Lună: decembrie 2018

"far ou"> 14/12/2018 : cla"
Tiv id="p Tiv id="p er 3Lr-moN_>sdthng_fricii Àiclient="ca-pubdus53607760053" au ry"ay:b6077a-pub-0248a-ad-s7u-itr " d .le" st. b607tenr"t gbu53"d5 thns i ]&6111=Aafeneaua Q26278 ]&6110=|607748ateleviz :b6Aanoun22.r 3L sdthnca-p0053" -024eaz 3L-ad-s. s"a bg"t fric mgbu oarid 7 clie arme-gdo="a22.erfide-g.nt .meba
ogle || []).push({
"https:
artcerddeseCluj-Napoove-bg-categorised" oo oth=:oove-gdpr-info-bar-co
Tiv id="p artcerd,deseBT Arena sdthng_ "t orid ida7 ooveG3> er 3Lr-moN_>sdthng_fricii Àiclient="ca-pubdus53607760053" au ry"ay:b6077a-pub-0248a-ad-s7u-itr " d .le" st. b607tenr"t gbu53"d5 thns i ]&6111=Aafeneaua Q26278 ]&6110=|607748ateleviz :b6Aanoun22.r 3L sdthnca-p0053" -024eaz 3L-ad-s. s"a bg"t fric mgbu oarid 7 1 clie arme1ndbal Feminin de la…

"https:
Tiv id="p
\ _id":m26283f,d=lugin_dir":mHD \/\ticle> \ _init":"1f,denabled_default":{"third_larty":0,"advanced":0},"geo_loitem-m":"falsef,dforce_re="po":"falsef,dis_sing ":"f,dcurrele_user":"0f,d="po_lity":Oba */ '
'
motli_gdpr_cookie_modalângere ulity-hide push({}dialoarchiv" data-totli-gdpr-modal-artielettotli- fix loao-ppaiem-m-lefettotli_gdpr_modal_theme_vCass=""" 53Lpdbsm# "align-itotli-gdpr-modal-alose pu <="nofo lowlas co gdpr-ico totligdpr-arrowralose > et_t"auto" data-totli-gdpr-modal-lefe-artiele">lass="cb" data-totli-gdpr-com y-loao-hold icle>
NEWS "align-iimgoarid 7 s co gdpr-na]-necesstit- cokies "align-itotli-gdpr-tabona]las co gdpr-ico totligdpr-sliic>-necesstit > s co gdpr-na] neces et etbulas s53LpdbsmHD Powered by < GDPR Cookie Codpliance et_t" ilass="c data-totli-gdpr-modal-i balass="con"cb" oun22tevacy_tligvass "align-itotli-gdpr-tabot"ht">lass="c co taboi z "generală secrtfidențialitățiiet led-2 data-totli-gdpr-tabot"htoartiele">las

  icle>   o deosebitlassi5343es talassaridect 1vastii 2tevataea=vizitatoriror si utilizatoriror pperbror sav>adesi5343net.Acestlaocumele Tiv ie 2tam"pcirueadopv>ttadesH icle> ptevire la g"ele catam" sa pe cate com ia v>apo>ttagostct , utiliza 15cestmnatsi saanele pscou cate sule ostct te.Cu to>tta5ceste , fiecate pperbaadesi5343netsH icle> ate un obitm"pv dif ittsi catam" isfigi 2toptei. Daca un numittsitesi5343netsH icle> solicita g"e sa e suplim , vsti fi infoz 3Lsed-legaes-b 5cest lucu p ite-ulsaridectiv.D>ttag catam" sa et fiong>In"general, putsti acces pperbruei5343nets e H icle> fataea="i nevoie sa furnizati infoz 3Liiag catam" sa .Pscou a va s sface nevoil , H icle> vaapo>ttasolicita sa furnizati d>ttag catam" sa ost-dexedplu, pscou a-g.nbili o corrid 7d sau=pscou a-2toces o com.nou.In"ideci os o vn>balasscoorda "ele dumneavoeslia (num , ad3es , numarst-d"elefon, ad3es electro-a-fos tc.)Costct 1g"elor g catam" sa et fiong>H icle> nu ostctoaza d>ttag catam" sa alt3Lsed-ivo uri p> is , explicit i-legiemm i-n ptelucoaza apoia5ceste d>ttai53r-un 1odai5com tibil 5ceste-ivo uri.Atunci cand ostctoaza d>ttag catam" sa , H icle> infoz oaza saanased-cauzased-mom ulssau=rbai534lasscostct i-rbai534lassa v>autilizased-ivo uriv>adefinite.H icle> sssangajoaza s n ptelucoze alt3Lsd>ttag catam" sa aaltvata, psrtin1534 i-neexcesapscou cate sule ostct te. H icle> vaaadopv> to>tta-metozitiile neces apscou ca g"ele catam" sa pteluc>ttasa="i-dexam" i-am"ualizata, daca este-cazul.Utiliza 1g"elor  ostct te   ite-uriv> H icle>   .et fiong>H icle> utilizoaza d>ttle catam" sa ed-limita sfiic>aea=szo urivor ed-ca asu="figu ostct te.
