Alexandra Cadanțu, calificată în sferturile de finală ale turneului Bol Open din Croația

< cnt/uploads/2017//8er-moite-tc0eies catebizitlevfmrdeza tag-wteps://www.recentn meevf eView/">oryICAgIG"cn earchpd-1',d
 • vf"View all pose/uploads/2017//8pe-evf eebiz-FI5 CAgICG"cnad"kolCAgaixQ.vlhHKpTQ6g/upl1ron span.gdpr-icoxAlexandra Cadanțu, calificată 4Vd+jUvp/Open din CroZc5oove_g 1fOsd="pim2ELcv.pusip/itleyLporie yaHn gs a+jgs5spyPcTinZONtrong
  ot77" ccu-1'>mii tot7 /> doi' srublish fo , pe ds/2017/06/alin-crotrte" uri.-sxpanZORomâncaranpierdut ="seiv>s 3-6, rranrev tn-croa uv>doi'un typeule="us 6-2, și același scorrancâștns c și a uv>trte, 6-2.-sxpanZOÎroatia%2F"> număsiv>o ta srt statuormat-standar.-sxpanZOCi-bol-ool/n-croatia%2F"> cu-1e3 zhea menuin ds/2017/06/al=și dspaartZile sek.-expane" in SPOsSs Top dinCCAgIC9vsit2eyLporie
 • ĂNĂTATEiv id="primary" class="content-area">
  objeiv id="primary" class="content-area">
  Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' pupcjquery.magn" /> pup.min.js? =5.4.2'>Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' admin\/admin-ajaxG3b+O,> _id":e <,> lugin_dir":egory m\/\> \/ lugins\/-modaie_modioompliance<,>is_ryIC":e<,>chrac _init":e <,>enabled_default":{"third_){dty":0,"advanced":0},"geo_lo eVie":efalse<,>force_reiv> ":efalse<,>is_sir_co":e <,>cup20/0_user":e0<,>iv> _lity":lfOp a,>ce_modaexpir eVie":e365"}gs/* ]]> */ Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' < lugins/-modaie_modioomplianceidgstt 3naTss/>Kt 3naTsXt6etiHH5a epT5xr':#ezeng.pusrt-g'ps://' includos/G"c> embed.min.js? =5.4.2'>Kt 3naTsXt a,#mV1"TDnCCan.classe_gdpr_cookie_modaokie_h-icon"> lityohidegetaxono1t:to pan.change-se-gdpr-modaokie_on,#moovee-gdpr catefix to o-pper",on-lefvee-gdpr_cookokie__t .mo_vdiv clll< data-adl-gdpr-modaokie_onloses.
 • v rac necesf="< classct>
  Powepostby  wag-tereza-mrtab Prezenef=" gener rel=" fidenndarlitățiibjclassC0/0pwan.change-se-gdpr-modatab >> si utiliznt v>> ryIini> s7 /> pr18">c />adop9739> po739>colecta, utilizn cestorsrpeopersoan9ler) 0 :0r/>sucontolectate.-sxpanZOCu to739> cestea, fies.re myIina> cu s.r18"9"opersok r-schrong -expanZOIn gener r, putcti accesf ryIini>H faart">in nevo> ">iurnizntilinfen diii>cu s.r18"9"opersok r.-sxpanZOP 0 arva sftisent= nevo>l", H va>po739>oovecien ">iurnizntild739>cu s.r18"9"opersok r,> v abili coLcvKCcdenef saut) 0 a>="ocesf com .-expanZOIn vKeci r,>es0e vorba> cu s.r18"9"opersok r tcdiinerscopur c) is", -sllecietyperl/ei aleypernu-1'>lucr Bui apoi> ceste d739>i01r-ussmod incemlatibil acesterscopur .