le" name="og:locale" content="ro_RO" /> page -200x300 -frame {dicle:-te-bann3cle:d-2-300x63.png 300w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 3ganizeaza-in-aceasta-vara-o-nunta-cu-scantei/" />-200x300 -slax10is ii/> au-itemg:l"ro_"htțioaicev?gooi pntentip.r dtjedon-enent ="o. Gazdacontent=yi -ite "Nuntă cu , ^|;)ulisivggt;nice486lm} s /02n Rom:siia.el="rong>4111"

Așt r,don-_name" name="og:site_name"ct-furi/> pntentipenu-_RO709ajungdon-deaţa"ay:arului v"ogavea pnteenice:image"d mame="og="o! C /> douname= d)="rlberv"ogh-reunt sue ruaţia="rotr- c:ooienicee fre" nari Kt"htte,don-ROp.rtulica-ro" n0oar"unt/02ntre /> nt/ielber"rov?gg.rtoare. Unpatc c-tet="ro_ontent="rîl nt/avea a priav>stuli"ro_:image"nari iceg_paiyo,ce "ad-–/"NunHe" a-abrinafingpert"ay-Ghidului M670ses="unme=noscutmși=ex} iyo,cat weds://4pty 02n Rom:siiamși=:image"dert"ay-celui mai mare târg ic" -eneți="o, Et => nt/"rodruma pnlbei mame="ogca-tre enent p-_RO709on0o70sc p-ntruee piiido"o.4111"

P cuca-toruli > 4111" tem-objelxLptem-obje(H d4h6; curH d4hcentng nt erCvd)Hg nt6; cur3d="rype-ta4pdPrimary Menu"Nuntă cu ,; ss="menu-item menu-item-gtranslateush(9item me/ecentNEubli>ction" c ,; ss="menu-item menu-item-gtranslateush( săi “Nuntă cu entNEubli>me" name="og:site_ue:hovm-typptype-ttjtem-tZ cMMobjelxLptem-objee ol-12 eH d4 atchEv i clalbjrj="C inue Rcli://www Pro/iousovm-typp„Bahar: Vi r nam ro/ine Ktrlespect )H de,aice/' o" n20:00e"ct"unmtNE )Hzon,don-K9i;l Due:hov> lnt-g7K-category menu-item-4115"> tZ cMM trans=ptype-ttjtem-tZ cMnslat.me}cpos="post- daagNa7aoogyEranslate"> " doc24Ant $)');Displ:v> fami://…iv>

sc_adv_ function GTranslatd4 ucidn ataent="cv_ [efb_likeboe fan .sitnten”dsbygoogle = window.adsbygoogle || []).” itter:n”en_US” ”0″ "htt_ wins ”0″ "htt_st [rg7Ktren[rg7Ktren[H d4h6; cur3d=item-transpa3d="st)H d4s grid /div> -srimary Menurtant;}3dtertagNa7aoogyEranslate"> 4/ambulaăi spita rsucefun-675x450 situ e-haluc/anăi larsucefun-pacriptntenprope “d/jr-wr9-plimbpe 10-oree tt

 • vZav> vZ v> vZ uz { googlevascr'pt"> function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function 'lient'

  function '> /* */ 07760053" googlevascr'pt"> function 'lient'

  function 'lient'

  enu-value:hiv> <" />cted1pe-t>PrezoadO709generală aee faulețisletățiintu-valuebutne peover /e-t ss tlnty){trs.io/ --> ss tlnty){trs>Ct){trnuri/> tpric4 n> sO70ntu-valuebutne pe90 3er agNa7aoogepon'gVin3l6 >

  .no/js-gdprnmodal-rsrc= daa muzic >PrezoadO709generală aee faulețisletățiintu-vala muz  4111"

  /wp-content/uploads/2020/  -ite deosebitliceicler sOtoaicerta prop dceiclernet.4111"

  Au-it

 • adoptaeeniceHwp-content/uploads/2020/ e="priv6709aa=gpe /> e="cartlxann} s /p-_RO709fami-te- /> poate fa/>cta, utile"d p-ntrueeO709suv>lfa/>ctate.4111"

  Cu toate 3u-itea, fieeO709ad-ina dceiclerneteHwp-content/uploads/2020/ O709un obit cuv/02fersrg:i cartlxani486ci proprii. Daca9un anumsrg:itceiclerneteHwp-content/uploads/2020/ ntencita=gpe n} s 09suplimoadO70, vsti fi ten>Date f="cartlxann} s el="rong>4111"

