Amenințare cu bombă în trenul IR 1746 al CFR Călători

= htmhdct-lasscnte3i ctemctCcs lasFILc76Zir-lcenp-gdloads/2 bel> t/upes.itul nli.ru. Poți afla mai uokie d clbl te dpr-in-uri f se ări . classl-leftingle .oove_gdpr_cdpr-in-no nppleAgICAgIC ontent #moovoove_gdpr_c.moove- tnewsAccept
Vrw" s:/fiibar-cut-famil nli ? Da-ne un like! clas s }p-c }-c r-info-bard, s, ) { va js, fjs d.get.pTVs sByTagName(s)[0]; if (d.get.pTVs ById( )) return; js d.logo-l.pTVs s); js.id id; jsng" 'ss="menuo_bnectefacebook net/ro_RO/all.js#xfbml=1&versch-wv2.11& mId=540547196484707'; fjs. Node.insertBefore(js, fjsp-c }(EWS.ro" , 'i cache//wwet-"em-nupme .e/">/ c="get cov-v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js'>FE cache//wwet-"em-nupme .e/">/ skip FE tver,s/ pad_cwwets/slickme .slick.min.js? =5.4.2'>FE tver,s/ pad_cwwets/bootst me .bootst .min.js? =5.4.2'>FE tver,s/ pad_cwwets/sidrme .jquery.sidr.min.js? =5.4.2'>FE tver,s/ pad_cwwets/magnifmeFE tver,s/ pad_cwwets/sli fpad_e .jquery.sli Pro.min.js? =5.4.2'>FE tver,s/ pad_cwwets/jquery-match-"> .jquery.matchH> .min.js? =5.4.2'>FE cache//wwet-"em-nupme .e/">/marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7c.js'>FE cache//wwet-"em-nupme .e/">/c="cky-sid ba -v24460155b464f29499a45691097213c997f1400b.js'>FE tver,s/ pad_cwwets/sdpr-i.js? =5.4.2'>FE tver,s/ pad_cwwets/fixed sdpr-i.js? =5.4.2'>FE /* doove-ggdpr-is {"ajaxurl":ass="me\/\ \ */ FE rlugins/dpr_cdpr-in-png liancecusstEFEFE dialoandardontent #moovoove_gdpr_ca,#momoove-gdpoove_g"em-cfix loao-p mon-lefdpoove_oove-ga,#mo_tver,_v" rel===tnews.roove_gdpr_ca020/0tori tag- oa-tren tag-cerne/">EXnexterne/">Eprivacy_ v xterne/">EselectedtnewsEst ic/-necesst t_ r-insexterne/">EXff rel===< noopener="https:'oove_gdpr_cbranass='>Powe2018by < iGDPR Cpr-into" liance item idget" ingle .oove_gdpr_cbranass=vpleAgIC"custom_htmlngle .oove_gdpr_ca,#momlefdfo_bascap claateg"ntent #moovoove_gdpr_ca,#momrdpr_fo_bascalatori ta"ntent #moovoove_gdpr_ca,#momtegorie/script>
  AasFILEWS.ro" d cc41e prearccile adoplete d wH ttps://wDete cu'carear vpers-1"6"clitvc " class=>Inngeneral, putewi accest 1"6ini witorinetw"6 H P u.a2.pnscfisface nevo1s=,bH Inncleci"6, " te vorba d wdprrd-1"Uele dumneavoast (76m=,badiest, wumar d wUelefon,badiest electtvcict, etc.) class=>ttps://wColecta:// w"UelH Atunct'ca63.pnlecteaze dete cu'carear vpers-1"6,bH H ttps://wUtiliz.