-expanZO tunceos.ndntolect Bui d739>cu s.r18"9"opersok r, H infen Bui persoana beameuza beamomeneiv>sautinai017> utilizninerscopur /> lucr ze tcdiid739>cu s.r18"9"opersok r a tcva0e,c) dtin ecperneexcessSdinerra id=>cu scopur />) 0 :0r/>sucontolectate. H va>adop97 to739>Cn4soziti le necesf=">) 0 :0rd739lercu s.r18"9"opersok r p'>lucr739>o">inscopur beame=">autfosontolectate.-br po739>oovecien d739>cu s.r18"9"opersok r ) 0 a:-expanment< >V">iurniznlinfen diii>1'ivxndn="oduselecpers v ci let-categor>Executsrpeoun dfu tranz18">ilerdumneavoastrct-categor>P> ipm= sravKecte>vel r/>pe diur ort-categor>wraunicfrpeodezvolta -3ldiii>comerci r9>cu dumneavoastrct-categ mentnZOH ocomerci ra faart">obtin nerp'> rabil Ccvsmtamaneiv>dumneavoastrc.-sxpanZONtrong Des0ina97'ii d739l cu s.r18"9"opersok r-schrong -expanZODes0ina97'ii d739l dumneavoastrc persok r/>serlimie Bui zxclu = srpersoan9lerabilit739>o">cunoasca> ceste d739>dnt v>a">i#000}>> re s.re ler pa.-sxpanZOH va>po739>cere d739>cu s.r18"9"opersok r imp'>una iurnizo'ii saut)/esta97'ii ders v ci srce=">ap9leBui H p 0 arva ="ocesf com . cestiavrmatun d>suconoblns cl Cctr18"ual>o">LcvKecte fidentarlita B>pers l a d739l re s.re lerpot ="sei>persf nu- />utiliz ze tcdiinerscopur />misiunii s.re le-atfosonincposi01a97.-sxpanZOH o ze sautced ze unory rtild739lercu s.r18"9"opersok r faart"="obn dumneavoastrc,rcu exceptar,inersKeci r,>atun dt r/l c.zur9:inerallecn unei dec zii jud ci0r/>sautadministrc">ve,c) 0 a>ve fen drl/eisldiiei allecnb>l", ) 0 a>="otej dreptur />vx bunur />H zxclu -sxpanZONtrong DurftB> te, erge yperosoziti"< chrong -expanZOPutcti oovecien nero'it= momene :0rH oarva ac#0C4 dreptul vesc -sxpanZOBf ef ci0ti te saut/ erge y cestor d739>peode dreptul va opune, beamotsSdinetevfinte, srp'>lucr7 d739l susmeneiok 39.-expanZOIn ce ce =">vestlternvKectafea>comerci ra, putcti utiliznidreptul te.-sxpanZOP 0 arbf ef ci0 administrc"oruluiype diuluili017/netlbeameuza si/sautLcvKCcvnb>luluil) 0 : fidentarlita B>d739l -sxpanZONtrong Securita B>d739l < chrong -expanZOH a imp-evf rmasur cdlterntectie ) 0 a>as l : fidentarlita B, ecurita B>sili017grita B>d739l rcu s.r18"9"opersok r me=">va =">vesc Accesul srd739lercu s.r18"9"opersok r este limientlangajftil c.=">tr buie sav />cunoasca>siame=">autp> ipmt sro fen dre cu-1'ivxPOs srnen > comerci r,lielecta alie_rdok 39l ban> te sa miltil :laceste masur cpot Ccven nercoda alSSL () 0 a>ent= d739lerilizibil7> ) ner alptu celecta ii sauttransferuluiyde d739>ce fidentarle. cestin utiliznte d r ) 0 miltsrotaineypernu-vor>in pastrcte.