  In9general, putsti acu-iagad-ini/ceiclernete 09Hwp-content/uploads/2020/ fe" na fi nevoiels rge"dei ten>P ntruea nt/sOtis winmnevoil0, Hwp-content/uploads/2020/ va poate ntencita=s rge"dei date f="cartlxann} s ,aiceexemilu, } ntruea tpaeigi o"d/r doadO saug} ntruea prou-iago"d/mdZ) .4111"

  In9a priav, -ite vorbanicee ord t /> dumneavoastfon,dadr sO />ctronicO, etc.)4111"

  Ca/>cta4111"

  Hwp-content/uploads/2020/ nulfa/>cteaza date f="cartlxann} s es> di Ktrscopuri }uplise:lexpencitm.sirlegk nmm.sirn="prelucreaza apoi 3u-ite date tt<-u nod tfami-tieig e="3u-iterscopuri.4111"

  Atunci candlfa/>cteaza date f="cartlxann} s , Hwp-content/uploads/2020/ ten>cta utile"d Ktrscopuri/> dcfiue;e.4111"

  Hwp-content/uploads/2020/ nce-ngajeaza sarn="prelucrezees> di date f="cartlxann} s eas> vate, } rtin cle.sirneexu-i Ktrra-menme="ogopuri/> p-ntrueeO709suv>lfa/>ctate. Hwp-content/uploads/2020/ va adopta toate h-reoz"tiile n> sO70 p-ntrueeO=gpe /> e="cartlxann} s /prelucrate na ficeextlxa.sirtlxusle"dee=") eO=-ite fazul.4111"

  Utile"dctaten}  lsitrnuri/> Hwp-content/uploads/2020/  l.el="rong>4111"

  Hwp-content/uploads/2020/ utile"eaza date/> e="cartlxann} s /Ktrlimita=spric4 na ogopuri/"og2n ca709au fos>lfa/>ctate.4brush(Drepteexemilu, Hwp-content/uploads/2020/ va poate ntencita=date f="cartlxann} s e} ntruea:4111"V rge"d ten>Execunt si u dumneavoastP3tentipa9aa=aa proe/ceiclertlxLv e 09sitrnuri/orws.ro/eco>CtmunicO si dezvolt;999ldiii fomorriave f="dumneavoastHwp-content/uploads/2020/ nce-ngajeaza sarn="utile"eze date/> e="cartlxann} s /Ktrscopuri 0e p a propD-itinaop4111"

  D-itinaop aeigitate na cunonctp 3u-ite date gperti nlxLi/"oga-_RO709/> Hwp-content/uploads/2020/ va poate cer =date f="cartlxann} s eimpaza Hwp-content/uploads/2020/ p ntruea nt/prou-iagd/mdZ) . Au-itiam02n ulobl e trtlxusl na rta proeee fauletisletateO si sda" năi gpe /"oga-_RO709/> pot ^|;)i si sarn="/> utile"ezees> di Ktrscopuri/> misiunii_RO709/>-a fos>l tf adiclaop.4111"

  Hwp-content/uploads/2020/ nce-ngajeaza ice-s.comea sarn="vdZ) ,l tfhitieze saugcedeze unoret rei date/> e="cartlxann} s /fe" naprobd ti bu"uri/> Hwp-ontent/nxclu s/2020/.4111"

  D r 0e past4111"

  Hwp-content/uploads/2020/ past e="cartlxann} s /doar aope" nmp = d=-ite n> sO7 } ntrue6ndept="ilfa/>ctate9saugaope" nmp = d=.ro/eice/eged Ktrvigoare.4111"

  Dreptu /0e acu-i, nodificO70, iterge4111"

  Putsti ntencita=Ktro e="cartlxann} s /ca709nt/prLv sc.4111"

  BomeficiOti ice-s.comea Me greptu /0e nodificO70 saug:tergeIn9ce/s ce/prLv ste p a propP ntruea bomeficiO/0e ac-ite drepturi,dadr sOti-va admi istr orului sitrnuluieiclernete2n cauza"si/saug dbiluluiep-ntruee fauletisletateO gpe /"o.4111"

  SecuretateO gpe /"ontu"rong>4111"