vaapo>ttasolicita d>ttag catam" sa pscou a:Va furniza infoz 3Liiaptevind 2todusele i-sigvaciileexkgr ss=>Execu < si uz 3ri tranz"ctP">Codu-a-f si dezvoltas="l3Liiagom rci tag dumneavoesliaexkgr sund=l0p>H icle> sssangajoaza s n utilizoze d>ttle catam" sa ed-ivo uri de 2toidect agom rci a fataea=obtin1 ed-pte abil 7 Destrba=3rii1g"elor g catam" sa et fiong>Destrba=3rii1g"elor dumneavoeslia sa e se-limitoaza xclu ttasa=cunoescaa5ceste d>ttadatoriks">unm"piror pe cate le ocupa.H icle> vaapo>ttacere d>ttag catam" sa impteunb furnizorii1sau=p a=3rii1e-sigvaciideseca aspeleaza H icle> pscou a va 2toces com.nou. Acestia oin uz 3 sule obliga=" artiram"ualasa=aridecteecrtfidentialit>ttf si sbata nms1g"elor pe cate le potaptemi si s n v>autilizoze alt3Lsed-ivo uriv>amisiu-ii cate le-a="figui5credi53a=3.H icle> sssangajoaza assasemelea s n v.nou,ui5chi ieze1sau=cedeze1unord"erti d>ttle catam" sa fataea2toba 1umneavoeslia, exceptia,sed-ideci osa uz 3to>relor gazuri:sed-aplica 1unei1ecizii judaciate sau=adminasptatDur talasspeslia et fiong>H icle> peslioaza d>ttle catam" sa do>r iv>t emmp < este-neces pscou indeplini 1szo urivor ed-ca asu="figu ostct te sau=av>t emmp < prevet-deigea ed-vigo>re.Dreptui"p acces, 1odific , sterge i-otoziti et fiong>Putsti solicita ed-orice mom ca H icle> sa va ac r 1reptui"p acces la g"ele catam" sa ca ava 2tBelefaciati assasemelea 1reptui"p 1odific sau=ttasi de1reptui"p aava o una, ded-mot 1g"elor susm ia "e.In"ce 1ce 2tPscou a belefacia"p aceste drepturi, ad3es ti-vaaadminasptatorului ite-uluiei5343netsed-cauzassi/sau=arid 7 abiluluiepscou crtfidentialit>ttf g"elor.Securit>ttf g"eloret fiong>H icle> a implemele < masuri de 2totectie pscou a-asbata crtfidentialit>ttf, securit>ttf siei534grit>ttf g"elor catam" sa ca ava 2ttt.In"cad3ui"tnui iteagom rci ,scostct ascoorda "elor banc sssaralizoaza i53otdeaunb ajutorul1unord2tocede-defaci1534 i-legav>adessecuriza as pl tilor: aceste masuri pota 7 ta ed-cod asSSL (pscou a-face g"ele ilizibil4lassal"pi) ed-emmp ostct ii1sau=transferului de d>ttagotfidentiale. Acestsscoorda "e vn>="i utilizate do>r pscou pl ta ondive i-n vn>="i pesliate.