-br te, afectate>sautaccesibil7>) 0 rti -sxpanZONtrong Ce_mods< chrong -expanZOH tolect Bui d739>refer9toaPOs srutilizn pe diur orli017/netl) 0 a>ofer9 s v ci tex bune v zient v>> si utiliznt v>> > ,-1'inrutilizn de „iv_mods” –-insie=">) ame="> copiBui pe hard>Cn4civ>dumneavoastrcta9unceos.ndnaccesfti un pe d. Fnsie="le ie_mods nu-1erm9tridenta /> tem=dumneavoastrc persok ra. Date>dz te.-sxpanZOPutcti oetsr astfer lib rta B> acceptf sautnu. D vf ie_modsiur / -sxpanZONtrong S v ci i017/18">ve< chrong -expanZOAnum9te myIini d< lH cCctneri#000}>li017/18">vel(chat, fenum, etc.). Putcti utilizniaceste i#000}>l1'inroompletn unui fen ulab tyinscv> rd. Fen ulabiv>sovecien un9lerd739>cu s.r18"9"opersok r, cum ar>in num"l", ad/esf, numabul am"liorsrp v ci leli017/18">velsilarva raspun t nevo>l -br iyinscv>s sracesters v ci pot av ccess srinfen diiile>iurniznt< lner alptu inscv> rii silpot mod" /> saut/ erge nero'it= momene infen diiile>iurniznt< -sxpanZONtrong Ltag-ur csp >al0e myIini al0e pe diur . H  nunto oleBui acesterse diur ypernu-1o739>fi sid7/1t raspunznt v ) 0 mr18">c /> beama"9"i7> c />acestor se diur yin ce ce =">vestlterntectiB>d739l rinai017> utiliznisaut iurniznld739>cu s.r18"9"opersok r -sxpanZONtrong Acceptn prezene9l rr18">c < chrong -expanZOP'inrutilizn acestuiype d,>acceptfti prezene9l pr18">c . Daca nu>acceptfti if}enuii>acestor pr18">c , nu-utilizfti pe diullpernu-iurnizntild739>cu s.r18"9"opersok r -sxpanZONtrong Mod" /> t < chrong -expanZOP'ezene9l pr18">c >autfoson18"ualiznte luna aceastf. O'it= mod" /> te v">in publecn rt">c >perva intrc nervig r/s srtublecn ei DneracestpmotsSrva rug mroar Ccvultnteoperiod"c aceastf myIina.-expanZO cestpwebpe d>fv> seş ie_modiur c(atât ="o1'ii cât şi ) ) 0 a>eurniznlutiliznt v>> o expev> nţă mult-tex bună d"> nevo>l sşi i017/esuluiyfiesăruia.-expanZOÎn ce ce num9m “web 2.0”, “ie_mod”iur />joasă un ol importane ://wentilit7r ccesuluiyşi livrătpx multiple> s v ci d ame=">utiliznt vullpe bucurjav1tyi017/net, cum ar>in:-expanment< >Persok rizn anum9t s tătps) um: limba ://wme=">es0e vizualiznt un pe d,smoneda ://wme=">s un>) –-generându-o vech>l1'inraccesf bu"onuluiy“inai017” şi “://apoi”)t-categor>wr_modiur />oferă d"ţ>năt v>> derse diur yun feed-iterva> oslasupr1 moduluiycum puconutiliznte pe diur / > dercăt=">utiliznt v , astfer ://cât /jav />1o73javent= şi mex ef ci ecşi mex accesibil7>) 0 utiliznt v .t-categor>Perm9trallecnţ>>> mul aledinisaut al0e pe diur /javinc="a o expev> nţă d"> oa/ja,smex utilă şi mex plăcu3ja. Îmbună3jaţesc, >rotaine.t-categ mentnZONtrong C">es0e uss“ie_mod”?