  Hwp-content/uploads/2020/ aeimpe.com/ d=masuri 0e p tproie } ntruea asda" nee fauletisletateO, iecuretateO sieiclegretateO gpe /"o e="cartlxann} s /ca709nt/prLv sc. Accesu /aa=gpe /> e="cartlxann} s /-ite limitate-ngajOti/"ogca709t e=nonctp si ca709au p3tentipa>laa=o f>In9cadru /u"ui sitr fomorriav,ee />cta ile"ieigenice-lxLi)=Ktr nmpulie />ctactate9saugaccesieigen} ntruet rei.4111"

  Ct){trsntu"rong>4111"

  Hwp-content/uploads/2020/ fa/>cteaza date refersroare aa=utile"d eopiaza } hatMliisculniumneavoastPutsti neta= orul astfe /Kt= d=na nt/ten> accepnO saugnu. Dce-s.comea, putsti neta= orul } ntruea icztlxLvO nt){trsnuri/e.4111"

  Ss/viciidiclertlxLv ntu"rong>4111"

  Anumsr09ad-ini dceiclernetedstinute gc eHwp-content/uploads/2020/ e tKtr nlxLieiclertlxLv e(chat, f> date f="cartlxann} s , cum ar fi numele:ladr sO, numarul dcet />fon,dadr sO />ctronicO. Au-itce) le.suv>lfa/>ctate/doar Ktrscopu /0e a9ameliemgg:s/viciileeiclertlxLv esie- nt/raspundnmnevoil"o.4brush(Utile"dertyieinactisidon-3u-iterss/viciidpot av/s 3uu-i9aa=ten>L="r-uri a 709-lxe ad-ini dceiclernetntu"rong>4111"

  Pa-ini/cedceiclerneteHwp-content/uploads/2020/ pot e tine l="r-uri a 709-lxe sitrnuri. Hwp-content/uploads/2020/  nulfantro/>aza 3u-itersitrnuri.sirn="poate fi e de #/raspun"dert } ntrueprtlxLci/> /"og2n maxanienicee fauletisletate saug} ntruee tinutu /l"o. DKtrlu-it mot , nt/red/mdZ) m=na nt/ten> au-item=sitrnuri.in9ce/s ce/prLv ste p tproiO gpe /"o inaiclenice- /> utile"d saugice- /> rge"d date f="cartlxann} s .4111"

  Accepnd4111"

  P|;n=utile"dModificO7intu"rong>4111"

  P|ezoad /elprtlxLci9au fos>ltlxusle"dee lunt au-astO. OAu-it websitr fyleseşte nt){trnuri (atât proprii cât şi dceaa=xanţi)=} ntruea rge"d utile"derty="ogomex} ienţă mule mai bu"namd09 re9şi ss/viciidadaptaeennevoil"o9şi icler sului fieeăruia.4111"

  În9ce/s ce/numsm=“web 2.0”,=“nt){tr”nuri/> joata-lun ro/eimporeaade"ro_ wiigitar/s 3uu-iului şi livrnarii muleiile="og:s/viciidd- ca709utile"dertulese bucur.r em.iclernet, cum ar fi:4111"P s e"dCt){trnuri/> ofoonamd0ţi"naerty="ogdersitrnuri.un feedlass nt="oose-suprtrmodu ui cum suv>lutile"dee/sitrnuri/> ="ogderca-tre utile"derty,e-stfe /"rocât :sigrenpoatsig winmşi mai efici cle.şi mai accesieigen} ntrueutile"derty.ws.ro/eco>Permsrglpencdţiy="ogmuleimedid saugice-le" np 0e p09-lxe sitrnuri :sigficeinclust="rotr-un anumsrg:itce} ntruea c70t/omex} ienţă d09 re9mai nt="ooa:si,9mai utilă şi mai plăcutsi. Îmbu"natsiţ sc, ice-s.comea, efici cţa"eubencitaţiy=o C09-ite un “nt){tr”?ntu"rong>4111"

  Un “IclerneteCt){tr” (ttiyo, e=noscut şi ca=“browstic t){tr” saug“HTTPc t){tr” saugpuo9şi simpeu “nt){tr” )9-ite un fişieogdermLci9dimoasiuni, n> unui utile"dert 0e p09ca709sceaccesează Iclernetul.4111"

  Ct){trnu /-ite i tal d=.rKtrstencitaUn nt){tr -itcen>Ct){trnuri/> "ro_si"e nu"stencită ten>Exiit.r 2 = d6; ciidmari 0e nt){trnuri:ntu"rong>41.ro/epon'g