veghoaza i5deosebi ca g"ele dumneavoeslia catam" sa s n "i-d1odific ta, aftct te sau=accesibil4lpscou "erti.Cookieset fiong>H icle> ostctoaza d>ttaref itoare la utiliza 1 ite-urivorei5343netspscou a-of i sigvaciidm ositne=vizitatoriror si utilizatoriror ror, pten utiliza 1de „ cokies” – "isie aps-ca ana]iga=orul1desi5343netsle opiaza harda-meculsdumneavoeslia=avunci cand acces ti un1 ite. Fisie le cookies n permittidentifica 1dumneavoeslia sa a. Dateruei5regisliate pota"i peerbrue 7 ultata, da34 i-oa crt ulta ii1sisal"e d>ttad-d1onitoriz .Putsti seta na]iga=orul1eslfe ed < sa va infoz ozesed-legaes-b p z cookies-urivor, lasandu-vaaaslfe libert>ttf ssa v>aaccep sau=nu. Dssasemelea, putsti seta na]iga=orul1pscou a-dez"ctSigvaciidi5343"ctAnumite pperbi1desi5343netsdstinuttad- sH icle> rtied->unm"piei5343"ctunm"piepten tadpleta 1unui foz ularst-diniv iere. Foz ularulssolicita unele d>ttag catam" sa , cum a>="i num l , ad3es , numarul1des"elefon, ad3es electro-a-f. Acestssda34 ule ostct te do>r ed-ivo ui"p aaam limnatsigvaciileei5343"ctL -uri sp/inal"e pperbi1desi5343netet fiong>Peerbruedesi5343netsH icle> pota 7tin1 l -uri sp/inal"e ite-uri. H icle>  nu otiroloaza aceste-iite-uri i-n po>ttafi 7 tt sau=pscou 7tinutui"lor. Ded-acest motautilizassau=assa v>afurniza d>ttag catam" sa .Accep a 1p z elor ptam"pciet fiong>Pten utiliza 1acestui ite,aaccep ti1p z ele 2tam"pci. Daca nuaaccep ti1343teniieacestmn 2tam"pci, n utiliz ti1 ite-uls i-n furnizati d>ttag catam" sa .Modific iet fiong>Pt z ele 2tam"pciasu="figuam"ualizata lunb aceaslf. Orice modific va="i publica>aeapcia i-va inlia ed-vigo>re la publica 1ei. Ded-acest motAcestlweb iteafe/paeşte cookie-uri (atât 2toptei cât t-dese" ţi) pscou a-furniza utilizatoriror olex ienţăsmultttanevoilor i5343esului fiecăruia.În"ce 1ce numim “web 2.0”, “cookie”-uriruejoac"> un1rol import> " c facilit>r 15ccesului livrăriosmultipleror sigvaciidds-ca autilizatoruls esitcur clp i5343net, cum a>="i:P sa iza 1anumitor sitări p> um: limba ca a o vizualizat un1 ite, 1oneda ca as-dexptemă snumite preţuri au=t if , păv > 1opţiuniror pecou di-arse 2toduse (măsuri, alt "p taliis tc) coşui"p umpăr cturi ( memora 15cestmn1opţiuni) – generându-sssaslfe flexibilit>tta “coşuiui de umpăr cturi” (acces 1p f inţeror vechiepten acces 1butonuiui “rbai534”  “ apoi”)exkgr ss=>Cookie-urirueof cld ţin ctoriror de-iite-uri un1feed varorossasu2ta moduiui cum ule utilizate ite-uriv> ror de-="cat-lutilizatori,saslfe cât apo>thg face m osefaci1534 m osaccesibil4lpscou utilizatori.exkgr ss=>Permittaplicaţiiror multi ssau=assalt emp de 2inal"e ite-uri 3r-un numittsitespscou a-c 1olex ienţăsd ana]igare m osvaroroaţii ondive.exkgr sund=l0p>C a o un “cookie”?et fiong>Un “I5343netsCookie” (343ten noscu: ca “brows431 ookie” sau=“HTTP1 ookie” sau=pur simplu “cookie” )a o un fi er de-mpciadim siu-i, foz 3Lsded-li343e num , c va="i stm < pe com utsrul,1343trbalui"mobil sau=al"e echipam1534 av>aunui utilizator de 2inca as-daccesoaz"> I5343netul.Cookie-u este i7 tal < pred-iolicita 1emisăsd a="cat-lunlweb-sigver unui brows431(ex: I5343net Exprorer, Firefox, Chrom ) estsscodplet “pasiv” (nu otţine 2togram oftw , viru sau=ttaacces infoz aţiire de 2inhard-dtUn cookie estssfoz 3Lsded-2 pă ţi: num l cotţinu ulssau=varo ascookie-u ui. M osmult, aur talassexistsnţăs 1unui cookie estssp t43trba: c;134h-a-, do>r web-sigveru ca ase"temisscookie-u l po>ttaacces ded-nou mom uls ca aun utilizator s> 3o>rce 2inweb ite-ul1esoci/tlweb igveru ui aridectiv.Cookie-urirue sine nu iolicităsinfoz aţiiag catam" sa pscou a putsa="i utilizate ,s c l m osmult "gazuri, n identific clp sa utilizatoriiddesi5343net.Exist cl2 Cookieuri de sesiu-eet fiong> – 5ceste ule stm r dosarul1descookie-uri brows43u ui web pscou ca 5cesta amemorozespânhg cândautilizatorulsieso de 2inweb ite-ul1aridectivssau= chide1fereeslia brows43u ui (ex: mom ulslogărio/delogărio 2inun 7t de web-m ol sau=ps reţev>adessoci//iza ).Cookieuri P sistsnteet fiong> – 5ceste ule stm utilizatorulsuaaunui utilizator,saslfe cât thg publicit>t "gât m os lev> clp cou utilizatori.exe 20p>Cate sule av> aj le cookie-urivor?et fiong>Un cookie otţine infoz aţiiagate fac-leg ctura 3r-lunlweb-brows431(utilizatorul) unlweb-sigver nume (web ite-ul). Dac"> un1brows431accesoaza 5cellweb-sigver ded-nou, 5cesta po>ttaciti infoz 3ţiaedej 1stm <ă  reecţia consecinţă.Cookie-urirueasbata"> usigiror olex ienţăsplăcu: cld ana]igare iusţin eforturiruemultornweb ite-uri pscou a-of i sigvaciidcrtfoz abil-lutilizatorillor: ex – p f inţere ma" i4lasscotfidenţialit>tt ondive,1opţiunireaptevind limba ite-ului, coşuri de umpăr cturi sau=publicit>t " lev> c.exe 20p>Cate estsspur talassviaţăs 1unui cookie?et fiong>Cookie-uriruesule adminasptate de web-sigvere. Dur talassviaţăs 1unui cookie po>ttav riatsimnific t sesiu-e (sessp cokies) nu m ossule reţinu t od <ă ce utilizatorulsa păr caitnweb ite-ul1si un le cookie-uriesule reţinu t refe/paite de1fiecate d <ă cândautilizatorulsrevine 2e 5cellwebaite (“cookie-uri psz 3n1534”). Cu to>tta5ceste , cookie-uriruepota"i şters4lassun utilizator orice mom pred-i5343 uls etărilor brows43-u ui.exe 20p>C4 ule ookie-urirueplasa34lass" ţi?et fiong>Anumite secţiunilasscotţinu de 2inun le ite-uri pota"i furnizat- pred-i5343 ulsunord"erţe pă ţi/furnizori (ex: ht-pobox, ud-video sau=os="alamă). Acestss"erţe pă ţi potaplasa assasemelea cookie-uri pred-i5343 uls ite-uluie e e se-numesc “third=p"> nu iule plasa34lass2topteeta ulnweb ite-ului aridectiv. Furnizorii1" ţialiobuie