< chrong -expanZOUss“I017/netlCe_mod” (if}enu>cuno4cit şi ca “browsf}ite_mod” saut“HTTPite_mod” sautpu sşi simp-us“ie_mod” )>es0e ussfişie derm>c >dimensiuni, fen diidnerli17/esşi num"te, > te v">in sto rne iemlutcvul, if}einalul mobil sautal0e ech>pam ecx />unui utiliznt vcdlte >me=">scăt=">unpweb-s ve unui browsf}i(ex: I017/net Esllorer, FxPOfox, Chrome)sşi estnen="ograleypoftwf=", viruşi saut/pywa/esşi nu-1o739>accesf infen ţ>>>ecdlte >hard-d">veiur utiliznt vului).-expanZOUssie_mod est: num"l" şi co ţ>nueiv>sautva> a alie_modiurui Mex mult, urftB> un utiliznt vcseclas1 rclte >webpe d-ul asociatpwebp ve urui LcvKectiv.-sxpanZOwr_modiur />://ws>nennu-sovecieă infen ţ>>>cu s.r18"9"opersok r ) 0 a putca>in utiliznte şi,>://wmele-tex mult">c.zur9, nu-identa />jav1trsok r utiliznt v>iydNtrong Exis jav2 memor zeipânjavcând>utiliznt vulliesecdlte >webpe d-ul LcvKectiv>saut://chide fereastrc browsf}urui (ex: ://wmomeneiv>logătpx/delogătpxte >un Cctcdltweb-texl saut) reţe /> hard-d">veiur unui iemlutcv sautech>pam c(şi ://wgener r> persis e lm9l p ss.17> decât m9lte >me=">lal-v zieeBuă utiliznt vullla-tomeneiv>LcvKectiv>–-cuno4citecpub num"l" de “thirdtp> y iv_mods” (cr_modur cp ss.17> ) –-cf=">)ot in fv> site ://wmodstnon9m ) 0 a memorn i017/ese />unui utiliznt v, astfer ://cât /ja incât tex ="levanejav1t 0 utiliznt v .t-xpanZONtrong C0r/>suconavaneaj"le ie_modiur or?< chrong -expanZOUssie_mod to ţ>neninfen ţ>>>c0r/>entrl/ejaturaclas1r">unpweb-browsf}i(utiliznt vul)sşi unpweb-s ve tnume (webpe d-ul). Dacă un browsf}iacceseBu0r celpweb-s ve dnernou,r cesta po739>citilinfen dţ>B> ok ://wmonseci ţă.-sxpanZOwr_modiur />as ă us >> o expev> nţă plăcu3ja d"> n efortur />multor>webpe d-ur c) 0 a>ofer9 s v ci fentabil">utiliznt v ll :lex –-prefer9nţe>e ://wma"9"i7> Blita otaine, opţ>un>>e>1'ivxndnlimba pe diului,wmoşuriyde um)ărjatur sautpublecit7t">="levaneja.t-xpanZONtrong C0r/>est vuconadministrc"ecdltweb-s ve e. DurftB> ver srp mn" /> tsS,r derscopul ) 0 :0r/>estlte ss.1. Un"le ie_modiur >vuconfv> site zxclu n ă sesiune (sessd=" iv_mods)sşi nu-tex vuconreţ>nue od ă ce utiliznt vulla )ărjasit>webpe d-ul si un"le ie_modiur >vuconreţ>nue şi refv> site de fies.re d ăvcând>utiliznt vullrev>nen=er celpwebsite (“ie_mod-ur c) n dn e”). wu to739> cestea, cr_modiur />pot in ş rs7> p ss.17> ?< chrong -expanZOAnum9te secţ>un>> nuecdlte >un"le pe d-ur c)ot in furniznt< n\neri017/lediullunory rţe )ărţ>/iurnizo'i (ex: box, uervideo sautorose spă). cestrpot = ss. sernumesc “thirdtp> y iv_mods”, ) 0 că nu-suconp ss.17> webpe d-ului LcvKectiv. Furnizo'ii terţ>>tr buie să LcvKecte c /> Blita x /> <ţ>năt vuluiype diului t-xpanZONtrong Cum puconfv> site to_modiur />d">căt=">acestpsite< chrong -expanZOO-v ziejav1tyacestpsite po739>= ss. ie_mod-ur c://wscopur cdl:-expanment< >Ce_modiur cdlte rfen d ţă pe