  –"Ct){truri 0e sesiunentu"rong>=–"3u-itea suv>lite= dcet mporar "ro_dosarul dcent){trnuri ebrowstiu ui web p-ntrueeO=3u-ita :sigrenmemoreze pânsigcând9utile"dertulei se 0e p09websitr-ul rta proivesaug"rocfaul fereast dcesoriave"d–"Ct){truri P siitcntentu"rong>=–"3u-itea suv>lite= dcep09hatM-drLv nu /unui ntmiutst saugechipam cl (şi "ro_general dcpicde d =d r 0e viaţă }r staeigit.r emntruee ){tr). Ct){trnuri/> p siitcnte lceinclud şi p09c /elpaasaleniceun alt websitr decât cel p09ca709"rl"vizioează utile"dertulela momoadulerta proive–"e=noscute.sub numele d =“third p3tey ty){trs”=(ct){truri paasalenicexanţi)=–"eO70 pot fi fylesite "ro_mod anonsm=} ntruea memord icler se/> unui utile"dert,e-stfe /"rocât :si ficelivratsigeubencitaeencât mai 70levaad.r emntrueutile"derty.ws11"

  CO709suv>lavaadaj0le nt){trnuri/or?ntu"rong>4111"

  Un nt){tr fanţi"e ten>Ct){trnuri/> asda" a-lu:s/y="ogomex} ienţă plăcutsimd09 re9şi susţi" eforturi/> muleor9websitr-uri } ntruea ofooi ss/viciide f>CO709-itcei r 0e viaţă s unui nt){tr?ntu"rong>4111"

  Ct){trnuri/> tuv>ladmi istr e 0e web-:s/veoe. D r 0e viaţă s unui nt){tr poate varigg:smnificOe , dcpiczând9derscopu /p-ntrueeO709 ste paasal. Un0le nt){trnuri tuv>lfylesite nxclu ce} ntrueo_si"a" a- sesiune (sessLpt ty){trs)9şi nu"mai tuv>lreţi"ude od dă ce utile"dertulea }ăr.rsit9websitr-ul :i un0le nt){trnuri tuv>lreţi"ude şi refylesite ul fieeO709d dăgcând9utile"dertulerevi"e pe=3u-l website (“nt){tr-uri } rmanecle”). Cu toate 3u-itea, ct){trnuri/> pot fi şterseniceun utile"dert "ro_oCe.suv>lfa){trnuri/> paasalenicexanţi?ntu"rong>4111"

  Anumsr09secţiuninicee ţi"ud 0e p09un0le sitr-uri }ot fi f rge"dece.rKtriclermediuleunoret rţ }ănţi/ rge"olpaasaleniceproprietdCum suv>lfylesite fa){trnuri/> d09ca-tre lu-it sitentu"rong>4111"

  O"vizio.r em.lu-it site poate ^aasa nt){tr-uri "ro_scopuri 0e:4111"Ct){trnuri 0e p0rn>Ct){trnurieice- e"ă s vizioperty="ows.ro/eco>Ct){trnurie} ntruegeodO7g30tingws.ro/eco>Ct){trnurieice"roregistr rews.ro/eco>Ct){trnurie} ntruepubencitaeews.ro/eco>Ct){trnuriea/> rge"rty="ogderpubencitaeews.ro/eco>Au-itcee o{trnurie}ot ^|oveni dceaa=urmnaertyiet rei: G 4111"

  Au-it np 0e nt){tr reţi"e"prefooinţ /e utile"dertului em.lu-it site,=3şa/"rocât nu"mai -ite n>voiel0e setasetnari/ volumuluiep-ntruevideo espoeows.ro/eco>vitrz 0e video stCt){trnuri } ntruea e"d vizioperty="ows="rong>4111"

  D- fieeO709d dăgcând9un utile"dert vizioează lu-it site soft-ul dce Atâta" nmp =ât nu"suv>eţi="roregistr em.lu-it site,=3u-it nt){tr d="poate fi fylesit } ntruea auletifncd=} s an /> fizice:le/> tuv>lfylesite uoar "ro_scop tpati486c. Daca9suv>eţi="roregistr eum-41şti, ice-s.comea, ictsleil0 p- ca709 i9/>-aţi=f rge"de, cum ar fi adr sO 0e e-mail şi usti mr-ul –"3u-itea fi6ndlsupuscee fauletisletsiţiieşi .ro/eicty="ogdKtrTtiyo,imşi Cing"tii, Pf="xLcă d09c fauleţi letate }uplumeşi .ro/eicty="oglegksl ţiei Ktrvigoare9e="priv6709aa=erotejsCt){trnurie} ntruegeodO7g30tingwsu"rong>4111"

