=ărături sau publoeitamoa/wlmvit.re./w <

palrong>Cbrales <

Ce !im-uriwewsu i,admi istA,oeade web-c ve.e. Duspolade viaţă r unui :e !im poalocvariafc mnificb- ,feapttzând depscopul ="o1Au-.bralest"hpwpsit. Unwlmb:e !im-uriwsu i,fnglsitefexclu a-="o1Au-ogsingură sesiune (sessnte En !ims) şc nu-mai su i,reţinuao odbcă ce utiliza-moul a =ărăsitewebsiam-uw ci unwlmb:e !im-uriwsu i,reţinuao şc refnglsitefde fieObraldedrefcând utiliza-moul revinejeem,celjwebsitef(“:e !im-urif="infn e”). Cuftrode ,cesoorta-o/46pttpsrmediul cetcriplw. browst]-ului./w <

palrong>Ceccu i,cn !im-uriwewpwpsitoade oe.ţi?s=wlrong> <

Anumadalsecţiunicea-.s"ţinuaade peeunelalsiam-uric=ot fi furniza-e-o/46pttpsrmediul unor-terţe =ă.ţi/furnizori (ex:f box, u6pvideo sau oS.ropalrong>Cumlcu i,fnglsitefcn !im-uriwewde .ătre aces< sites=wlrong> <

O-vizitref="haces< site poalocewpsi :e !im-urifer.gscopurifd": << f_Ce !im-uriade per winf ţă r siam-uluis=ww.rece>Ce !im-uripea-an/liză r vizita-moiww.s=ww.rece>Ce !im-urip="o1Au-geota/gcotings=ww.rece>Ce !im-uripea-er.reglstA,res=ww.rece>Ce !im-urip="o1Au-publoeitamos=ww.rece>Ce !im-uripalecfurnizmoiww.fdeppubloeitamos=ww.rece>Acespalrong>Ce !im-uriade per winf ţă:s=wlrong> <

Aces< i pade :e !im reţine-prafe/o ţewefutiliza-mouluif="haces< site,m,şa er..ât nu-mai eslocnnvoth d"hseta hr ww.fwa fieObralvizitare amsiam-ului. Exeitl": << f_cetcriplecvolumului-="o1Au-video e.s=ww.rece>viamzlade video stAeamligpalrong>Ce !im-uria="o1Au-an/liza vizita-moiww.s=alrong> <

Dt fieObraldedrefcând uwwutiliza-moaviziteazrefaces< site coft-uw ea- oni-moizbraa utiliza-moiww.funiciccbralne viziteazre şc .ât de dwsmo fac. <

Atâtari mp Oât nu-cu ieţiher.reglstA,tf="haces< site,m,ces <

Acespalrong>Ce !im-urip="o1Au-er.reglstA,res=wlrong> <

Atunci când vre er.reglstA,ţihpalaces< site,mgenerămfu v:e !im cbralne anu ţă dacă cu ieţiher.reglstA,tfsau nu. S ve.ele noastAm fnglsesc ,ces <

AcesAcesDa-as;rete-, cetcrm ne !im-urifanonama-şc o/ineal;e siam-uri peecare rvem publoeitamo. PrimiN u-la, astfel,enwpfleceut mffnglsi p"o1Au-afvrefrel"noaştmb:a vizita-mof/l ,celue siam dacă uloe.iw.fveţi vizit.wsiam-uw nw.Ce !im-ul stocheazrefmg win ţiicimp widtaeecare ermbun 1lreţesc hrptc ţa de /w ="hItpsrnet (ex:fcetcripleclthbiicer.ecare se doreştmbacceso hr unue siam; =ăstA,/wa unui ust].logat-er.gcontul ea-web-mail; securit.mopfo rel=cbanking; =ăstA,/wa enoduseemoaer.gcoşul ea-cum=ărături)./w <

palrong>Deececcu i,cn !im-uriwewimp widtaee="o1Au-Itpsrnet?s=wlrong> <

Ce !im-uriwewreprazit.ref=t();ul :"o1A/l ,l ft()ţioncripi efici ecafItpsrnetului,gajuoând wp genera hr unei hrptc ţe de /w =nthtenoasa-şc adapt.mr prafe/o ţeww.fşc ttpsreseww.ffieOăruilutiliza-mo. Refuza hr sau eazp onvare- :e !im-uriww.f oalocficecunelalsiam-uricimp sibilfde fnglsit./w <

Refuza hr sau eazp onvare- :e !im-uriww.fnu-er.seamnăe.ă nucveţi mai pnthifpubloeitamoao rel=, .ifdro/ crefaceastplnu-vi mai put a ţine-l> tade prafe/o ţewefşc ttpsresewefbvs., evide ţilte-o/46p.sit widortaNgede /w. << f_Exeitl"pea-er.tAebut ţăricimp widtaeealmb:e !im-urilte (cbralnucnncesioă ante tifoea hr unui utiliza-moao/46pttpsrmediul unu rl> t): ww.re} f_