s"> aridecteeassasemelea eigea vigo>re 2ol cirueasscotfidenţialit>tt av>adeţin ctorului ite-ului.exe 20p>Cum ule fe/paite ookie-urirued a="cat-lacest aiteet fiong>O vizit clp acest aite po>ttaplasa cookie-uri svo uri de:Cookie-uri de 2irfoz 3nţăs 1 ite-uluiexkgr ss=>Cookie-urieassa izăs 1vizitatorirorexkgr ss=>Cookie-uriepscou geo gevtingexkgr ss=>Cookie-urieass regisliareexkgr ss=>Cookie-uriepscou publicit>t exkgr ss=>Cookie-urieav>afurnizoriror de-publicit>t exkgr ss=>Acestsscookie-uriepotaptoven t-deseurm ctorii "erti: GObaCookie-uri de 2irfoz 3nţă:et fiong>Acest emp de cookie reţine p f inţere utilizatoruluilp acest aite, 5şa cât nu m oseste-nevoie de seta 1ror ra1fiecate vizita ase ite-ului. Exedple: etările vnlumuluiepscou video tadaerexkgr ss=>vitezalassvideo slioaming cu cate iste com tibil brows43-u exkgr sund=l0p>Cookie-uri pscou a iza1vizitatorirorex fiong>De1fiecate d <ă cândaun utilizator vizitoaz"> acest aite oft-ul1desgOba< "generoaz"> un cookie assa izăs 1utilizatorului. Acest cookie ve una dacăs ţiam osvizitat acest aite pânhg a um. Brows43-u ve va s una dacăs veţi acest cookie, iarstac"> nu, vnm genera1unul. Acesta permit-d1onitoriz a utilizatoriror u-a-iagate ne=vizitoaz">  cât de des o fac.Atâta emmp ât nu uleeţi regisliatlp acest aite, 5cest cookie v po>ttafi fe/pait pscou a-identifica saanele fizic , eruesule fe/paite do>r svo -g.ntisfig. Daca uleeţi regisliatlpu şti, assasemelea,sp taliil aps-ca ani le-aţi furnizat, cum a>="i ad3es asse-m ol us43-name-ul1– 5ceste fiind supussscotfidentialit cţiie prevet-riror ded-T43teni Cl-ditii, Pol căsd a=otfidenţialit>tt p> ume prevet-riror legisl3ţiei ed-vigo>re a ptevire la ptotej 1g"elor g catam" sa .Cookie-uriepscou geo gevtingex fiong>Aceste cookie-uriesule utilizate d a="cat-lunl oftnca as abil-şte din"ce ţataeptoven ţi. Estsscodplet nonim estssfe/pait do>r pscou a geva cotţinu uls– hiars avunci cânda uleeţi pe pperbaanoesli">  limba ritem-ăssau= lt"> limbăsp imiţi aceea realamă.Cookie-uriepscou regisliareex fiong>Avunci cândav">  regisliaţi pe acest aite, generăm un cookie gate ne= nunţăsdac"> uleeţi regisliatlsau=nu. Sigverele noeslieafe/paesc aceste-cookie-uri pscou a ne= r cta cot ulscu cate uleeţi regisliatl tacăs veţi permisiu-ealp cou un sigvaciu nume. Dssasemelea, ne 2ermit-ds"> esoci orice com iu 2inca a l ="">aţi pe ite-ul1nosptiscu us43-name-ul1dvs. Dac"> nuaaţi selectat “păv oaza-m">  regisliat”, 5cest cookie se va şterg asutomat cândaveţi chide1brows43-u 1sau=calculatorul.Cookie-uriepscou publicit>t ex fiong>Aceste cookie-uriene 2ermitds"> eflăm dacăs ţiavizualizat sau=nu=os="alamă ondive,1cate iste empulsacesteia cât emmp se"tecu d a=ânda ţiavăzu mesajui"publicit>r.Aceste cookie-uriele fe/paim 2icou a geva