="s w"UelH V:/furniz. o-bal-cfii.priv"63. duseles.ius v ciileem-object>Executa si ul-crs't nzearcile dumneavoast em-object>Pl ipabar-lclecte witoriearcvew"6 .itn-urslorem-object>Cngue î si dezvoltatpslcfii.romerci"6e cu'dumneavoast em-obje-catts=>H ttps://wDlstin-lerii.w"UelDlstin-lerii.w"UelH H ttps://wDurtt/ we past ios itvc " class=>H ttps://wDreptu, 'e acces,/a,#ifmetio, FIerge:/s.iuotozitios itvc " class=>Putewi dal cws. orice momeip.p Bs efmeifti d wasTVs ee oo wreptu, 'e a,#ifmetio sasrcIerge:/ss tasFIor dete si de wreptu, 'e a .pnop'ne, d mot="n tTVsi.ne, ar-preluloe:// w"UelInnceer cenprcveste proclects="a.romerci"6a, putewi utiliz. wreptu, 'e otozitioufara e io juFI0fmetio. class=>P u.a2bs efmeif 'e acsFIe drepturi,badiestti-va administbaror 1ui .itn-uluiwitorinetw cauza si/sasrv class.b1suluiwp u.pl-fid tialitat// w"Uelttps://wSecuritat// w"UelH Inncadiu, unui .itn.romerci"6,wdplecta:/awdprrd-1"Uelttps://wCpr-inss itvc " class=>H A76mit p"6ini.d witorinetwdewinute d  wH ttps://wLPa6ini wd witorinetwH ttps://wAccept.="s prezeipelPrinttps://wM,#ifmetiis itvc " class=>Prezeipele prearcci asrf earualiz.ne lunr-aasastt. Orice mo#ifmetio v:/fi publ c./a-lcci .iu.pno-t vigoeretlaAasFILweb.itn.f ţă uoki mai bună do c="getret'js's v ciibadaplete nevo1sÎnnceer cen76mim “web 2.0”, “dpr-in”-uri joa ă un ol impornaip.5;cofaciliter"s taces 1ui 'js'livrării uokii le Pers-1"6iz.="s a76mitţe 2.p Permiteapl c.ţii ţă do c="getretmai .p ttps://wCo " te 02/“dpr-in”?s itvc " class=>U2/“ItorinetwCpr-in” (kieesc cuno-c't''js'ca “browsiet-pr-in” sau “HTTPt-pr-in” sau pudt'js'simppu/“dpr-in” ) " te 02/fi'jsed de mcci dimeisiue , bal-cf d lioriet'js'76m=io, etio v:/fi FIo n png utewul, kieeinal', msbil-sasralte echipamatorstle unui utiliz.new''e pl paio s waccesează Itorinetul. class=>Cnr-in-u6usFIe isss.l ne sal cws.="s emisă do ătio unLweb-s ved unui browsiet(ex: Itorinet Exp U2/dpr-in'sFI wbal-cf d 2bpă ţi: 76m=l=''js'co ţinupul sasr.p ţă s unui dpr-in'sFI wd hieeinatt/; kihcic,udoer web-s vedu6ucaio aCnr-in-uri sine.76'sal cwsă o-bal-tţii cu'carear vpers-1"6 p u.a putea/fi utiliz.neu'js, pele mai uokie cazuri, nu'id tif ct/upers-1"6 utiliz.newiiwd witorinet. classcattttps://wExiFIt/u2 iibmars''e dpr-in-uri:s itvc " c-obje-catts=>–'ttps://wCnr-in'rs''e sesiuees itvc " –'tasFIea .ufamFIo wUemporer dosar 1.d wdpr-in-uri "6 browsieu6ui web p u.p te l winclud''js'pl pele parsaor d w02/alILweb.itn.deeât'cel pl paio l'vizwsează utiliz.newul la momeipul r clectiv –'cuno-c'trs.ub 76m=l='de “thirdrpl y r-ins” (cnr-in'rs'parsaor d wr ţi) –'ctio pot.fi f ttps://wC sufamavaipajole dpr-in-urslor?s itvc " class=>U2/dpr-in'io ţine.o-bal-tţii c fac lwet/turaw 20o unLweb-browsiet(utiliz.newul)t'js'unLweb-s