Administrarea și gestionarea proprietății comune sunt atribuite ale unei asociații de proprietari care, pe lângă drepturi, impune și obligații.

Înființarea unei asociații de proprietari are loc atunci când se obține acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor de apartamente sau de spații ce sunt utilizate în alte scopuri în afară de cel al locuirii.

Numărul cel mai însemnat de proprietăți ce aparțin de asociația de proprietari se încadrează în tipul imobilelor pentru locuit. Pentru persoanele care locuiesc într-un apartament, blocul fiind considerat un spațiu comun este cunoscută acea taxă lunară pentru diferite cheltuieli.

Astfel, în fiecare lună este afișată o listă în scara blocului care prezintă suma cheltuielilor și obligațiile proprietarilor. În ultimul timp, odată cu dezvoltarea programelor și aplicațiilor acest aspect de calcul a cheltuielilor, dar și implementarea altor posibilități de plată se realizează și în mediul online.

Pentru brașoveni, firma Digital Property oferă astfel de servicii online adaptate pentru perioada modernă ce influențează în special lipsa timpului, dar și servicii pentru proprietarii care preferă varianta clasică de administrare.

Varianta online privind serviciile de administrare asociatii de proprietari prezintă mai multe avantaje ce implică rezolvarea acestui aspect într-un timp util. În primul rând plata se poate face online dintr-un cont creat pentru fiecare proprietar, sau în cazul alegerii firmei Digital Property se poate realiza prin aplicația Deskis.

Pentru persoanele care adoptă un stil de mijloc între clasic și modern, se poate plăti cu cardul prin POS sau la tonomatele Pay Point. Nu în ultimul rând desigur varianta plății cu bani cash va aparține pentru diversele agenții indiferent de perioadă.

Datorii ale proprietarilor

Cheltuielie prevăzute de o asociație de proprietari pot include numărul de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în imobile individuale, cheltuieli privind consumul individual și la comun, cum sunt cele pentru încalzire dar fără repartitoare, costuri în funcție de suprafața utilă de locuit și altele.

Asociația de proprietari, prin președintele acesteia, iși asumă afișarea lunară a unei liste de cheltuieli, dar și a modalității de calcul. Modul în care se calculează cheltuielie pot fi ținute în evidență printr-un serviciu online de administrare asociații de proprietari.

Servicii de contabilitate

Asociația de proprietari are îndatorirea să își gestioneze singură contabilitatea, deoarece are personalitate juridică.

Firma Digital Property pune la dispoziție servicii de administrare contabilă de tipul calculatoarelor cu programe specializate pentru diferite aspecte.

Lista de încasare a cotelor de întreținere, calcularea penalităților de întârziere, emiterea fișelor de penalități separat pentru fiecare apartament la solicitarea comitetului executiv sunt doar câteva aspecte ce se pot efectua împreună cu o firmă specializată în administrarea asociațiilor de proprietari.

Alt avantaj în ceea ce privește evidența contabilă fac referire la centralizarea consumurilor de apă caldă și rece în urma valorilor date de proprietari unui administrator de bloc sau se pot comunica informații cu privire la modul de repartizare al cheltuielilor.

Reglementări ale fondului de rulment și în ce constă acesta

Fondul de rulment este acea sumă de bani acordată între furnizorii de servicii și administrațiile aferente. Acesta trebuie evidențiat într-un registru special conform legislației în vigoare, iar fiecare proprietar primește chitanțe separate pentru aceste sume.

Achitarea sumelor datorate de către restanțieri poate acoperi acest fond de rulment și se înapoiază proprietarilor în totalitate în cazul în care aceștia vând apartamentul.

Administrarea tehnică a asociațiilor de proprietari

Confortul proprietarilor depinde de această administrare tehnică, de aceea Digital Property se axează pe aceast aspect prin delegarea unor îndatoriri către un administrator de bloc în Brașov.

Prin programul de administrare asociații de proprietari se poate opta pentru verificarea frecventă a subsolurilor, căilor de acces în bloc și ale altor spații ce au legătură cu imobilul.

Tot în acest serviciu se pot include și verificările ce țin de instalația electrică sau de funcționalitate a liftului. Supravegherea lucrărilor de reparație, dar și aprovizionarea materialelor necesare întreținerii pot fi cumulate în aceleași avantaje ale administrării tehnice.

În funcție de condițiile de amplasare se poate opta pentru servicii de administrare asociatii de proprietari direct de pe site-ul celor de la Digital Property.

Lista cheltuielilor sau avizierul online

Pentru o mai bună organizare, dar și pentru o gestionare optimă a timpului se poate opta pentru avizierul online care conține date legate de contul situației financiare, modificarea numărului de persoane, cheltuieli și facturi utilități comune etc.

Pentru un confort sporit se pot introduce direct valorile indexului pentru contoarele de apă și se pot plăti datoriile online către asociație. Mai mult decât atât se pot activa notificările lunare cu privire la suma cheltuielilor. Pentru mai multe detalii în ceea ce privește administrarea asociațiilor de proprietari poși să vezi aici toate serviciile oferite de către Digitalproperty.ro.