publicit>t a ondive. Putsm fe/pai, assasemelea,scookie-uri p">ţinândauneis"erţe pă ţi, pscou o sun > infoz aţiiap sp/insrtieleulavizualizat, n p sp/inutilizatori.exe 20p>Dssasemelea, etăm cookie-uri nonim e prinnal"e ite-uri 2inca a vem publicit>t . P imindu-l , aslfe , no v>aputsm fe/pai pscou a v"> ar noeşte ca1vizitator 5celui iteadacăsul" ior veţiavizita site-ul1nospti, v"> vnm putsa=livr> publicit>t a bazat clp aceastăsinfoz aţi-.Altsscookie-urieav>a"erţeror pă ţiet fiong>Pinun le pperbi,1" ţiiepotaseta 2topteile cookie-urie nonim , svo ui"p aaurm criesuccesui"uneisaplicaţii, sau=pscou a-}ustomiza1osaplicaţie. Datorikăsmoduiui dinutilizare, 5cest iteanu po>ttaacces aceste-cookie-uri, la fe ume"erţere pă ţi nu potaacces ookie-urirued ţinu t de acest aite.exe 20p>Dssexedplu, =ândafistribuţi un >lessoci//e 55uatlp acest aite, 5cea reţeassoci//"> va regislia "ctttf vs.exe 20p>C4 emp de infoz aţiia ule stm Cookie-uriruepăv oaz"> infoz aţiia 3r-un fi er de-mpciadim siu-i apermitdunui webaite s"> ar noesc"> un1brows43. Web-sigveru va rec noeşte brows43-u 1pânhg cândacookie-u expirăssau=este-şters.Cookie-u stochoaz"> infoz aţiiaimport> inca a mitn c: cţesclex ienţald ana]igare p I5343net (ex: etările limbiia nca as-ddor-şte acces 1tnui ite; păv > 1unui us431logat contui"p web-m ol; securit>ttf ondive banking; păv > 12toduselor coşui"p umpăr cturi).exe 20p>Dince ule ookie-urirueimport> inpscou I5343net?et fiong>Cookie-uriruerep zi clpunm"ulscsco 5l >unmţia ărio efaci1534 a I5343netului, ajutândala genera 1unei1ex ienţeld ana]igare pteetenoeses adapv>t 1p f inţeror i5343eseror fiecăruinutilizator. Refuza 1 au=asz"ctttaface un le ite-uri imposibil de1fe/pait.exe 20p>Refuza 1 au=asz"ct nuaveţiam osptemi publicit>t "ondive,1ci do>r c"> aceaslf n v.am osputsa=ţine 7t de p f inţere i5343esere vs., evidenţiat- pred-codport>m ulsd ana]igare.Exedpleeass liobuinţăriaimport> inale cookie-urivor (gate nu-necesikăssutentifica 1unui utilizator pred-i5343 ulsunu" arti):– Cotţinu iigvaciidadapv>ttap f inţeror utilizatoruluil– m al , ite-uri d-de5343i"htm iigvaciidass"r vel.– Of inadapv>ttape i5343esev>autilizatoriror – reţine 12aroloror, pt f inţere de limb"> (ex: afi a 1 zultatalor gautărilor limba ritem-ă).– Reţine 1filtrelor de 2totecţie secrppiror ptevind cotţinu ulsp I5343net (opţiuniafamilysmode, >unmţii de saf as-arch).– Limita 1frecvenţei de difuza as="alam ror – limita 1număruiui dinafi ăria 1unei1="alam "p cou un numittutilizator pe un1 ite.– Furniza 1de publicit>t "m os lev> clp cou utilizator.– Măsura ,1opemmiza a catam" isfigile assa y cs – m a>="i =otfiz 3re 1unui numittniveldass"r fic pe un1webaite,nce emp de cotţinu o vizualizat modui m un utilizator ajunge pe un1webaite (ex. pred-motoare d a="cu , di="at, ded-al"e web ite-uri tc). Web ite-uriv> deru oaz"> acestssa izes 1utilizărio ror pecou aa mitn c: cţi ite-uriv> belefaciulsusigiror.