În luna iunie 2015, în România, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2516 lei, cu 0,6% mai mare decât în luna mai 2015.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1818 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 12 lei (0,7%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (5019 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1032 lei).

Iunie 2015 comparativ cu Iunie 2014

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,5%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum 

Indicele câştigului salarial real a fost de 103,8% pentru luna iunie 2015 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 137,5%, cu 4,9 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna mai 2015.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete, în perioada iunie 2013 – iunie 2015

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Iunie 2015 comparativ cu Mai 2015

În luna iunie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 16,5% în fabricarea băuturilor;
  • între 10,0% şi 14,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de editare, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
  • între 5,5% şi 8,5% în extracţia minereurilor metalifere, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile;
  • între 3,5% şi 5,5% în colectarea şi epurarea apelor uzate, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, industria metalurgică, telecomunicaţii, cercetare-dezvoltare.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna mai de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 23,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 9,5% şi 14,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi de servicii anexe extracţiei;
  • între 2,5% şi 3,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare fluctuaţii ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă astfel: administraţie publică (0,4%), învăţământ (-0,6%), sănătate şi asistenţă socială (-0,8%).