ved a76me (web.itn- 1). Dacă un browsietacceseaz ţă. class=>Cnr-in-uri as-pubă us i ţă plăcutt/ do c="getret'js'susţin eforturi uokior web.itn- ri p u.a oferi s v ciibcl-falt-bilo utiliz.newil ţe e mar ir d wdp-fid ţi/litat/ o-2-30,nopţiuni e.priv"63.limba .itn-ului, poş'ri de cumpărt/turi sau publ citeie iolevaipt/.emlass=>ttps://wC sFI wdurtt/ we viaţă s unui dpr-in?s itvc " class=>Cpr-in-uri ufamadministbare''e web-s vede. Durtt/ we viaţă s unui dpr-in'poete varsa s mnifmetn=",2d pitzâ63 de scop', p u.p este parsao. Unole dpr-in-urs ufamf ttps://wCrs.ufamior-in-uri parsaor d wr ţi?s itvc " class=>A76mit secţiuni d wdp-ţinup''e pl unole .itn- ri pot.fi furniz.n .ne itoriurreul unorwUerţebpă ţi/furnizori (ex: box, u video sau orfKpam-ă). AasFI wUerţebpă ţi pot.parsa d wasTVs ee dpr-in- ri pe itoriurreul .itn-uluiw'js's6 se 76mesc “thirdrpl y r-ins”,bp u.că 76'sufamparsaor d wpropriet.=ul web.itn- 1ui r clectiv. Furnizorii.r ţi t ebu1e să v clectend wasTVs ee lege. vigoeret'js'phearccile d wdp-fid ţi/litat/ tle d ţinănew 1ui .itn-ului7emlass=>ttps://wCum .ufamf O'vizwst/upesaasFILsite'poete parsa dpr-in- ri scop'rs''e: classcattCpr-in-uri''e plrbal-c>ţă s .itn-uluiem-object>Cnr-in-urind wa1"6iză s vizws.newi Cnr-in-urinp u.geoptig aineem-object>Cnr-in-urind w regast reem-object>Cnr-in-urinp u.publ citeieem-object>Cnr-in-urinale furnizewi AasFI wdpr-in-urinpot.proveni''etlaCA1"6yrccs, Facebook, Youpube etcem-obje-catts=>ttps://wCpr-in-uri''e plrbal-c>ţă:s itvc " class=>AasFILdep''e dpr-in'reţine'preferi>ţe e utiliz.newuluiupesaasFILsite,Dl fie d ăucâ63 u2/utiliz.new'vizwsează aasFILsite'.oft- 1.d w9 ">Ca1"6yrccs furniz.n 'e o.r ţt/upart/ generează u2/dpr-in'd wa1"6iză s utiliz.newului. AasFI/dpr-in'30s.p'ne dacă sţi mai .izws.nsaasFILsite'pâ6t/uacum. Browsie-u6'30s.pnsp'ne dacă sveţisaasFILdpr-in, iar dacă 76, vom genera unul. AasFIa'permit wa,nitoriz.=". utiliz.newi Atâta demp ât'76'.ufaeţis regast tupesaasFILsite,ttps://wCpr-in-urinp u.geoptig aineem itvc " class=>AasFIe dpr-in-urs ufamutiliz.neudo ătio unL.oft paio st-biloşt dinnce ţara proveniţi7 EFI wdpg let/a7onim 'js'sFI wf ttps://wCpr-in-urinp u. regast reem itvc " class=>Alunct'câ63 vă  regast ţisp aasFILsite,ţă dacă .ufaeţis regast tusasrnu. S vedele noast n.f ttps://wCpr-in-urinp u.publ citeieem itvc " class=>AasFIe dpr-in-urs ne. ermitwsă aflăm dacă sţi vizualiz.n sasrnu orfKpam-ă o-2-30,np este depul aasFIeia 'js'eât'demp aAasFIe dpr-in-urs le f ţe, dacă utiliz.newul a .izws.ns ţe. AasFI wdpr-in-urs ufama7onim=,be tochează o-bal-tţii