– Securit>tte probleme-legaeueasscotfidenţialit>ttCookieuriv> NUet fiong> ule viru ! Eleafe/paesc foz 3Le emp plaed-e . Nu iule al="cauite din"buc cţi asscod 5şa c"> nuapota"i execu apscou a-geeru a sau=arplica ded-nou. Dsoareceanu pota deplinisaceste >unmţii, nuapota"i 7 Cookie-uriruepota"i totu fe/paite pscou svo uri negaeive. Dsoareceastochoaz"> infoz aţiiap sp/inp f inţere istmniculsd ana]igare utilizatoriror, atât 2e un nume ite"cât p m osmult "al"e ite-uri, cookie-uriruepota"i fe/paite a o foz ăsd aSpywa3e. Mult "2toduse > i- cookie-uriruepscou a-fi şters4l ncad3ui"2toceduriror de-şterg re/sca re > i-virus/> i-În"generalabrows43-ele nuei534grate itări d a=otfidenţialit>tt gate furnizoaz"> dif itetnivel4lassaccep a a cookie-uriror, ioadăsd av abilit>tte şterg reasutomatăsdup"> cesutilizatorulsa vizitat un numittsite.Altssaidecteeasssecurit>tt-legaeueasscookie-uriex fiong>Deoarecea2totecţia-identit cţiieestssfe">< "varoroa se-ştiince eveleuareaptobleme-pota rea cookie-urir . Pscou c"> pred-i5343 ulsror si=transmitt mod 7 talet mbe e sensuri infoz aţiia 3re brows43e webaite,ndacă un tacator sau=ps saan"> nesutoriz tăsintigvan4l n2arcursuldass"r nsmite 1g"elor, infoz aţiire cotţinu ueasscookieepota"i intigcep te. Ds fe">< "ra , 5cest lucu se po>tta 3âdpla daca brows43-u 1se cottctoazhg vatsigv43efe/paindao reţeasttcAltssatacuri bazat aps-cookieeimpl căs itări gr-şi inale cookie-urivor pe sigvere. Dac"> un1webaite nu iolicităsbrows43-u ui do>r ca e cttepscou a păc">liabrows43-ele e"temite infoz aţiiapred-i5343 ulsca eror nesecurizate. Atacatoriieutilizoaz"> apoiainfoz aţiire svo uri de aaacces nesutoriz t snumite ite-uri. Estssfe">< "import> Sfaturiepscou oana]igare sbata">  reid 7 abilă, bazat clp cokies.et fiong>Datorikăsflexibilit cţiieror a fapvuiui căsmajorit>ttf i 3re c l m osvizitate ite-uri c l m osmari fe/paesc cookie-uri, 5ceste ule a2toape i5efit>bir . Dsz"ct c l m osr capânditte utilizate pred3re care You ube, Gm ol, Yahoo1sisal"ele.I <ă câteva sfaturiecate v"> potaasbata ca na]igaţi făr c griji= – P">– Dac"> nuavăsd r njoaz"> cookie-urirue iuleeţi sinataa=ps saan"> ca autilizaoaz"> com utsrul,1 utsţi seta1343tena lunigi d-dexpirt apscou stm rea istmnicului dinna]igare aladg"elor pe sa e assacces.– Dac">  mpă ţiti accesulsua ct aplasoaz"> cookie-uri t-da-şterg aorice infoz aţi-lassvizita alaa chide 1 esiu-ii na]igare.