diuluit-categor>wr_modiur > t-categor>wr_modiur ) 0 geotafg dal t-categor>wr_modiur wr_modiur ) 0 publecit7t"t-categor>wr_modiur a />iurniz v>> derpublecit7t"t-categor> cest Ak ry">cs, Fnt=book, Youeibe etct-categ mentnZONtrong Ce_modiur cdlte rfen d ţă:< chrong -expanZOAcestp apcdltie_mod reţ>ne-prefer9nţe>e utiliznt vuluiv1tyacestpsite,r şa ://cât nu-tex es0e nevo> dltseen > >a fies.re v zien=">a pe diului Exe="tl:-expanment< >petătpl9 volumuluil) 0 video soove t-categor>ve dzB> estltcemlatibil browsf}iurt-categ mentnZONtrong Ce_modiur c) 0 ak rizn v zient v>> t-chrong -expanZODe fies.re d ăvcând>ussutiliznt vcv zieeBuă acestpsite poft-ul ak ry">cs furniznt " genereBuă ussie_mod >mex v zientyacestpsite pânjava um. Browsf}iur neyva spune :ă veţ>yacestpie_mod, iab acă nu, vomwgener unul. cesta-1erm9tz tenlutiliznt v>> unic>>c0r/>ne v zieeBuă şi cât deydesro fac -sxpanZOAtâta alp ât nu-pucoeţ>y://r/eistrctv1tyacestpsite,r cestsie_mod nu-1o739>fi fv> sitc) 0 a>identa /> rpersoan9lerf zic", - />vuconfv> site do r ://wscop>v atis0ic. Daca pucoeţ>y://r/eistrctv1ureceş0i, ) ame="> i le-aţ>yfurniznt, cum ar>in ad/esf > dnerTf}enui şi C diti , Paxo">că d">ce fidenţ>Blita ) umlşi n\/aed v>> l/eisldţ>ei nervig r/s u-1'ivxPOs srt"otej d739l cu s.r18"9"opersok r -sxpanZONtrong Ce_modiur ) 0 geotafg dal t-chrong -expanZOAceste ie_modiur >vuconutiliznte d">căt=">unppoft>me=">stabil"ş din ce ţaart="oveniţ> Est sitcd r ) 0 a tafg a co ţ>nueiv>–-chiab şi a9unceosând>pucoeţ>ype myIina>noastră ://wlimba română saut://stltă limbă )/imiţ>yaceeaşi ree spă -sxpanZONtrong Ce_modiur ) 0 ://r/eistrcret-chrong -expanZOA9unceosând>vă ://r/eistrcţ>ype acestpsite,rgenerăm ussie_mod c0r/>ne tnunţă dacă pucoeţ>y://r/eistrctvsautnu. S ve ele noastrd>fv> sesc acesterie_modiur c) 0 a>ne trjata co eiv>c0 :0r/>pucoeţ>y://r/eistrctvşi :ă veţ>y1erm9siuneav1t 0 un s v ciu tnume. Dme=">lal- cţ>ype pe d-ul nverru>c0 usf}# aţ>yselectats“păstreBu0-mă ://r/eistrct”, cestsie_mod seyva ş rg">auto diisând>veţ>y://chide browsf}iur sautcalculnt vul -sxpanZONtrong Ce_modiur ) 0 publecit7t"t-chrong -expanZOAceste ie_modiur >nen=erm9tlsă aflăm :ă ţ>>vizualiznt sautnutorose spă otaine, :0r/>estlt apullacesteia şi cât alp a trecut d">când> ţ>>văzut mesajul )ublecit7r.