Alina Gorghiu, Șefa PNL vrea ca România să fie iar sclava FMI, UE și Băncii Mondiale

/">LIFE
/">LIFE
< /wp-cocst t="73/wp-cprivacy-' stvt a {colol /wp-ca>< tab'"ca-pubP lwiv>li>ier{colo ="mastoo oki< /wp-cocst t="73/wp-cst/icr-nokess {colol /wp-ca>< tab'"ca-pubClink"-""ile so/icr nokesgooer{colo ="mastoo--> _blank115"> Powe"> by <{cololGDPR Clink" all-lianceer{colo c="htt.t="73" src=branvrmat wmzoUps://www.rec="htt.t="73" src=escriplef2/www.las0 />< < lwiv>li>ier{colo< -ges.oggenerează ut tlink" cuaomyiză 3"utiliz-inuului. A ten tlink" e-upp"neT/amă 3ţ-tmai vtzwu-i"artenTsoteFpânteiciucnu-ipe vtzwuează şi câtFde"d1s/o facprpWjQporAtâta mpx âtFs= puu-eţi"T\cregost/at-ge"artenTsote,/r ten tlink" e wORtcufi ft-asotm cl a"ident>fosa/persnangdprftzwc , ele suu-ift-asote doa-pT\c scop"psatienmc. Dacaipuu-eţi"T\cregost/at-gu/divşti,n cuasev cea, pUtaliiloy-c nu-iaiidp-aţi"furniz-i, cum arnfi adeesg cue-mail şi us,#ma>me-ul – rreny"a fi)ndisupuscu-lnfident> lwi ţiiuşi ghiuedru-itemdttpT,#meni şi C7"diti/, Ppost-5ă d-i-lnfidenţiblwi-ie umuşi ghiuedru-itemlegosl ţiei ttpvignarg0ouF riv) 10-a/"rotejb113"ua-gdtemcuFcar letpersnomyprpWjQporrch-formClink"-""i7 cl geolgoger2.pnt {12">ea-gel unnsstvtcium-s=mo. Donasev cea, pei erm"2cugă asocadivorice cov clgoiuupon nu-iT\l -baraţi"p16pmee-ul no112n c us,#ma>me-ul dvs. Dacă nusaţi"sel at “păstreazn-mă T\cregost/at”, r ten tlink" s-uva şterg-iauto hcândiveţi"T\cchide"/rows,#-"y"sau calcul-inuulprpWjQporrch-formClink"-""i7 cl publoswu-e t {12">-ge"artasiă rel= <ţicprpWjQporrch-formAlncu-link"mu"i alesi,#ţeitem0ăeţ-er{12">i cgooy-erm"2uunui websote să /Ucunoască un"brows,#. Web-sstveeuy-va recunoaştet/rows,#-"y"pânteră=""i).t WjQporrch-formDon gupuu-itoink"-""ile imgo#i-clon cl Itype-et?er{12">-gun ul tcl mymrl fun ţinoăriiueftci-Lotua Itype-etului, u-itândi-a/generln13"unei"yDkbai cţetd-ia>Exel-lc7 cuT\c .moovcţăriuimgo#i-clonalettlink"mu"ilor (cnu-ipucnokes-,ă autent>fosan13"unui utiliz-inumghttp-typemediul unul obje): hstatu "por– Clnţipulmşi sstvtci/ adapu-ieyp-gel utiliz-inu. href="h– M="s""-113,"o mwznu-işi car leienmcil" cuaomyyt-5s – cum arnfi -lnfi re3"unui -s=m"2"nivel cu r3fosmge un"websote,n gu pm cutlnţipulmyndicvizualiz-i şi mod"" cum ut utiliz-inumu-ingemge un"websote (ex.mghttpmoto id d-i-ăulgoo, dimaxt,T/inFal " webpmee-u"imetc). Webpmeemu"ilr deeuyează artencuaomyize 3"utilizăriiuitem0el aiT\mbuport ţi-pmeemu"ilr T\c b ceftciul usst-ite. href="h– Secirwi-ieuşi ghoblev plegd=e cu-lnfidenţiblwi-ie href="halink"u"ilr rch-formNUer{12">i ţiiutencuftes.ogvaiteoasă şi rep- rept""yfie-ăruinutiliz-inuudcu-type-et,-eny" itt/upl să sepştion guev15/uaieu roblev ppotsmreantlink"-u"ii . Pcl că ghttp-typemediul itemss ectedm"2"T\c mod mitvia/20T\c -mbty sensu"iuinl= <ţiiuT\cyret/rows,#uşi websote,n/amă ut -tac-inumtau crsnană neautou-zgiă retstvtnpyT\cn accirsul cu r3edm"2e11u3"ua-gdte,mrel= <ţiiiemtlnţipule cu-link" potsfi retstceptete. Doşi ftes.og"-1,/r ten teseFpORtcuT\cyâl-laT/amas/rows,#-"y"semtln eaz l3"pstv,#uft-asondio reţeaun w" sgiă (ex: o reţeauWiFimnenecirwzntte). href="hAlncuatacu"iubaznuoy-c link" imgl-5ă ps-ărimgr-şilonalettlink"mu"ilor pe sstveee. Dacă un"websote s= s .mciiă /rows,#-"yuiFs ft-asească dnar caomy w" sgie,/rtac-inu-i7 otsft-aso artasiă vulnerlbilwi-ieu cl a aăcăliy/rows,#-gdprT\c -/ bimitcurel= <ţiiughttp-typemediul taomy itemnenecirwznte. Atac-inu-i7utilizează apoiurel= <ţiiiemT\c scop""im c auackesgmneautou-zgiV6s=m"216pmeemu"ip Eencuftes.ogimgo#i-cl s fiţi"anccţi T\c -lege113"metodein gdr-tmai aotriv)temdcuprot ţieV67rel= <ţiiioetpersnomygprpWjQporrch-formSfat""i7 cl oia>-ge"xtink"sm-4112">rch-formI-ite<ţi"fv>rămgriji T\cs cuFu-itoeul tlink"-u"iite:er{12">ii"a>< cuFT\ccredrueype -type-etprpWjQporrch-formCum otso ri clink"-""ile?er{12">fosil de"vtzwu-i"şi ft-asot. Donasev cea, refuz""y cuaiaccepte tlink"mu"i p T\cseamntePel aiT\cţeieg- urtenepss-ări,/urmorinaeele lnfo-""impotsfi ft-asoto-re,/rltfey-ccieţi"ft-aso o ţiunea/“u-itoe” a"/rows,#-"yuiFpcl mai mule spUtalii.t statu "porClink" s-r2.pns T\c Itype-et Expiteer wCaută" /> v> /> v> /> /> /> v> /> v> v> < pnomy oc="ht privacy_' stvt at wmzoU)ftem-mg "> cz veaz t sabol="search-schki <-item-type-tmlink"-slitle tlink"-ro"nd" /uplo ton'enable="Ac vgt" /uplo ton'disable Dcz vgt {colo"search-schki< sabol="search-sch< ="hDa5ă d-z vgți"artenTmod"" clink", nusvă vpm acieansalv3"p< arch >< >< < < < >< >< < < ch-s t="73" ="cofix ://ww< > oc="htCache by WP-O mwze (gzip) - /> <