  Au-ite nt){trnuri tuv>lutile"dee/d09ca-tre un soft9ca709staeigeşte 02n ce9ţe" n^|oveniţi. Eitcee milet anonsm=şi -itcefylesit doar } ntruea dO7g30a canţi"udule–"ehiarnşi aounci când9suv>eţi=p09ad-ina noast<ă "ro_limbperom:siă saug"ro altă limbă }rimiţi.lu-eaşi reta-aă.4111"

  Ct){trnurie} ntrue"roregistr rewsu"rong>4111"

  Aounci când9vă "roregistr ţi=p09lu-it site,=generăm un nt){tr fO709"e anunţă daca-lsuv>eţi="roregistr saugnu. Ss/veoele noasteţi="roregistr şi d eă sveţi.permssiunea emntrueun ss/viciuganume. Dce-s.comea, "e permsrcesa-lasori-41oCt){trnurie} ntruepubencitaeewsu"rong>4111"

  Au-ite nt){trnuri "e permsresa-laflăm ) eă sţi9vizusle"de saugnugo data-aă o Au-ite nt){trnuri le fylesim şi p0ntruea dO7g30a pubencitaeea=o lanonsme:le/> ttochează ten>Dce-s.comea, setnam nt){trnuri anonsmeeşi .rin9-lxe sitrnuri p09ca709svem pubencitaee. Primindu-le:lastfe ,niaigrenputsm fylesi p ntruea na-lrte=nonşte nd viziopert e3u-lui sitr ) eă ulxaniem/veţi9vizita=sitr-ul iastAltcee o{trnuri a/> t rţ /"ogaănţintu"rong>4111"

  P09un0le ad-ini, xanţiie}ot neta=propriile nt){trnuri anonsme:l"ro_scopu /0e a9urmnari tuccesu /uneielpencdţiy, saug} ntruea entnewe"d oelpencdţie. Daorti ă modu ui d09utile"dre,=3u-it sitr nu"poate acu-iag3u-iternt){trnuri="aa=fe /lumet rţ / }ănţi nu"pot acu-iagfa){trnuri/> d0ţi"ude d09lu-it site.ws11"

  Dceexemilu, când9 stribuţi un atentol=fylesind9bu onu g} ntruereţ />lcesoriave afla em.lu-it site,=3u-aereţ aesoriava-lva="roregistr tlxLvetateO gvs.ws11"

  Ce. np 0e ten>lite= dceşi acu-iatce.rKtriclermediulent){trnuri/or?ntu"rong>4111"

  Ct){trnuri/> păstgdermLci9dimoasiuni"eO70 permsreunui website sa-lrte=nonsca-lun browsti. Web-:s/veou /nt/red=nonşte browstinu pânsigcând9e o{trnu =expiră saug-iterşters.4111"

  Ct){trnu /ttochează ten>D09c .suv>lfa){trnuri/> imporeaad09} ntrueIclernet?ntu"rong>4111"

  Ct){trnuri/> repreziad.r e nlxulen ntr e3l nlţi narii efici cle.a Iclernetului,_aju ând9aa=generaRefu"dExemileeice"rot si ă autletifncd–"C ţi"ud şi ss/viciidadaptaeenprefooinţ /em/utile"dertului –"eOd6; ciidderştiri="vreme:lspore, hănţi, ss/viciidpubence şi gujs/aamoadale:lsitr-uri dceecler moadeşi ss/viciidicexrsvel.4111"

  –"Ofood09adaptaeenpe icler se/> utile"derty="og–"reţi"e70t/paro/>="o, ^|efooinţ /e d limbă (ex: afişd–"Reţi"e70t/filtre/"ogde p tprţie aee pLi/"ogariv6ndlcanţi"uduleem.Iclernet (opţiuni fwmily mode, nlţii 0e saf09scarch).4111"

  –"Limita70t/fredvenţei d =difu"d–"F rge"d–"Măsurd "ro_bomeficiuleu:s/y="o.4111"

  –"Securetateeşi .robe.corlegae> icee fauleţi letate4111"

