Protest la Mina Băița din udețul Bihor. 50 de ortaci s-au blocat în subteran în semn de protest față de refuzul ANRM de a elibera o licenţă de exploatare a calcarului.

Directorul comercial al societăţii Băiţa Bihor SA, Lucian Popa, a spus că ortacii nu vor ieşi din mină până când nu vor ajunge la ei pentru a discuta oficiali ai Ministerului Economiei şi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Biroul de Presa al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului precizează că: Acordarea unei licențe de exploatare minieră nu intră în atribuțiile Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, ci în competențele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, autoritate care se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului României. Societatea Comercială Băița S.A. este o societate deținută în proporție de 100% de statul român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și deține licență de exploatare pentru toate resursele din perimetrul minier. S.C Băița S.A. poate încheia, împreună cu o altă companie, un contract de asociere la licența de exploatare, însă respectând condițiile prevăzute de lege. În cazul solicitării făcute de compania African Consolidated Resources SRL de a se asocia la licență, aceste condiții nu sunt îndeplinite, având în vedere faptul că SC Mineral Mining SA, firmă preluată de African Consolidated Resources SRL, are datorii la SC Băița SA. Mai mult, documente necesare care să ateste capacitatea tehnică și capacitatea financiară nu au fost prezentate, firma SC Mineral Mining SA fiind în faliment.

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului precizează că activitatea societatii Băița SA a fost verificată de corpul de control al ministrului, iar în urma acestor verificări s-au constatat nereguli grave în gestionarea activității minei Băița. Astfel, în baza raportului întocmit de corpul de control, au fost sesizate organele judiciare competente.

Contractul de asociere pe licența de exploatare substanță calcar, între S.C. Băita S.A. și Băița Bihor S.A., a fost încheiat în data de 18.03.2014. Contractul a fost asumat, în calitate de director general al SC Băița SA, de doamna Maria Rodica Trip, acționar majoritar la societatea Băița Bihor S.A, până pe data de 19 decembrie 2013.

Ministerul Economiei susține că: Favorizarea companiei Băița Bihor S.A rezultă cât se poate de evident din  prevederile articolului nr. 3, din contractul de asociere pe exploatarea licenței: „În cazul în care titularul, din orice motive, nu mai poate continua în mod cert și definitiv activitatea miniera de exploatare din perimetrul Baita Plai, judetul Bihor, se obligă să transporte drepturile dobândite și obligațiile asumate prin licența de concesiune către Băița Bihor cu respectarea prevederilor legale aplicabile la momentul transferului ei.” Astfel, doamna Maria Rodica Trip, în calitate de director general al societății Băița S.A. acceptă înserarea unor clauze prin care se creează premisele ca, în cazul în care SC Băița SA nu va mai putea continua exploatarea licenței datorită modului în care este administrată chiar de doamna Maria Rodica Trip această licență este transferată fără echivoc către S.C. Băița Bihor S.A, societate la care doamna Maria Rodica Trip a fost acționar majoritar. În prezent, față de S.C. Băița S.A. este înregistrată o singură solicitare de deschidere a procedurii de insolvență (dosar 2002 / 111 / 2015), și nu 4 solicitări, așa cum se afirmă într-un comunicat African Consolidated  Resource.

S.C Băiţa S.A. poate încheia, împreună cu o altă companie, un contract de asociere la licenţa de exploatare, însă respectând condiţiile prevăzute de lege. În cazul solicitării făcute de compania African Consolidated Resources SRL de a se asocia la licenţă, aceste condiţii nu sunt îndeplinite, având în vedere faptul că SC Mineral Mining SA, firmă preluată de African Consolidated Resources SRL, are datorii la SC Băiţa SA. Asigurarea de către SC African Consolidated Resources SRL a unei sume de bani intr-un cont escrow nu atrage după sine și plata datoriei față de S.C Băița S.A.

În 2014, activitatea societății Băița S.A a făcut obiectul unor verificări demarate de corpul de control al ministrului Economiei.  În privința situației economice și financiare a societății S.C. Băița S.A., potrivit raportului corpului de control s-au constatat deficiențe grave în gestionarea activității, fiind sesizate organele judiciare competente. În acest sens a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție privind asocierea dintre S.C. Băița S.A., societate publică aflată în portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și societatea privată Băița Bihor S.A., având în vedere existența unor indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală. Alături de situațiile sesizate organelor competente judiciare, mai există și alte deficiențe în gestionarea patrimoniului societății, situații semnalate de asemenea organelor abilitate.

În urma controlului efectuat, s-a constatat că din anul 2004 și până în prezent, firma S.C. Băița Bihor S.A exploatează calcar, prin exploatarea zăcămintelor de suprafață în baza acordului de asociere pe licența de exploatare nr. 999/1999. Această licență este o licență doar de exploatare minereuri de adâncime. Cu toate că știau că obțin dreptul de exploatare calcar prin asocierea asupra licenței de exploatare nr 999/1999 doar asupra zăcămintelor de adâncime, reprezentanții S.C Băița Bihor S.A au extras din carierele de suprafață aproape 500.000 de tone de calcar, însușindu-și astfel fără drept profitul realizat prin această acțiune.  Și această posibilă faptă de natură penală a fost sesizată organelor judiciare competente.