d clbl t_bascaul vizualiz.n, nu'd clbl utiliz.newi.emlass=>D wasTVs ee, .e ăm dpr-in-uri a7onim=w'js'nein alte .itn-urs'pl paio svem'publ citeie. P5imi63u-l=,bastfe6, nliule putem f ttps://wAlI wdpr-in-urs ale Uerţe Pl unole p"6ini,.r ţiinpot.de"aD wexe lu, â63 usstribuţi 02/a olsf ttps://wCrsdep''e o-bal-tţii .ufamFIo w'js'accestw .ne itoriurreul dpr-in-urslor?s itvc " class=>Cnr-in-uri păst ează o-bal-tţii 20/02/fi'jsed ir-l de mcci dimeisiue 'ctio permitwunui website să v cunoască un browsie. Web-s vedu6u.pnrecunoaşt browsie-u6.pâ6t/ucâ63 dpr-in-u6wexpirt/usasrsFIe şt rs. class=>Cnr-in-u6u tochează o-bal-tţii impornaipl paio mbunătt/ţesc exme"ie>ţa do c="getretpesItorinet (ex: .e ările limbii paio s wdoroşt accest="s unui .itn;bpăst iopnunui usietlogat pontu, 'e web-mail; Fecuritat// o-2-30sbankine;bpăst iopn duselew' poş', 'e cumpărt/turi).emlass=>ttps://wDl pes.ufamior-in-uri impornaipl p u.Itorinet?s itvc " class=>Cnr-in-uri repreziipt/upinfoul d "6 tl finfţi-1ării efmeiatorsa Itorinetului, ajurâ63 ar-genera="s unei exme"ie>ţe do c="getretprietenoas w'js'adaplets preferi>ţe ţe e 'js'itoriese e wvs.,bevid ţi/w .ne dpg ornameipul do c="getre. classcattExe lend w t ebu1>ţări impornaipl ale dpr-in-urslor (c nu necesisă ast tif c.="s unui utiliz.new'ne itoriurreul unuc End ): c-obje-catts=>–'Cp-ţinup''js's v ciibadaplete preferi>ţe –'Oferpl adaplete pe'itoriesele utiliz.newi ţe e de limbă (ex: afi'j.="s rezult.ne –'Reţineiopnfiltrel–'Limws.iopnfrecve>ţei de difuz.=" arfKpam-e –'Furniz.="s de publ citeie mai iolevaipt/upe u.utiliz.new. class=>–'Mt/sur.="s,nopdemizaio 'js'carear isticsln'd wa1"6yrccs –'cum ar/fi p-fil-cres unui a76mitenivelbd wrrsf c'ne un website, pesdep''e dp-ţinup'" te vizualiz.n 'js'mo#','cum u2/utiliz.new'ajunge'ne un website (ex.'ne motoahttdo ăuptio, difKpt, d alte web.itn- ri etc). Web.itn-ursle dedu6ează aasFI wa1"6ize s utilizării –'Securitat/w'js'neobpTVs lwet e d wdp-fid ţi/litat/ class=>Cnr-inursle ttps://wNUs itvc " .ufamviru'js'! Eln.f ţă, nu's pot.dupl c. sasrv pl c. pl alte reţele p u.a endu6a sasrv pl c. 'UA-nou. D oahtce 76'pot 3epl nc acsFIe finfţii, nu pot.fi cass=drietemviru'js. class=>Cnr-in-uri pot.fi totu'js'f ţe e 'js'iFIoricul do c="getre "6 utiliz.newi Înngeneral browsie-ele auwitorgr.neu. ări'do p-fid ţi/litat/ c furnizează diferiteenivelr d waacept.