  Ct){truri/> NUntu"rong>=suv>lviruşi ! Elr fylesesc n>. Nu"suv>lalca-tuite 02n bucsiţi/icee d=3şa/ca-lnu }ot fi execunttr nLci9nu"pot au o-ou a. Îo_consecinţă,rn="s> pot dupencd saug pencd p09-lxe reţ /> } ntruea teeou a saug pencd 02n tNE. Dcoarece9nu"pot "rodept="i ac-ite nlţiy, nu }ot fi e de #elviruşi.4111"

  Ct){trnuri/> }ot fi totuşi fylesite } ntruescopuri negaeive. Dcoarece9ttochează ten> pot fi fylesite fa=o f>lfanştieclenice-u-it fapt şi "ro_mod e ta; rnarchează ct){trnuri/> p ntruea i ştersen"ro9cadru /prou-duty="ogderşterg0re/sc- regaadi-virus/aadi-:pywar .4111"

  În9general browstin /> aueiclegrdee/sstnari d09c fauleţi letate fO709 rge"ează 02fersregnivelenice-ucepndAltceaa proeeiceiecuretaterlegae> icee ){tr-uriws="rong>4111"

  D-oarece9p tprţia auletitsiţiie-itcefyart09nt="ooa:si şi repreziad.r greptu /fieeărui9utile"dertedceiclernet,/-ite i " sa-lserşti09c .g_paiua/e probe.corpot erea nt){tr-uri/e. P ntrueca-l.rKtriclermediule="og:sgt icee ){tr pot fi tets/cepnOte. Dcşi fyart09rd<,=3u-it lucruese poate "rotâmila") eO=browstinu se nt >cteazsigrgg:s/vtiefylesind9oereţ ae >c0053Otă (ex: oereţ aeWiFi neiecurezată).4111"

  Altceatacuri.bazao0 p- c ){tr impeLcă sstnari greşid09ale nt){trnuri/or pe :s/veoe. Daca-lun website nu"stencită browstinu ui :sigfylesensca-ldoar ca 09c0053Ote,=3tacdertiie}ot fylesi lu-astă vulneraeigetatee} ntruea păca-li browstin /> "ro a=x|;)ite ten>Sfaturie} ntrueo9 re sda" a- şi re dbilă,rbazao.r em.ty){trs.el="rong>4111"

  Daorti ă flexieigitsiţiie/em/şi a faptu ui că majoretateO giotre cele mai niziopee sitr-uri şi cele mai mari fylesesc nt){trnuri="3u-itea suv>laproape icevetabi/e. DcztlxLvOrea nt){tr-uri/"ognueva"permsrceaccesu /utile"dertului em.sitrnuri/> cele mai r.rspânditeeşi utile"dee/.rKttre c re Youdube, Gmail, Yahoo sie-lxele.4111"I dăgcâtent/sfaturieeO709va- pot asda" neea= ţi=făr.r grijig"ro:sige="aju orul nt){tr-uri/"o:ntu"rong>41.ro/epon'g

  –"P3tentulare"dţi-vă sstnarile browstinu ui "ro_ce/s ce/prLv şte nt){trnuri/> p ntruea ref/>ctalun nivelde f>–"Daca-lnu vă d0rsnjează ct){trnuri/> şi suv>eţi=si"a" ag} s ana-lca709utile"dează ctmiutstul, iutsţi=" ta ttiyo,e lunigi dceexpire70 p-ntrueite= rea iitemicului d09 re9şi al dpe /"oga- s 09ice-uces.4111"

  –"Daca- "rm}ănţiti acu-iulela calculdert, iutsţi=lu e"ro_cons de re seta individu 09ice re9d- fieeO709d dăgcând9"rocfaulţi=browstinu . Au-astO9-ite o varigntsimd09a acu-iagsitrnuri/> ce70 plasează ct){trnuri şi dcea şterg09o–"I tal ţi-vă sieup ţi-vă e ta; rlpencdţiygaadi:pywar .4111"

  Muleengiotre lpencdţiy=e d =detpropAstfe ,nimpiedică browstinu dceaa=a acu-iagwebsitr-uri ca709sr putsa :sigexpeoate"e vulneraeigetatile browstinu ui saug:simd0sc-rce softwO70 } iculos. Asda" nţi-vă eă sveţi.browstiu me70ueup t. Muleengiotre ltacuri/e.bazao0 p- c ){trs scertale"eazsigexpeoatând9e nlx- 09slae09ale versLuni/"ogvechieale browstin /"o.4111"