–-Cs"ţinuaaşc s vicilaadapt.moaprafe/o ţeww.futiliza-mouluif–-locsb+piladepştiri,fvrema, sp wi, hă.ţi, s vicilapubloeefşc gu dortaala, siam-uricde etpsrass=orta-şc s vicilade orrvel. <

–-Ofe/aeeadapt.moape ttpsreselalutiliza-moiww.f–-reţine/wa eaAoleww.,-enafe/o ţewefdeclthbre (ex:fafişa hr razulta-elw. cautcriplw. er.glthba-rttână). <

–-Reţine/wa filt/wlw. d"hpngt="ţiefap16peiww.f ntv ndjcnoţinuaNge="hItpsrnet (opţiunicfimily mode, ft()ţiifd"hsafe search). <

–-Lthit./wa fpesv ţee dw difuza h aS.ro–-Mresura hr, opi mizare şc carp oe.i cilm ea-an/ly15cs –-l"mlar fi .s"fiinfrer unui anumadfnivelade orrfoeaoe un website,ececi pade :e"ţinuaaeslocvizualiza- şc modul-l"mluwwutiliza-moaajungeaoe un website (ex.ao/46pmodro/w de .ăuabra, di.rot,fdi val;e websiam-urifetc). Websiam-urile de.uleazrefaces–-Securit.mo-şc o/ob);replegatewea-.s"fide ţillit.mo <

Ce !imurile palrong>NUs=wlrong> cu i,viruşc ! Elm fnglsesc winfoeci papla46pint/. Nu-su i,al.ătuitmbdin bucreţi ea-.sdm,şa .ă nuc=ot fi executaam nnci nu-eotcauoo-.ula. Î.gconseci ţă, nu-sewpot duploea sau reploea peeal;e reţelec="o1Au-actep.ula sau reploea d46pnou. Daro/wce nu-eotcer.deploni aces dsrpte,viruşc. <

Ce !im-uriwew=ot fi totuşc fnglsitef="o1Au-scopurifnegative. Daro/wce stocheazrefmg win ţiicde6"ralprafe/o ţewefşc tsodvl> taAgp>archeazrefce !im-uriwewp"o1Au-acri ştmrsoaer.ecadrul pngceduoiww.fdepştmrgere/scan/re it.i-virus/it.i-spyware. <

În generalcbrowst]-elec/u-ttpsgra-e s tcripfde .s"fide ţillit.mo cbralrurnizeazrefdiferadefnivelscea-accepna h - :e !im-uriww., ="rioadă de v/labilit.mo-şc ştmrgere antonfoă duprefce utiliza-moul a vizita-hu vanumadfcita. <

palrong>Al <

Dtro/wce pngt="ţiacide titreţii-esodvl> taAgper.wambelalsensuricin win ţiicer.A-mbbrowst]-şc website,edacă u vataca-moadau ="rsoană neantooizbtă mgt vinoaer.eeaAcursulade orrnsmade hcr bedelw.,fmg win ţiiwea:e"ţinuaewea-.s !imwpot fi mgt cepnbte. Daşc fn,6ww ra ,m,cesrebtă (ex:fo-reţea-WiFifnesecurizată). <

Alrebte,m,taca-moiip=ot fnglsi această vulnerabilit.mo-="o1Au-a păcălicbrowst]-elecer.wamonthite mg win ţiico/46pttpsrmediul :an/laww.fnesecurizate. Ataca-moiiputilizeazrefapoi mg win ţiiweaer.gscopurifd" acaccesofneantooizbtfanumadalsiam-uri. Espalrong>Sfaturip="o1Au-o /w smgură şc re/p> abtlă, bazbtref="hEn !ims." alrong> <

Datmoioă flexibilitreţii-ww.fşc a faptulue că majorit.mopfbi.A-mbcala mai vizita-alsiam-uricşc cala mai mariffnglsesc ne !im-uri,f,ces ww.re} f_

–-P,6w.rulElizaţi-vă s tcriple browst]-ului er.gcahr ce pnnveştmb:e !im-uriwewp"o1Au-acrafe="ta un nivela16"fwit/bil-="o1Au-voif/l securitreţii-utilizcripi :e !im-uriww.. <

–-Dacă nucvă derrnjeazrefce !im-uriwewşc su ieţihsingura ="rsoană care utilizaeazrefceitut oul, tut ţihseta tt]type lunigicde expir>/wc="o1Au-s–-Dacă erm=ă.ţiti accesul tnecalcula-mo, tut ţihlu/-er.gcons dsrpr"hseta hr browst]-ului p"o1Au-acştmrge bedelefindividu/lalea- /w dt fieObraldedrefcând er..hideţihbrowst]-ul. Aceastples/wc=laseazrefce !im-uri şc ea-acştmrge oricevmg win ţieade vizitare la er..hide hr sesiunie /w. <

–-I talbţi-vă si-up polţi-vă l> taAgpaploeaţii it.ispyware. <

Mulmoabi.A-mbaploeaţiiwe dw det="ta h şc o/wpeni h-actpyware-ului-ttclud det="ta ha-atacurilte pe ciam-uri. <

