Agenția de rating Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României pe termen lung, în valută și în monedă locală, la BBB-/BBB, cu perspectivă stabilă.

Reconfirmarea rating-ului și a perspectivei stabile a României e susținută de perspectiva îmbunătățită a creșterii economice și de progresele făcute în domeniul finanțelor publice. Din acest punct de vedere, țara noastră se poziționează favorabil comparativ cu statele din regiune cu același rating, având un grad de îndatorare mai scăzut decât acestea.

Decizia agenției de rating Fitch de afirmare a ratingului și perspectivei pentru România are la bază o evaluare echilibrată a progreselor înregistrate de țara noastră și a riscurilor la nivelul cadrului macroeconomic și al finanțelor publice. Ne bucură recunoașterea progreselor în zona finanțelor publice și a stabilității financiare, estimarea Fitch cu privire la creșterea economică fiind peste cea medie aferentă țărilor europene și a celor cu un rating similar. De asemenea, suntem conștienți de factorii de risc indicați de către Fitch. Aceștia sunt luați în considerare în analizele și deciziile noastre. Gradul investițional și afirmarea unei perspective stabile măresc încrederea  investitorilor în evoluțiile economiei românești, evidențiată de altfel și de evoluția costurilor și a marjelor de risc aferente împrumuturilor României”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu.

Fitch estimează o creștere economică de 4% în anul 2016, mult peste rata de creștere mediană a statelor europene și a celor cu rating ”BBB”. Creșterea economică robustă va fi susținută în continuare de creșterea cererii interne, amplificată de efectele de bază a relaxării fiscale, dar și de o creștere a investițiilor în următorii ani.

În același timp, agenția apreciază că sectorul bancar din România rămâne stabil, în ciuda volatilității mediului extern, băncile din România fiind bine capitalizate, iar procesul de reducere a creditelor neperformante continuând în mod susținut. Pentru 2016, agenția de rating estimează că mediul macroeconomic favorabil va influența pozitiv sectorul bancar din România, anticipând o îmbunătățire a creditării.

Perspectiva stabilă indică un echilibru între factorii care ar putea afecta în mod pozitiv sau negativ calificativele acordate de către agenția de rating Fitch.