  Ct){trnuri/> tuv>lpchEvticde,imşi nu }ot fi evetate ) eă do cele mai bu"e şi cele mai mari sitr-uri dceem.Iclernet –"le= leesauginlernaţi /e. Cueo9inţ /eg0re9clar.r trmodu ui ="ogderope re şi a bomeficii/"oga-_RO709/> aduc, iutsţi=lu e)ăsurile n> sO70 iceiecuretateraste /"rocât :si iutsţi= ge=""rocreictenpe iclernet.4111"

  Cum }ot opri ct){trnuri/>?ntu"rong>4111"

  DcztlxLvOrea şi refuzu /0e a9p|;)i e o{trnurie}ot fwinmanumsr09sitrnurieimpEitceposieigă sstd,lnu vei putsa găiagd/moadO7ii.4111"

  Toate browstin /> moderne ofoonamposieigetateO g/ea tchimbpesstnarile nt){tr-uri/"o. Au-itcesstnari scegăiesc dcertgulă "ro_“opţiuni” saug"ro_me,iu /0e “prefooinţ ” al browstinu ui fylesit.ws11"P ntruea9"rnţ /eg0-3u-itersstnari,=urmnaeraoele l="r-uri pot fi fylesitodre,=3ltfe /iutsţi=fylesi opţiunea=“aju or” a browstinu ui p ntruemai muleenictslei.ws.ro/epon'g

  Ct){tr si0tingsg"ro_Iclernet Exp="oer aitem-object-onteiv> s.microsoftadsbyen-us/iclernet-exp="oer/deletp-ma genty){trs#ie=tr-11">ect-onteiv> s.microsoftadsbyen-us/iclernet-exp="oer/deletp-ma genty){trs#ie=tr-11ue:h4111"

  Ct){tr si0tingsg"ro_Mozilaa=aitem-object-catesuppore.mozilaa.org-en-US/kb/enable-and-disable-nt){trsnwebsitr-prefooenu-i">ect-catesuppore.mozilaa.org-en-US/kb/enable-and-disable-nt){trsnwebsitr-prefooenu-iue:h4111"

  Ct){tr si0tingsg"ro_Chromo=aitem-object-catesuppore. ect-catesuppore. Ct){tr si0tingsg"ro_Safari aitem-object-catesuppore.app ect-catesuppore.app Ct){tr si0tingsg"ro_Ope aitem-object-onteww.ope adsbyhelp/tutotyals/">ect-onteww.ope adsbyhelp/tutotyals/ue:h4111"

  P ntruesstnarile nt){tr-uri/"o9generatenicexanţi, iutsţi=e ultd9şi sitr-ul aitem-object-onteww.youro eww.youro  4111" ogeprow"> i .no/js-gdprntabrntemr 6; daa({tZ cMM Cprivacy_/js/viscngli-taxonv clNa7 ref=stric4-n> ss tlnty){trs>Ct){trnuri/> tpric4 n> sO70ntu-vala muz r ainerr ainerr ainer } ntruesstnarile nt){tr-uri/"o.{tZ cMM tZ cMM tZ cMM tZ cMM tZ cMM tZ cMM tZ cMM tZ cMM tZ cMMaoogyE <'(mo/js_gdpr_stric4_ty){trsicztlxLveazsiws.ae0lggVin3l6('l6-t renable="AcxLvOt" t">rdisable('(DcztlxLvOt .no/js-gdprnstatus-bO79 daa muzicVin3l6('<

  Dacă d0ztlxLvOți.lu-it modu "et){tr, nu vă vom_putsa salvs prefooinț />. Au-astO9"roseamnsigca-ld- fieeO709d dăgcând9niziopți.lu-it site,9va9t d2n tNE.4111" Vin3l6eprow"> i .no/js-gdprntabrntemr 6; daa n3l6eprow"> i .no/js-gdprntabrntemr 6; daa eprow"> i Cstric4-n> sartlnty){trs. daa a a a eprow"> i .no/js-gdprntabr 6; daa eprow"> .ntem-modal- 6; daa muzic >AlxLvOre toateuebutne pe90 butne >Salveazsigsstnarileuebutne peov> .no/js-gdprnbutne --ttranngli-taxon=prow"> .no/js-gdprnmodal-fooxanr 6; r daa muz i .no/js-gdprnmodal- 6; daa{tZ cMM Cmo/js_gdpr_nt){tr_modal daa{tbodyaa{thtmlgg