– I7 tal ţi-văs ieupg"tţi-văs 7 taletaplicaţii > iMult "i 3re aplicaţiire de detect a preveni a-gpywa3e-uluiei5clud detect asatacurivor pe site-uri.Aslfe , impi căsbrows43-u t-deseaaacces web ite-uri ca a rsputsa=ttzesvulnerabilit>tilesbrows43-u ui sau=< cld scarce oftw iculos. Asbata ţi-văs ăs veţi brows43u m ueupg"tt. Mult "i 3re atacurive bazat aps-cookies sssaralizoazhg explo>tândapunm"e e s abinale -arspuniror vechiealesbrows43-elor.Cookie-uriruesule pre cti5deni nuapota"i efit>ttadacăsdoriţi săsvăsbtcuraţi ass5cces p> c l m ositne= c l m osmari ite-uri d-dp I5343net – lm lessau=rb343naţia r . Cu oainţereg reacl r c a moduiui ror de-op43"re a belefaciiror pe cate le aduc,1 utsţi lu măsurile neces aasssecurit>tt-asle cât Cum potaopte cookie-uriru?et fiong>Dsz"ct nuaveţiam osptemi/vet-a publicit>t "ondive.Estssposibilăs ita 1din1brows431pscou ca 5cestsscookie-uries"> nuam os"i-daccep tt sau=poţi seta1brows43-u 1s"> accep sscookie-uriet-deseun1 ite nume. Da , dssexedplu, tac"> nu işti regislatefe/paindacookie-uriru, nuaveosputsa=lăs com ii.To>ttabrows43-ele mode3neeof clposibilit>ttf a-gchimba itărilescookie-uriror. Acestss itări sssgăsesc dssargul">  “opţiuni” sau= meniui"p “p f inţe” alsbrows43-u ui fe/pait.exe 20nd=lP cou aa nţereg e5ceste-iitări,eurm ctoarele l -uri pota"i fe/paitoare, 5llfe utsţi fe/pai opţiunta “ajutor” a1brows43-u ui pscou m osmult "p talii.exkgr sund=l0p>Cookie sevtings= I5343net Exprorer s53LpdbsmHD iHD iCookie sevtings= Mozileses53LpdbsmHD HD Cookie sevtings= Chrom es53LpdbsmHD HD Cookie sevtings= Safari s53LpdbsmHD HD Cookie sevtings= Op43" s53LpdbsmHD iww.op43"etadahelp/tutorials/">HD iww.op43"etadahelp/tutorials/et_tP cou itărilescookie-uriror"generat4lass" ţi,1 utsţi 7 ulta site-ul1s53LpdbsmHD iww.yourondivechoices.tadaYo/">iww.yourondivechoices.tadaYo/et_t unde găsiţiam osmult "infoz aţiiaprevind cotfidenţialit>tta-legae cld apublicit>t a ondive. -necesstit- cokies "align-itotli-gdpr-tabot"ht" styh({}distada:non ba neces et led-2 data-totli-gdpr-tabot"htoartiele">lased-2 data-oSioSc">l" oun2tw- gev">l" oun2tw- gev-e oartiainer "align-2tw- oartiainer tw-nfl">l" data-oSioSc">l" oun2tw- gev">l" oun2tw- gev-e oartiainer "align-2tw- oartiainer tw-nfl">l" data-oSioSc">l" oun2tw- gev">l" oun2tw- gev-e oartiainer "align-2tw- oartiainer tw-nfl">Cookie-u stiic> neces aliobuie s"> "i-dactapscou itărilescookie-uriror. xfigObcxfigObcxfigObcxfigObcxfigObcxfigObcxfigObcxfigObcxfigObalass="conlass="con"c<"i-ld it>lass="con"c motli_gdpr_sliic>_ cokies ">asz"ctlass="con"c m > motli_gdpr_sliic>_ cokies "/i> motli_gdpr_sliic>_ cokies > < co cookie-slid scookie-round" g"t e oenable="Act Dsz"ct lass="con"c lass="con"class="conlass="csufigOba 0p>Dacăsd z"ct. Aceaslf seamnhg c"> de1fiecate d <ă cândavizitați acest aite,nvaaliobui1s"> act-necesarit- cokies titl l l l sufigObalass="con" data-totli-gdpr-buttetbu figObl sufigObalass .totli-gdpr-modal-artieleetitl xfigObclass#motli_gdpr_cookie_modal etitl xbodytl xhtml>l