Astfel,eimpiedică browst]-ul ea-lamacaccesofwebsiam-urifcare rr put a srefexploaloze vulnerabilit.mple browst]-ului sau sre desca/ce coftwbra ="riculos. Asmguriţi-vă lă rveţihbrowst]ul marau-up polt. Mulmoabi.A-mbatacurilecbazbtwc="pcs !ims se realizeazrefexploalând =t();elalslabeealmbversnuniww.fvechi-ale browst]-elw.. <

Ce !im-uriwewsu i,ps?cbtttdep:sşc nuc=ot fi evit.mo dacă doriţihsă vă bucuraţi ea-,cces pe cala mai bune şc cala mai marifsiam-uricde ="hItpsrnet –-loObleesau i psrnaţion/wo. Cu-o o ţewegere clară pv>odulue ww.fdepopsrpr"hşc a beteficiiww.f e Obrallecaduc, tut ţihlu/-hresurile nnceso/wcea-securit.mopastel er..ât sre tut ţih fl" er..redhooape ttpsrnet. <

palrong>Cuml=ot gentfce !im-uriwe?s=wlrong> <

Dazp onvare- şc refuzul ea-a pnthif.so!im-urip=ot ficecanumadalsiam-uri impnp onc/bile sau eifoeilfde vizita-hşc fnglsit. Da-as;rete-, refuzul ea-a accepnb :e !im-uriwnu-er.seamnăe.ă nucveţi mai pnthi/pedhafpubloeitamoao rel=. <

Es-urifpot fi fnglsitoare,m,ltfel tut ţihfnglsi opţiunoa “ajuoor” a browst]-ului p"o1Au-mai mulmoadeidlii./www.re} f_

Ce !im s=otings er.gItpsrnet Expww.ee omy menu-ite-iteCe !im s=otings er.gMozillam omy menu-item-obsupp wi.mozilla.org>en-US/kb/enable-and-disable-:e !ims-websiam-prafe/ences">-item-obsupp wi.mozilla.org>en-US/kb/enable-and-disable-:e !ims-websiam-prafe/encesentn <

Ce !im s=otings er.gChroorm omy menu-item-obsupp wi. -item-obsupp wi. Ce !im s=otings er.gSafarif omy menu-item-obsupp wi.app -item-obsupp wi.app Ce !im s=otings er.gOpsrp omy menu-ite-iteP"o1Au-s tcriple :e !im-uriww. generatoade oe.ţi, tut ţihl> ulta şc siam-uw omy menu-iteiww.youro rel=choices.ea sro/entn :noecgăsiţi mai mulmoamg win ţiico/4v ndjcnofide ţillit.moaplegatre de publoeitamoamo rel=. <

 < < ine} o -gdprttabh>f="h claCAg /5HsvpntNEWSCentvacy_ vi o-wrap" n;>.moov.recsws.r<-nncessadrtEn !imsiMEDIAo -gdprttabh>f="/-s =s"> abhdPress>Ce !im-uriwewsts.r< nnceso/ws=w.rec ite-=moove-gdpr->o -gdprttabh>f="h claCAg/P_elite-=moove-gdpr-oSioSc/P_.moov.rectw-ta/gco/P_.moov.rectw-ta/gco-int/h claaioatiMEDIAoorta, astfel er..ât srefeut mfsalvr prafe/o țelec="o1Au-s tcriple :e !im-uriww../5Hsvpnt5Hsvpnt5Hsvpnt5Hsvpnt5Hsvpnt5Hsvpnt5Hsvpnt5Hsvpnt5Hsvpn<_infZ=moove-gdpr->o -gdprtstatus-bo/ /P_elt="ysy< winP_elt="ysy"y' fwiltmo _gdpr_sws.r<_En !imsiM>eazp onveazre/wwabelP_elt="ysy"y-w le !im-sliDg4 :e !im-ro:no"v poliint/henable="Aconvat"v poliint/hdisablesltDazp onvatip -titl_elt="ysy"y-wo -gdprtstatus-bo/ ite-brelt="ysyo -gdprtsts.r<-warnlig-message/-so -gdprttabh>f="h claCAg t="ye}

o -gdprttabh>f="h claCAg e} o -gdprttabh claCAg e}
f="hmodal- claCAg ite-br=moove-gdpr->o -gdprtmodal-foooe.h claCAg/P_elt="ysy.moove-gdpr->o -gdprtbup -eEvDg4/le-wgbup v>o -gdprtmodal-allow-all bup -visibess>A onvareftrodeenbup lesEobup ve-gdpr->gbup v>o -gdprtmodal-sa -s=otings bup -visibess>Salveazrefs tcripleenbup leewss=" tNEWS .>o -gdprtbup -eEvDg4-wrap" }
o -gdprtmodal-foooe.h claCAgp ite-="promotion-NEWS .>o -gdprtmodal-rn fa- claCAg "ysy.moove-gdpr->o -].Evefixip promo e} o -gdprtmodal- claCAg /5HsvpntNEWSCmo _gdpr_ne !im_modal /5body /5htmlP_