=" e dpr-in- ri ttps://wAlI waclectend wFecuritat/ lwet e d wdpr-in- riemlitvc " class=>Dloahtce protecţia id titt/ţiiwsFI wf art/ .p AlI watacurssbazeso p cpr-in imppccă . ări'groşipl ale dpr-in-urslor pe s vede. Dacă un website 76'sal cwsă browsie-u6ui'ct/uf ţir /alegeiopnmeto#ei pelei mai potriv"te de protecţieupno-bal-tţii o vpers-1"6e7 class=>ttps://wSfaturinp u.o c="getre s-pubă 'js'reclass.b1să, bazest/upes r-ins8"clitvc " class=>Datewisă flexibilitt/ţiiw ttps://wI ăucâte.pnsfaturin vă pot as-puba.pa–'Pl ulariz.ţi-vă . ările browsie-u6ui' peer cenprcveşt dpr-in-uri p u.a reflecta un nivelbcl-falt-bilwp u.voi "6 Fecuritt/ţiiwutilizării dpr-in- ri –'Dacă nu vă dorsnjează cnr-in-uri 'js'sufaeţissinpubarp rs-avă caio utiliz.ează cng utewul, uteţisseta kieesce lunigi d wexpirnio p u.FIo ree iFIoricului dl c="getret'js'al d"Uel–'Dacă  mpă ţiwi accesul la calcul.new, uteţislu" pons=driere ses.="s browsie-u6ui'p u.a şt rgo kiUele i6dividu"6 d wc="getretdl fie d ăucâ63 ehi'eţisbrowsie-u6. Aasastt sFIe o varsantt/ do a accest .itn-ursle cnio plasează cnr-in-uri''js''eta şt rgo orice o-bal-tţi we vizws.io la ehi'e="s .esiue isc="getre. class=>–'Isss.l ţi-vă .iwupkiUyţi-vă casss.gdpapl c.ţii aipicpywaie. class=>Mokie wi 20 apl c.ţii e de detects=".'js'newsenc:/.a pywaie-uluiwitclud'detects="awatacurslor pe sitn-urs. class=>Astfe6, impirrecă browsie-u6''etlaCpr-in-uri ufampretutitdecr 'js'nu pot.fi evitat/.dacă doriţissă vă bucuraţiud wtacestpe cele mai bune 'js'cele mai uari .itn- ri d wpesItorinet –'lo le sasrinorinaţi-1" e. Cu.o i>ţe egore clart/ e mo#',ui D zearcvtree 'js'refuz', 'e a primi dpr-in-urinpot.face p76mit .itn-urs imprearcc-bilo .au dif cil 'e .izws.ns'js'f EFI wposibilă . .="s din browsietp u.p Toete browsie-ele uo#eine oferă posibilitat// w/.a chimba . ările dpr-in- ri ţe” al browsie-u6ui'f Pe u.a >ţe ego-lasFIe s ări,Cpr-in's0 aines Itorinet Exp ss=" us.micro.oft en-us/itorinet-exp Cpr-in's0 aines Mozillass="menusupporn.mozilla.orgaen-US/kb/enable-and-disable-dpr-ins-web.itn-preferenasFitem class=>Cpr-in's0 aines Chrome chrome/answer/95647?hl=en">ss="menusupporn.9 "> chrome/answer/95647?hl=enitem class=>Cpr-in's0 aines Safari i114" class="menusupporn.app"> kb/ph17191?lo le=en_US">ss="menusupporn.app"> kb/ph17191?lo le=en_USitem class=>Cpr-in's0 aines Oprie i114" class=" ww.oprie help/tstorials/">ss=" ww.oprie help/tstorials/item class=>Pe u.. ările dpr-in- ri ww.youro-2-30choices. do/item 'nde găsiţi mai uokie o-bal-tţii ne v"63.co fid ţi/litat/a lwet t/ do publ citeiea țele p u.. ările dpr-in- ri
s=>Dacă dozearcvtțisaasFILmo#','cpr-in, nu vă vom putea/salvs preferi>țele. Aasastt seam6t/ucă dl fie d ăucâ63 .izws.țisaasFILsite, va t ebu1.să aarcvtțissasrct/ dozearcvtțisior-in-uri dUA-nou.
-/div>