-expanZOAceste ie_modiur >lecfv> sim şi e 0 a tafg a publecit7t"srotaine. Putcmcfv> si, ţ>nând>useil rţe )ărţ>, ) 0 o-tex bună tafg a=">a mublecitjaţii, ) 0 a>trjata d vacanţe, :ă utiliznt vulla v zienty lusst olype pe d> vacanţe. cestvucontnon9m", - />vtocheBuă infen ţ>>> ten="tul>vizualiznt, nu- utiliznt v .t-xpanZODal0e pe diur e >me="> vem publecit7t". P/imindu-l", astfer, no >lecputcmcfv> si p 0 arvă Lccunoaş in v zient vc r celuiype d> :ă ul"9"i veţ>>vizien e d-ul nverru,rvă vomwputca>livr7 publecit7t"srbBu0ejav1tyaceaseă infen ţ>< -sxpanZONtrong Alta /> rţe> rărţ>< chrong -expanZOP >un"le myIini, terţ> )ot oetsr="o1'iile ie_modiur >tnon9m", ://wscopul urmăr >vuccesul useilallecnţ>>, saut) 0 a><2.pngizn olallecnţ>e. Dat v>aă moduluiyd >utiliznre,r cestspe d>nu-1o739>accesf acesterie_modiur , srfer uml rţe>e )ărţ>rnu-1ot>accesf to_modiur />d"ţ>nue de acestpsite.t-xpanZODdgstribuţ>russt olyfv> sind>bu"onult) 0 reţe /lvita B>dvs.t-xpanZONtrong Cec apcdltinfen ţ>>>puconsto păstreBuă infen ţ>>>las1r-ussfişie :#ez derm>c >dimensiuni-cf=">)erm9tlunui website să Lccunoască un browsf}. Web-s ve ur va recunoaş browsf}iur pânjavcând>ie_modiurcexpiră sautesterş rs.-sxpanZOwr_modiur vtocheBuă infen ţ>>>importane >me=">lambună3jaţesc expev> nţa d"> >>las>me=">s srgener unei expev> nţe d"> şi i017/ese> fiesărui>utiliznt v. Refuzn paut vfrei ie_mod-ur > ro739>fnt= un"le pe d-ur cimposibil de fv> sit.t-xpanZORefuzn paut vfrei ie_mod-ur > n0 ://seamnjavcă nu>veţ>>mex p"sei>publecit7t">otaine, :icd r că aceastf nu-v >mex putca>ţ>ne- Cctcdltprefer9nţe>e şi i017/ese>e>dvs., -videnţ>Bt< n\neriemportameneiv>d"> Exe="tl >importane >ale ie_modiur or (c0r/>nu neces>aă autenta /> tem=unui utiliznt vcn\neri017/lediullunul Cct):-ecateg mentnZO–-Ce ţ>nuecşi s v ci adap9739>prefer9nţe> utiliznt vuluiv–-cf , s v ci publece şi gu ameneal", pe d-ur cdadap9739>pe i017/ese />utiliznt v>> –-reţ>ne="a =a ole> ,-1'efer9nţe>e d9 limbă (ex: afiş tem=rezultntel c.utătpl ://wlimba română).-expanZO–-Reţ>ne="a filtr/l dlterntecţ>e=" p}>> r'ivxndnco ţ>nueiv>1tyI017/net (opţ>un>>fnmily mode, i#00ţ> cdltsaf">s –-limien="a număruluiyd >afişăr>> unei ose sp">1t 0 un tnum9trutiliznt vcne un pe d.-expanZO–-Furnizn de publecit7t">tex ="levanejav1t 0 utiliznt v.-expanZO–-Melsurn , op alize=">şi car18"9"is0icild cs –-cum ar>in ce fin drem=unui tnum9trnivel cne un website,>m9c apcdltie ţ>nueces0e vizualiznt şi modul-cum ussutiliznt vcajungecne un website (ex.cn\nermotoaPOsd">căuef=", dioset, beaal0e webpe d-ur cetc). Webpe diur / de ureBuă acest re 0 a>lambună3jaţi pe diur / ://wbf ef ciullus >> .-expanZO–-Securita lşi n\ob-evfrl/ext/> Blita -expanZOwr_modur / Ntrong NU< chrong puconviruşi ! Eld>fv> sesc fen di9c apcplaner #ez. Nu-suconalcătui din bucjaţi )ot in executs d>n>c >nu-1ot>au"o- ura. Î/wmonseci ţă, nu-s/>pot dullecn sautLcllecn e >al0e reţe />) 0 a>ve ura sautLcllecn dnernou. Dnu-1ot>://delleniiaceste i#00ţ>>, nu>)ot in sid7/1tenviruşi.-sxpanZOwr_modiur />)ot in totuşi fv> site ) 0 scopur cn/extive. DvtocheBuă infen ţ>>> prefer9nţe>e şi istoriciv>d"> > ,-atât =e un tnume pe d>cât şi pe-tex mult">al0e pe diur , cr_modiur />pot in fv> site tsro fen ă d">Spywa/e. Mult">="oduse anei-/pywa/espucontonş ie017> p 0 a>en ş rs7>las>med/ul ="oceduv>> derş rg"re/scak re anei-virus/anei-/pywa/e.-expanZOÎn gener r>browsf}i9lerauli017grnte p tătpsd">ce fidenţ>Blita c0r/>eurnizeBuă difer9ternivel7> ,operioadă d">v rabilita lşi ş rg"re>auto diă după ce utiliznt vulla v zientyusstnum9trpet< -sxpanZONtrong Alt erntecţ>a>identatjaţiilest " va> oa/ja şi reprezinejavdreptul fiesărui>utiliznt vydm9cev tua>e>1'ob-evfrpot rei ie_mod-ur >". P 0 că n\neri017/lediull> s ttransm9tr://wmods Ccvenove://stmber/>sensur yinfen ţ>>>las1r browsf}lşi website,> :ă ussttacnt vcsaut) rsoană neautov>z eă int v n7>las>=a cursul >>ecie ţ>nue/> pot in int ceptfte. D<şi fv> " rn ,r cestslucruvse po739>las1â="ta :0rbrowsf}iur secie ect Bujav srp vf}lfv> sind>o reţeal ecnaTs eă (ex: o reţealWiF cn/ ecurizetă).-expanZOAlt) ame_mod>imp->că p tătpsgr"şie >ale ie_modiur or pe s ve e. Dacă un website nu-sovecieă browsf}iurui /javiv> sească d r cak r/>cnaTs ee,r tacnt v> )ot fv> si aceaseă vulner bilita l) 0 a păcăli>browsf}i9ler://st trimitltinfen ţ>>>n\neri017/lediulliak r/> n/ ecurizete. tacnt v> utiliz Buă apoi>infen ţ>>>ec://wscopur cdl a>accesf neautov>z e="num9te pe diur . Est " importane /javinţ>ya ţit://stlege="a metodei>m9l >>mex pot'ivxte dlterntecţ>e=" infen ţ>>>o"opersok r/ -sxpanZONtrong Sfatur ) 0 o> lă, bBu0ejav1tyiv_mods.-schrong -expanZODat v>aă flexibilitjaţiil> şi apfap9uluiycă majorita B>dis1r mele-tex v ziente pe d-ur cşi cele-tex mar cfv> sesc ie_modiur , cestea pucon"="oape i0evitab >". Dvfrei ie_mod-ur > n0 va-1erm9tNtrong I ăvcâteva sfatur s.re vă 1ot>as l :sr yfărjasgrijit:///jav aju"orul ie_mod-ur > :< chrong -ecateg mentnZO–-P> ulabiznţ>-vă p tătple browsf}iurui ://wme ce =">veş ie_modiur />p 0 a>reflecta un nivel fentabill) 0 vo c r ecuritjaţiilutilizătpxtie_mod-ur > .-expanZO–-Dacă nu>vă d"r njeBuă cr_modiur />şi sucoeţ>ys>n at) rsoană me=">utilizneBuă crmlutcvul, lutcţ>yseta if}enue lunig cd) 0 sto rei istoricivuiyd > 739l rersok r/> ti accesullla-calculnt v, lutcţ>ylu ://wmonsid7/1rltseen browsf}iurui p 0 a>ş rg">d739lerindividu r/> ://chideţ>ybrowsf}iur. ceastf este o>ver sn3ja d">a>accesf pe diur / c =">)laseBuă cr_modiur şi ş rg">o'it= infen ţ><> la>://chide pesiunii -vă pilup ţ>-vă Ccvenoveallecnţ>> anei/pywa/e.-expanZOMult">dis1r allecnţ>>>eyde detectafe>şi n\/aeni a>vpywa/eiuluili0clud detectafealatacur or pe se diur .-expanZOAstfer, impiedică browsf}iur accesf webpe d-ur cme="> r putca>/jav-sllo739ze vulner bilita ple browsf}iurui saut/ja d"scarcltpoftwf="opericulos. s lţ>-vă ă veţ>ybrowsf}ur m"teulup t. Mult">dis1r atacur eybBu0e">) ame_mods s1#000er/>srab >ale versdun>> vech>lale browsf}i9l -sxpanZOCe_modiur />vuconpr utindeui şi nu>)ot in evita > :ă do'iţ>ysă vă bucuraţi sautin17/naţ>ok >". C0 o>9nţe>eg"re>cltrja 1 moduluiy> derop7/1rltşi apbf ef ci>> re s.re leraduc, lutcţ>ylu eelsur le necesf="> y pe i017/net.-expanZONtrong Cum )ot o1'i cr_modiur /?< chrong -expanZODvfrei şi refuzul p"sei>ie_modiur )ot fnt= "num9te pe diur imp'18">cabil">paut a />il de v zientyşi fv> sit. Dacceptf ie_modiur >n0 ://seamnjavcă nu>veţ>>mex p"sei/aed a>publecit7t">otaine.-expanZOEstvă nu>mex inyseta browsf}iur să accept sitonre,r ltfer lutcţ>yfv> si opţ>un9a “aju"or” a browsf}iurui p 0 tex mult"> gory try-hs.micropoft en-us/i017/net-esllorer/delete-mak ge-iv_mods#ie=od-11ct-c-sxpanZOCe_mod se dal st://wMozil sr ect-category mensupport.mozil s.orgsen-US/kb/enable-and-disable-ie_modsiwebpe d-preferences">gory mensupport.mozil s.orgsen-US/kb/enable-and-disable-ie_modsiwebpe d-preferencesct-c-sxpanZOCe_mod se dal st://wChromer ect-category mensupport.l-12"> chrome/answer/95647?hl=en">gory mensupport.l-12"> chrome/answer/95647?hl=enct-c-sxpanZOCe_mod se dal st://wSafar c ect-category mensupport.app"> kb/ph17191?lo le=en_US">gory mensupport.app"> kb/ph17191?lo le=en_USct-c-sxpanZOCe_mod se dal st://wOp7/1 ect-category ww.op7/1 help/tutov>als/">gory ww.op7/1 help/tutov>als/ct-c-sxpanZOPe 0 p tătple ie_mod-ur > gener t7> , lutcţ>y Ccvultnsşi si d-ul ect-category ww.yourotainechoices. o/"> ww.yourotainechoices. o/ct-c un t găsiţ>>mex mult">infen ţ>>>n\nvxndnco fidenţ>Blita arl/extja d">publecit7t"srotaine.-sxpanZO  styxono1tssoov:non idgetwag-tereza-mrtab Ce_modiur />v rac necesf="< classC0/0pwan.change-se-gdpr-modatab >tr buie să invftc://wo'it= momene, astfer ://cât /javputcmcsalv prefer9nțe />) 0 p tătple ie_mod-ur > .n wan.change-se-gdpr-modastatus-bf=>extwZd mav Bujat-cab lxtwZd ma < ab l="https>ce_mod-switch"> uxr"check" amesse_gdpr_cookchrac _iv_modsf=lasse_gdpr_cookchrac _iv_modsf> vft" < #ez disableassDvftfcatclasstwZd ma <-cab lxtwZd ma TDnC0/0pxawZd ma styxonomarg/i top: 10px;f> nZODacă d"z18">vfț>yacestpmodul-ce_mod, nu>vă vomwputca>salv prefer9nțe /. ceastf ://seamnjavcă de fies.re d ăvcând>v zienț>yacestpsite,>va>tr bui să ac">vfț>ysaut/ja d"z18">vfț>yto_modiur />dnernou.TDnC C C C y et covernewveea,#mo.e-gdpr-modatab nten="t TDnC y et covernew a,#mo.eata mode_on,#moov TDnC0/0pxawan.change-se-gdpr-modaokie_ofooter nten="textwZd mapan.change-se-gdpr-modab
  vfre to739ct>